மண்டல தலைவர்

பெயர்  திரு.ச. ஜெயபிரதீப்
அலுவலக முகவரி
மண்டலம்-3 அலுவலகம்

தாம்பரம் மாநகராட்சி

1, கலைவாணி தெரு,

காமராஜபுரம், செம்பாக்கம்,

சென்னை-600073

கைபேசி எண். 9940074567