பல்பொருள் அங்காடிகள்

 

ஷாப்பிங் சென்டர்
    வி.வி. மார்ட், வேளச்சேரி மெயின் ரோடு

 

கேஸ் ஏஜென்சிஸ்
 ராஜேஸ்வரி கேஸ் ஏஜென்சிஸ் இராஜகீழ்ப்பாக்கம்

 

துணிக் கடைகள்
இறைவி துணிக் கடை வேளச்சேரி மெயின் ரோடு
ராம்ராஜ் காட்டன் வேளச்சேரி மெயின் ரோடு
ருபி டெக்ஸ்டைல்ஸ் வேளச்சேரி மெயின் ரோடு
டெம்பிள் வியூ துணிக் கடை வேளச்சேரி மெயின் ரோடு

 

நகை கடை
·     தனிஷ்க் நகை கடை, வேளச்சேரி மெயின் ரோடு

 

ரேஷன் கடைகள்
·         காமராஜபுரம் ரேஷன் கடை, காமராஜபுரம்

.         வேம்புலி நகர் ரேஷன் கடை, கௌரிவாக்கம்

·        பவநந்தியார் தெரு ரேஷன் கடை,

.         திருமலை நகர் 5வது தெரு ரேஷன் கடை

.         அம்பேத்கார் தெரு ரேஷன் கடை

.          டெல்லஸ் அவென்யூ பேஸ் 2 ரேஷன் கடை

.         வி.ஜி.பி சீனிவாசா நகர் ரேஷன் கடை

.         பாரதிதாசன் தெரு ரேஷன் கடை

.         சீவகசிந்தாமணி தெரு ரேஷன் கடை

.         மாருதி நகர் ரேஷன் கடை