சந்தைகள்

சந்தை

சிவகங்கை நகராட்சி இரண்டு சந்தைகளைக் கொண்டுள்ளது. ஒன்று தினசரி மார்க்கெட் மற்றும் மற்றொன்று வார சந்தை என்பது ஒரு முக்கியமான வணிக மையமாகும், இது சுற்றியுள்ள கிராமப்புறங்களிலும் நகரத்திலும் வசிக்கும் மக்களின் அன்றாட தேவைகளை ஆதரிக்கிறது. நகராட்சி தினசரி சந்தை பேருந்து நிலையத்திற்கு எதிரே அமைந்துள்ளது. மற்றும் வாராந்திர சந்தை பாரத மாநில வங்கி அருகில் உள்ள நீதிபதி ராஜசேகரன் தெருவில் அமைந்துள்ளது.