கல்வி நிறுவனங்கள்

கல்வி நிறுவனங்கள் தொலைபேசி எண்
சீயோன் மெட்ரிக்குலேஷன் மற்றும் மேல்நிலைப் பள்ளி 044-22292674
சாந்திநிகேதன்  மெட்ரிக்குலேஷன் மற்றும் மேல்நிலைப் பள்ளி 044-22274674
போஸ்  மெட்ரிக்குலேஷன்  மற்றும் உயர்நிலைப் பள்ளி 044-22780083
செயிண்ட் மேரிஸ்  மெட்ரிக்குலேஷன் பள்ளி 044-22281588
ஆல்பா மெட்ரிக்குலேஷன் பள்ளி 044-22270632
கேந்திர வித்யாலயா மேல்நிலைப்பள்ளி , AF1, AF2 044-22290350 044-22291775    044-22292403
அட்வண்ட் கிறிஸ்டியன் நடுநிலைப்பள்ளி 9381018531
மிஸ்பா மெட்ரிக்குலேஷன் பள்ளி 9884223157
சங்கர வித்யாலயா மெட்ரிக்குலேஷன் பள்ளி 22282025
புன்னிஸ் வில்லா ஆரம்ப பள்ளி 65371133
கிரஸ் கிருபா நர்சரி ஆரம்ப பள்ளி 9444753175
பவித்ரா நர்சரி ஆரம்ப பள்ளி 9962518455

கல்லூரிகள்

S.I.V.E.T  கல்லூரி 044-22780037
பிரின்ஸ் வெங்கடேஸ்வரா கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரி,  கௌரிவாக்கம் 044-22780755