நகரத்தை அடைவது எப்படி

விமான நிலையத்தை அடைய

செம்பாக்கத்தில்  இருந்து 13 கி.மீ தூரத்தில் சென்னை விமான நிலையம்  உள்ளது.

ரயில் நிலையம்

செம்பாக்கத்திலிருந்து 3 கிமீ துாரத்தில் தாம்பரம் ரயில் நிலையம் உள்ளது,

சாலை 

சென்னை மற்றும்  அனைத்து முக்கிய நகரங்களுக்கும் வழக்கமான பஸ் சேவைகள் உள்ளது.