நகரமன்ற உறுப்பினர்கள்

வ.எண். வார்டு எண். நகரமன்ற உறுப்பினர் பெயர் (திரு/திருமதி/செல்வி) முகவரி கைப்பேசி எண். கட்சி இமெயில் புகைப்படம்
1 1 எஸ். பழனி நெ. 254, மேற்கு போர்டின் பேட்டை தெரு, சோளிங்கர் 9443097061 தி.மு.க. —-
2 2 பி. லட்சுமிசரஸ்வதி நெ. 206, மேற்கு போர்டின் பேட்டை தெரு, சோளிங்கர் 9042136736 தி.மு.க.  —-
3 3 பி.வேண்டா நெ. 254, மேற்கு போர்டின் பேட்டை தெரு, சோளிங்கர் 9443097061 தி.மு.க.  —-
4 4 அன்பரசி ராஜேந்திரன் நெ. 62, தோப்பளம்மன் கோவில் தெரு, சோளிங்கர் 9443382735 தி.மு.க. —–
5 5 எம்.இ.ஆஞ்சநேயன் நெ. 10, அர்ஜுனா ரெட்டி தெரு, சோளிங்கர் 9443362235 சுயேட்சை —–
6 6 என்.டி.சுரேஷ் நெ. 32/பி. செங்குந்தர் பெரிய தெரு, சோளிங்கர் 9994290980 அ.ம.மு.க. —–
7 7 எஸ்.மோகனா நெ. 82, செங்குந்தர் புதிய ஒத்தவாடை தெரு, சோளிங்கர் 9444360115 தி.மு.க. —–
8 8 டி.கோபால் நெ. 25, பெஸ்தவ வீதி, சோளிங்கர் 9443362373 காங்கிரஸ் —–
9 9 எல்.மணிகண்டன் ப.நெ. 263/3, பு.நெ.33, மேற்கு பஜார் தெரு, சோளிங்கர் 9443133118 அ.தி.மு.க. —–
10 10 எம்.சிவானந்தம் நெ. 36, மார்க்கெட் தெரு, சோளிங்கர் 9443262144 தி.மு.க. —–
11 11 ஜெ.மஞ்சுளா நெ. 33, அர்ஜுனா ரெட்டி தெரு, சோளிங்கர் 9894323238 காங்கிரஸ் —–
12 12 எஸ்.விஜயலட்சுமி நெ. 29, குட்டை தெரு, சோளிங்கர் 9443037234 தி.மு.க. —–
13 13 அ.தமிழ்செல்வி நெ. 45, குட்டை தெரு, சோளிங்கர் 9487502527 தி.மு.க. —–
14 14 அ.அசோகன் நெ. 45, குட்டை தெரு, சோளிங்கர் 9443362527 தி.மு.க. —–
15 15 எஸ்.கணேசன் நெ. 83, பஜனை கோவில் தெரு, எசையனூர், சோளிங்கர் 9787812735 காங்கிரஸ் —–
16 16 எஸ்.சாரதி நெ. 116, கோவர்தன நாயுடு தெரு, சோளிங்கர் 9500808282 பா.ம.க. —–
17 17 எஸ்.அன்பரசு நெ. 626, நாரைக்குளம் மேடு தெரு, சோளிங்கர் 9994311223 தி.மு.க. —–
18 18 வி.சுசிலா நெ. 10, போஸ்டாபீஸ் தெரு, சோளிங்கர் 9443363464 தி.மு.க. —–
19 19 எஸ்.ராதிகா நெ. 102, சுப்பாராவ் தெரு, சோளிங்கர் 9443627923 அ.ம.மு.க. —–
20 20 என்.வேண்டா நெ. 35, தென் வன்னியர் தெரு, சோளிங்கர் 9944466783 காங்கிரஸ் —–
21 21 எம்.ராதா நெ. 29/2, மேல்வன்னியர் தெரு, சோளிங்கர் 8940060316 தி.மு.க. —–
22 22 ஜி.காஞ்சனா நெ. 26/5, எம்.எம். நகர். சோளிங்கர் 9710577733 அ.ம.மு.க. —–
23 23 இ.கோமளா நெ. 73/48, மேல் வன்னியர் தெரு. சோளிங்கர் 9791535664 பா.ம.க. —–
24 24 அ.அருண்ஆதி நெ. 105, அன்னதான சத்திரம் ரோடு, கொண்டபாளையம் 9894236677 தி.மு.க. —–
25 25 வி.தீபஅரசி நெ. 105, அன்னதான சத்திரம் ரோடு, கொண்டபாளையம் 7667666333 தி.மு.க. —–
26 26 பி.லோகேஸ்வரி நெ. 59, பாண்டவதீர்த்தம் ரோடு, கொண்டபாளையம், சோளிங்கர் 9791041102 தி.மு.க. —–
27 27 கே.ராதா நெ. 38/ஏ, யாதவ தெரு, கொண்டபாளையம், சோளிங்கர் 7871300931 அ.தி.மு.க. —–