பொது பிரிவு

செம்பாக்கம்  நகராட்சியில் மேலாளர் பொது நிர்வாகத்தில் நகராட்சி ஆணையாளருக்கு அடுத்து அலுவலக நிர்வாகம் மற்றும் அனைத்து விவகாரங்களும் மேற்பார்வைக்கு இவரே  பொறுப்பு.

வ. எண் பெயர்

(திரு/திருமதி/செல்வி)

பதவி  
1 ஆர். பழனி மேலாளர்
2 கே. சந்துரு உதவியாளர்
3 யு. முருகன் இளநிலை உதவியாளர்
4 ப. நந்தினி தேவி இளநிலை உதவியாளர்
5 எஸ். மீனாட்சி இளநிலை உதவியாளர்
6 எம். சீனிவாசன் பதிவறை எழுத்தர்
7 எஸ். ஏழுமலை அலுவலக உதவியாளர்
8 ஆர். மோகன் ஒட்டுநர்