மழைநீர் வடிகால்

நகரத்தில்  மழைக்காலத்தில்  வெள்ளத்தைத் தவிர்ப்பதற்காக பிரத்தியேக மழைநீர் வடிகால்  இணைக்கப்பட்டுள்ளது.

மழைநீர் வடிகால்

மழைநீர் வடிகால் மொத்த நீளம் 38.525 கி.மீ.
திறந்தவெளி கால்வாய் 31.525 கி.மீ.
மூடிய கால்வாய்   7.00  கி.மீ.