அலுவலர் விவரங்கள்

வரிசை

எண்

அலுவலர்களின் பெயர்கள் பதவி தொடர்பு எண். இ-மெயில் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்ட பொறுப்புகள்
திரு / திருமதி. குடியிருப்பு கைபேசி
1 இரா.பரந்தாமன் நகராட்சி ஆணையாளர் 9150375354 commr.sholingar@tn.gov.in அனைத்து நகராட்சி நிர்வாக பணிகள்
2 கே. ருத்திரகோட்டி நகராட்சி பொறியாளர்(பொ) 9150375356 பணிகள், பாதாள சாக்கடைப் பணிகள், குடிநீர் வழங்கும் பணிகள்
3 கோ.ஜெயராமன் வருவாய் உதவியாளர் 7010616595 வரிவிதிப்புகள்
4 பிரசாந்த் நகரமைப்பு ஆய்வாளர்(பொ) 9042865388 நகரமைப்பு பணிகள்
5 என்.எம்.வடிவேல் துப்புரவு ஆய்வாளர் 6381130632 பிறப்பு மற்றும் இறப்பு, பொது சுகாதாரப் பணிகள்