காவல் நிலைய, தீயணைப்பு நிலைய மீட்பு

காவல் நிலையம்

காவல் நிலையம், சேலையூர்  – S15 044-22390479
பெண்கள் காவல் நிலையம், கிழக்கு தாம்பரம் 044-22204726

044-24493663

பெண்கள்  உதவி மைய  கட்டுபாட்டு அறை 044-28295151

தீயணைப்பு நிலையம்

தீயணைப்பு நிலையம், தாம்பரம் சானிடோரியம் 044-22382204