நகரத்தை அடைவது எப்படி

எப்படி அடைவது
சிவகங்கை அடைய

விமானம் மூலம்

சிவகங்கையில் இருந்து 55 கி.மீ தூரத்தில் மதுரையில் அருகிலுள்ள விமான துறைமுகம் உள்ளது.

ரயில்வே மூலம்

எக்ஸ்பிரஸ் ரயில்கள் சென்னை மற்றும் ராமேஸ்வரம், சென்னை மற்றும் செங்கோட்டை, பாண்டிச்சேரி மற்றும் கன்னியாகுமரி இடையே சிவகங்கை வழியாக தொடர்ந்து இயக்கப்படுகின்றன. திருச்சிராப்பள்ளி மற்றும் விருதுநகர் இடையே தினமும் இரண்டு பயணிகள் ரயில்கள் இயக்கப்படுகின்றன, மன்னர்குடி மற்றும் மனமதுரை சிவகங்கை வழியாகவும், ஒரு பயணிகள் ரயில் திருச்சிராப்பள்ளி மற்றும் ராமேஸ்வரம் இடையே தினமும் இயக்கப்படுகிறது.

தொடர்வண்டி நிலையம் :

முன்பதிவு விசாரணை - 04575 - 240631

நிலைய தொலைபேசி எண்: 04575 - 240237

சிவகங்கை நிலையக் குறியீடு: எஸ்.வி.ஜி.ஏ.
மனமதுரை சந்திப்பில் ரயில்கள் நேரம் மற்றும் இயங்கும் தகவல்கள்

கோவை - ராமேஸ்வரம் எக்ஸ்பிரஸ் (திருச்சி வழியாக)

தமிழ்நாடு கோயம்புத்தூர் பிரதான சந்திப்பில் தொடங்குகிறது
தமிழ்நாட்டின் ராமேஸ்வரத்தில் முடிகிறது
ரயில் எண்: 16618
ரயில் வருகை நேரம்: 03:35
ரயில் புறப்படும் நேரம்: 03:40
கோயம்புத்தூர் பிரதான சந்திப்பு, தமிழ்நாடு முதல் மனமதுரை சந்திப்பு வரை ரயில் தூரம் 393.2

ஷ்ரத்தா சேது எக்ஸ்பிரஸ்

தமிழ்நாட்டின் ராமேஸ்வரத்தில் தொடங்குகிறது
உத்தரபிரதேசத்தின் பைசாபாத் சந்திப்பில் முடிவடைகிறது
ரயில் எண்: 16793
ரயில் வருகை நேரம்: 00:55
ரயில் புறப்படும் நேரம்: 01:00
ராமேஸ்வரம், தமிழ்நாடு முதல் மனமதுரை சந்திப்பு வரை ரயில் தூரம் 113.3

செங்கோட்டை - தம்பரம் அந்தோடயா எக்ஸ்பிரஸ் (மெயின் லைன் வழியாக)

தமிழ்நாட்டின் செங்கோட்டையில் தொடங்குகிறது
தமிழ்நாட்டின் தம்பரத்தில் முடிகிறது
ரயில் எண்: 16190
ரயில் வருகை நேரம்: 09:15
ரயில் புறப்படும் நேரம்: 09:20
செங்கோட்டை, தமிழ்நாடு முதல் மனமதுரை சந்திப்பு வரை ரயில் தூரம் 196.7

ஷ்ரத்தா சேது எக்ஸ்பிரஸ்

உத்தரபிரதேசத்தின் பைசாபாத் சந்திப்பில் தொடங்குகிறது
தமிழ்நாட்டின் ராமேஸ்வரத்தில் முடிகிறது
ரயில் எண்: 16794
ரயில் வருகை நேரம்: 04:13
ரயில் புறப்படும் நேரம்: 04:15
உத்தரபிரதேசத்தின் பைசாபாத் சந்திப்பிலிருந்து மனமதுரை சந்திப்பு வரை ரயில் தூரம் 2808.4

கன்னியாகுமரி - புதுச்சேரி வாராந்திர எக்ஸ்பிரஸ்

தமிழ்நாட்டின் கன்னியாகுமரியில் தொடங்குகிறது
புதுச்சேரி, பாண்டிச்சேரியில் முடிகிறது
ரயில் எண்: 16862
ரயில் வருகை நேரம்: 18:15
ரயில் புறப்படும் நேரம்: 18:20
கன்னியாகுமரி, தமிழ்நாடு முதல் மனமதுரை சந்திப்பு வரை ரயில் தூரம் 269.2

தம்பரம் - செங்கோட்டை அந்தோடயா எக்ஸ்பிரஸ் (மெயின் லைன் வழியாக)

தமிழ்நாட்டின் தம்பரத்தில் தொடங்குகிறது
தமிழ்நாட்டின் செங்கோட்டையில் முடிகிறது
ரயில் எண்: 16189
ரயில் வருகை நேரம்: 17:25
ரயில் புறப்படும் நேரம்: 17:30
தம்பரம், தமிழ்நாடு முதல் மனமதுரை சந்திப்பு வரை ரயில் தூரம் 527.8

ராமேஸ்வரம் - கன்னியாகுமரி எஸ்.எஃப்

தமிழ்நாட்டின் ராமேஸ்வரத்தில் தொடங்குகிறது
தமிழ்நாட்டின் கன்னியாகுமரியில் முடிகிறது
ரயில் எண்: 22621
ரயில் வருகை நேரம்: 22:38
ரயில் புறப்படும் நேரம்: 22:40
ராமேஸ்வரம், தமிழ்நாடு முதல் மனமதுரை சந்திப்பு வரை ரயில் தூரம் 113.3

ராமேஸ்வரம் - கோயம்புத்தூர் எக்ஸ்பிரஸ் (திருச்சிராப்பள்ளி வழியாக)

தமிழ்நாட்டின் ராமேஸ்வரத்தில் தொடங்குகிறது
தமிழ்நாடு கோயம்புத்தூர் பிரதான சந்திப்பில் முடிவடைகிறது
ரயில் எண்: 16617
ரயில் வருகை நேரம்: 21:05
ரயில் புறப்படும் நேரம்: 21:10
ராமேஸ்வரம், தமிழ்நாடு முதல் மனமதுரை சந்திப்பு வரை ரயில் தூரம் 113.3

புதுச்சேரி - கன்னியாகுமரி வாராந்திர எக்ஸ்பிரஸ்

பாண்டிச்சேரியின் புதுச்சேரியில் தொடங்குகிறது
தமிழ்நாட்டின் கன்னியாகுமரியில் முடிகிறது
ரயில் எண்: 16861
ரயில் வருகை நேரம்: 20:33
ரயில் புறப்படும் நேரம்: 20:35
புதுச்சேரி, பாண்டிச்சேரி முதல் மனமதுரை சந்திப்பு வரை ரயில் தூரம் 431.4

திருச்சிராப்பள்ளி -மனமதுரை தேமு

தமிழ்நாடு திருச்சிராப்பள்ளி சந்திப்பில் தொடங்குகிறது
தமிழ்நாட்டின் மனமதுரை சந்திப்பில் முடிகிறது
ரயில் எண்: 76807
ரயில் வருகை நேரம்: 13:20
ரயில் புறப்படும் நேரம்:
திருச்சிராப்பள்ளி சந்திப்பு, தமிழ்நாடு முதல் மனமதுரை சந்திப்பு வரை ரயில் தூரம் 151.2

திருச்சிராப்பள்ளி - ராமேஸ்வரம் பயணிகள்

தமிழ்நாடு திருச்சிராப்பள்ளி சந்திப்பில் தொடங்குகிறது
தமிழ்நாட்டின் ராமேஸ்வரத்தில் முடிகிறது
ரயில் எண்: 56829
ரயில் வருகை நேரம்: 09:35
ரயில் புறப்படும் நேரம்: 09:40
திருச்சிராப்பள்ளி சந்திப்பு, தமிழ்நாடு முதல் மனமதுரை சந்திப்பு வரை ரயில் தூரம் 151.2

படகு அஞ்சல் (ராமேஸ்வரம்) எக்ஸ்பிரஸ்

தமிழ்நாட்டின் ராமேஸ்வரத்தில் தொடங்குகிறது
சென்னை எக்மோர், தமிழ்நாட்டில் முடிவடைகிறது
ரயில் எண்: 16852
ரயில் வருகை நேரம்: 19:00
ரயில் புறப்படும் நேரம்: 19:05
ராமேஸ்வரம், தமிழ்நாடு முதல் மனமதுரை சந்திப்பு வரை ரயில் தூரம் 113.3

கண்ணியகுமாரி - ராமேஸ்வரம் எஸ்.எஃப்

தமிழ்நாட்டின் கன்னியாகுமரியில் தொடங்குகிறது
தமிழ்நாட்டின் ராமேஸ்வரத்தில் முடிகிறது
ரயில் எண்: 22622
ரயில் வருகை நேரம்: 03:18
ரயில் புறப்படும் நேரம்: 03:20
கன்னியாகுமரி, தமிழ்நாடு முதல் மனமதுரை சந்திப்பு வரை ரயில் தூரம் 293.9

மதுரை - ராமேஸ்வரம் பயணிகள்

தமிழ்நாடு மதுரை சந்திப்பில் தொடங்குகிறது
தமிழ்நாட்டின் ராமேஸ்வரத்தில் முடிகிறது
ரயில் எண்: 56725
ரயில் வருகை நேரம்: 19:18
ரயில் புறப்படும் நேரம்: 19:20
மதுரை சந்தி, தமிழ்நாடு முதல் மனமதுரை சந்திப்பு வரை ரயில் தூரம் 47.8

திருப்பதி - ராமேஸ்வரம் (மீனாட்சி) எக்ஸ்பிரஸ்

ஆந்திராவின் திருப்பதி மெயினில் தொடங்குகிறது
தமிழ்நாட்டின் ராமேஸ்வரத்தில் முடிகிறது
ரயில் எண்: 16779
ரயில் வருகை நேரம்: 04:50
ரயில் புறப்படும் நேரம்: 04:55
ஆந்திராவின் திருப்பதி மெயின் முதல் மனமதுரை சந்திப்பு வரை ரயில் தூரம் 712.4

செங்கோட்டை - சென்னை எக்மோர் வாராந்திர சிறப்பு கட்டணம் சிறப்பு

தமிழ்நாட்டின் செங்கோட்டையில் தொடங்குகிறது
சென்னை எக்மோர், தமிழ்நாட்டில் முடிவடைகிறது
ரயில் எண்: 6012
ரயில் வருகை நேரம்: 20:05
ரயில் புறப்படும் நேரம்: 20:10
செங்கோட்டை, தமிழ்நாடு முதல் மனமதுரை சந்திப்பு வரை ரயில் தூரம் 196.7

ராமேஸ்வரம் - மதுரை பயணிகள்

தமிழ்நாட்டின் ராமேஸ்வரத்தில் தொடங்குகிறது
தமிழ்நாடு மதுரை சந்திப்பில் முடிகிறது
ரயில் எண்: 56722
ரயில் வருகை நேரம்: 13:35
ரயில் புறப்படும் நேரம்: 13:40
ராமேஸ்வரம், தமிழ்நாடு முதல் மனமதுரை சந்திப்பு வரை ரயில் தூரம் 1

ராமேஸ்வரம் - திருப்பதி (மீனாட்சி) எக்ஸ்பிரஸ்

தமிழ்நாட்டின் ராமேஸ்வரத்தில் தொடங்குகிறது
ஆந்திராவின் திருப்பதி மெயினில் முடிகிறது
ரயில் எண்: 16780
ரயில் வருகை நேரம்: 18:00
ரயில் புறப்படும் நேரம்: 18:05
ராமேஸ்வரம், தமிழ்நாடு முதல் மனமதுரை சந்திப்பு வரை ரயில் தூரம் 113.3

சேது எஸ்.எஃப்

சென்னை எக்மோர், தமிழ்நாட்டில் தொடங்குகிறது
தமிழ்நாட்டின் ராமேஸ்வரத்தில் முடிகிறது
ரயில் எண்: 22661
ரயில் வருகை நேரம்: 01:43
ரயில் புறப்படும் நேரம்: 01:45
சென்னை எக்மோர், தமிழ்நாடு முதல் மனமதுரை சந்திப்பு வரை ரயில் தூரம் 487.8

ராமேஸ்வரம் - புவனேஸ்வர் எக்ஸ்பிரஸ்

தமிழ்நாட்டின் ராமேஸ்வரத்தில் தொடங்குகிறது
ஒரிசாவின் புவனேஸ்வரில் முடிகிறது
ரயில் எண்: 18495
ரயில் வருகை நேரம்: 10:20
ரயில் புறப்படும் நேரம்: 10:25
ராமேஸ்வரம், தமிழ்நாடு முதல் மனமதுரை சந்திப்பு வரை ரயில் தூரம் 113.3

புவனேஸ்வர் - ராமேஸ்வரம் எக்ஸ்பிரஸ்

ஒரிசாவின் புவனேஸ்வரில் தொடங்குகிறது
தமிழ்நாட்டின் ராமேஸ்வரத்தில் முடிகிறது
ரயில் எண்: 18496
ரயில் வருகை நேரம்: 19:30
ரயில் புறப்படும் நேரம்: 19:35
ஒரிசாவின் புவனேஸ்வர் முதல் மனமதுரை சந்திப்பு வரை ரயில் தூரம் 1781.9

ராமேஸ்வரம் - மதுரை பயணிகள்

தமிழ்நாட்டின் ராமேஸ்வரத்தில் தொடங்குகிறது
தமிழ்நாடு மதுரை சந்திப்பில் முடிகிறது
ரயில் எண்: 56724
ரயில் வருகை நேரம்: 07:59
ரயில் புறப்படும் நேரம்: 08:00
ராமேஸ்வரம், தமிழ்நாடு முதல் மனமதுரை சந்திப்பு வரை ரயில் தூரம் 113.3

ராமேஸ்வரம் - மாண்டுவாடி வீக்லி எக்ஸ்பிரஸ்

தமிழ்நாட்டின் ராமேஸ்வரத்தில் தொடங்குகிறது
உத்தரபிரதேசத்தின் மண்டுவாஹியில் முடிவடைகிறது
ரயில் எண்: 15119
ரயில் வருகை நேரம்: 00:55
ரயில் புறப்படும் நேரம்: 01:00
ராமேஸ்வரம், தமிழ்நாடு முதல் மனமதுரை சந்திப்பு வரை ரயில் தூரம் 113.3

விருதுநகர் - காரைக்கூடி பயணிகள்

தமிழ்நாட்டின் விருதுநகர் சந்திப்பில் தொடங்குகிறது
தமிழ்நாட்டின் காரைக்கூடி சந்திப்பில் முடிகிறது
ரயில் எண்: 76838
ரயில் வருகை நேரம்: 07:35
ரயில் புறப்படும் நேரம்: 08:05
விருதுநகர் சந்தி, தமிழ்நாடு முதல் மனமதுரை சந்திப்பு வரை ரயில் தூரம் 66.5

படகு அஞ்சல் (ராமேஸ்வரம் எக்ஸ்பிரஸ்)

சென்னை எக்மோர், தமிழ்நாட்டில் தொடங்குகிறது
தமிழ்நாட்டின் ராமேஸ்வரத்தில் முடிகிறது
ரயில் எண்: 16851
ரயில் வருகை நேரம்: 05:55
ரயில் புறப்படும் நேரம்: 06:00
சென்னை எக்மோர், தமிழ்நாடு முதல் மனமதுரை சந்திப்பு வரை ரயில் தூரம் 552.3

மாண்டுவாடி - ராமேஸ்வரம் வீக்லி எக்ஸ்பிரஸ்

உத்தரபிரதேசத்தின் மண்டுவாஹியில் தொடங்குகிறது
தமிழ்நாட்டின் ராமேஸ்வரத்தில் முடிகிறது
ரயில் எண்: 15120
ரயில் வருகை நேரம்: 21:38
ரயில் புறப்படும் நேரம்: 21:40
உத்தரபிரதேச மாநிலமான மந்தூதி முதல் மனமதுரை சந்திப்பு வரை ரயில் தூரம் 2677.1

சென்னை எக்மோர் - செங்கோட்டை வாராந்திர சிறப்பு கட்டணம் சிறப்பு

சென்னை எக்மோர், தமிழ்நாட்டில் தொடங்குகிறது
தமிழ்நாட்டின் செங்கோட்டையில் முடிகிறது
ரயில் எண்: 6011
ரயில் வருகை நேரம்: 05:05
ரயில் புறப்படும் நேரம்: 05:10
சென்னை எக்மோர், தமிழ்நாடு முதல் மனமதுரை சந்திப்பு வரை ரயில் தூரம் 487.8

சேது எஸ்.எஃப்

தமிழ்நாட்டின் ராமேஸ்வரத்தில் தொடங்குகிறது
சென்னை எக்மோர், தமிழ்நாட்டில் முடிவடைகிறது
ரயில் எண்: 22662
ரயில் வருகை நேரம்: 22:10
ரயில் புறப்படும் நேரம்: 22:12
ராமேஸ்வரம், தமிழ்நாடு முதல் மனமதுரை சந்திப்பு வரை ரயில் தூரம் 113.3

மதுரை - ராமேஸ்வரம் பயணிகள்

தமிழ்நாடு மதுரை சந்திப்பில் தொடங்குகிறது
தமிழ்நாட்டின் ராமேஸ்வரத்தில் முடிகிறது
ரயில் எண்: 56721
ரயில் வருகை நேரம்: 13:38
ரயில் புறப்படும் நேரம்: 13:40
மதுரை சந்தி, தமிழ்நாடு முதல் மனமதுரை சந்திப்பு வரை ரயில் தூரம் 1

சிலம்பு எக்ஸ்பிரஸ்

தமிழ்நாட்டின் செங்கோட்டையில் தொடங்குகிறது
சென்னை எக்மோர், தமிழ்நாட்டில் முடிவடைகிறது
ரயில் எண்: 16182
ரயில் வருகை நேரம்: 20:05
ரயில் புறப்படும் நேரம்: 20:10
செங்கோட்டை, தமிழ்நாடு முதல் மனமதுரை சந்திப்பு வரை ரயில் தூரம் 196.7

ராமேஸ்வரம் - ஓகா எக்ஸ்பிரஸ்

தமிழ்நாட்டின் ராமேஸ்வரத்தில் தொடங்குகிறது
குஜராத்தின் ஓகாவில் முடிகிறது
ரயில் எண்: 16733
ரயில் வருகை நேரம்: 23:45
ரயில் புறப்படும் நேரம்: 23:50
ராமேஸ்வரம், தமிழ்நாடு முதல் மனமதுரை சந்திப்பு வரை ரயில் தூரம் 113.3

ராமேஸ்வரம் - திருச்சிராப்பள்ளி பயணிகள்

தமிழ்நாட்டின் ராமேஸ்வரத்தில் தொடங்குகிறது
தமிழ்நாடு திருச்சிராப்பள்ளி சந்திப்பில் முடிகிறது
ரயில் எண்: 56830
ரயில் வருகை நேரம்: 16:29
ரயில் புறப்படும் நேரம்: 16:30
ராமேஸ்வரம், தமிழ்நாடு முதல் மனமதுரை சந்திப்பு வரை ரயில் தூரம் 113.3

ராமேஸ்வரம் - மதுரை பயணிகள்

தமிழ்நாட்டின் ராமேஸ்வரத்தில் தொடங்குகிறது
தமிழ்நாடு மதுரை சந்திப்பில் முடிகிறது
ரயில் எண்: 56726
ரயில் வருகை நேரம்: 20:15
ரயில் புறப்படும் நேரம்: 20:20
ராமேஸ்வரம், தமிழ்நாடு முதல் மனமதுரை சந்திப்பு வரை ரயில் தூரம் 113.3

காரைக்கூடி-விருதுநகர் தேமு

தமிழ்நாட்டின் காரைக்கூடி சந்திப்பில் தொடங்குகிறது
தமிழ்நாடு விருதுநகர் சந்திப்பில் முடிகிறது
ரயில் எண்: 76837
ரயில் வருகை நேரம்: 19:15
ரயில் புறப்படும் நேரம்: 19:20
கரைக்குடி சந்தி, தமிழ்நாடு முதல் மனமதுரை சந்திப்பு வரை ரயில் தூரம் 61.4

ஓகா - ராமேஸ்வரம் வீக்லி எக்ஸ்பிரஸ்

குஜராத்தின் ஓகாவில் தொடங்குகிறது
தமிழ்நாட்டின் ராமேஸ்வரத்தில் முடிகிறது
ரயில் எண்: 16734
ரயில் வருகை நேரம்: 16:40
ரயில் புறப்படும் நேரம்: 16:50
குஜராத்தின் ஓகா முதல் மனமதுரை சந்திப்பு வரை ரயில் தூரம் 3038.8

மதுரை - ராமேஸ்வரம் பயணிகள்

தமிழ்நாடு மதுரை சந்திப்பில் தொடங்குகிறது
தமிழ்நாட்டின் ராமேஸ்வரத்தில் முடிகிறது
ரயில் எண்: 56723
ரயில் வருகை நேரம்: 07:45
ரயில் புறப்படும் நேரம்: 07:50
மதுரை சந்தி, தமிழ்நாடு முதல் மனமதுரை சந்திப்பு வரை ரயில் தூரம் 47.8

சிலம்பு எக்ஸ்பிரஸ்

சென்னை எக்மோர், தமிழ்நாட்டில் தொடங்குகிறது
தமிழ்நாட்டின் செங்கோட்டையில் முடிகிறது
ரயில் எண்: 16181
ரயில் வருகை நேரம்: 04:55
ரயில் புறப்படும் நேரம்: 05:00
சென்னை எக்மோர், தமிழ்நாடு முதல் மனமதுரை சந்திப்பு வரை ரயில் தூரம் 487.8

மனமதுரை - திருச்சிராப்பள்ளி டி.எம்.யு.

தமிழ்நாட்டின் மனமதுரை சந்திப்பில் தொடங்குகிறது
தமிழ்நாடு திருச்சிராப்பள்ளி சந்திப்பில் முடிகிறது
ரயில் எண்: 76808
ரயில் வருகை நேரம்:
ரயில் புறப்படும் நேரம்: 14:00
ரயில் தூரம் மனமதுரை சந்தி, தமிழ்நாடு முதல் மனமதுரை சந்திப்பு வரை


சாலை வழியாக

தமிழ்நாட்டின் அனைத்து முக்கிய நகரங்களிலிருந்தும் வழக்கமான பஸ் சேவைகள் கிடைக்கின்றன


விமான துறைமுகங்கள் அருகில்
மதுரை விமான நிலையம் 48 கி.மீ.
தூத்துக்குடி விமான நிலையம் அருகே 130 கி.மீ.
சிவில் விமான நிலையம் அருகில் 138 கி.மீ.
திருவனந்தபுரம் சர்வதேச விமான நிலையம் 240 கி.மீ.
உள்ளூர் நகரங்களுக்கு அருகில்
அருகில் மதுரை 49 கி.மீ.
அருகில் திருச்சிராப்பள்ளி 142 கி.மீ.
அருகில் திருநெல்வேலி 150 கி.மீ.
திருப்பூர் 225 கி.மீ.
மாவட்டங்களுக்கு அருகில்
அருகில் சிவகங்கா 21 கி.மீ.
அருகில் மதுரை 50 கி.மீ.
அருகில் ராமநாதபுரம் 55 கி.மீ.
விருதுநகர் 65 கி.மீ.
ரயில்வே நிலையம் அருகில்
மேலக்கண்ணக்குளம் ரயில்வே நிலையம் 0.6 கி.மீ.
மனமதுரை சந்தி ரயில்வே நிலையம் அருகே 0.6 கி.மீ.
ராஜகம்பிராம் ரயில்வே நிலையம் 7.6 கி.மீ.
சிவகங்க ரயில்வே நிலையம் 22 கி.மீ.