முக்கியமான தொடர்புகள்

துறை தொலைபேசி எண்

044

மாவட்ட ஆட்சியர் 044-27237433
மாவட்ட வருவாய் அலுவலர் 044-27237945
திட்ட இயக்குநர் (மாவட்ட ஊரக வளர்ச்சி முகமை) 044-27237153
நேர்முக உதவியாளர் (பொது) 044-2737789
வருவாய் கோட்ட அலுவலர், காஞ்சிபுரம் 044-2723708
வருவாய் கோட்ட அலுவலர், செங்கல்பட்டு 044-27426492
வருவாய் கோட்ட அலுவலர், தாம்பரம் 044-22410050
வட்டாட்சியர் ,காஞ்சிபுரம் 044-27222776
வட்டாட்சியர் , ஸ்ரீபெரும்புதுர் 044-27162231
வட்டாட்சியர் , செங்கல்பட்டு 044-27432318
வட்டாட்சியர் , தாம்பரம் 044-22382210