Hospitals

S.NO HOSPITAL  NAME Location Phone No.
1 GOVERNMENT HOSPITAL PIDARI SOUTH STREET (914364) 270581
2. SETHURAMAN

DHARMAMBAL

CLINIC

THIRUMANJANA VEETHI ——
3. DIVYA POLY CLINIC PULUGAPET 270453
4. R.V.R NURSING HOME CDM MAINROAD —–
5. SUNDARAM CLINIC NORTH MADAVILAGAM ——-
6. SARATHA NIKETHAN GNANASAMBANDAR ST 270044
7. DR.SAROJA CLINIC 12,SATTANATHAR COLONY 270155
8. KUMAR HOSPITAL PIDARI NORTH ST 270040
9. BANUMATHY CLINIC TRIVALLUVAR NAGAR, THENPATH ———
10 DEVALATHA CLINIC GNANASAMBANDAR ST —–
11 DR.SIVAKUMAR CLINIC OLD BUSSTAND 270022
12 DR.PANNERSELVAM CLINC SOUTH CAR STREET 270431
13 DR.GOTHANDARAMAN CLINC THIRUMANJANA VEETHI 270498
14 DR.BERNATSHA CLINIC E.VR STREET 270288
15 SEMMANDALAM CLINC KAMARAJAR STREET 270568