ஆணையாளர்

மாநகராட்சி  ஆணையாளர் 

பெயர் திருமதி. ஆர்,அழகுமீனா,இ.ஆ.ப

மாநகராட்சி ஆணையர்,

அலுவலக முகவரி மண்டலம்-3 அலுவலகம்,

எண்.1, கலைவாணி தெரு,

காமராஜபுரம், செம்பாக்கம்,

சென்னை-600073.

தொலைபேசி 044-22282115
மெயில் commr.sembakkam@tn.gov.in

துணை ஆணையர்  மற்றும் உதவி ஆணையர் (பொ) மண்டலம்-3

பெயர் திரு. காந்திராஜ்

துணை ஆணையர்,

அலுவலக முகவரி மண்டலம்-3 அலுவலகம்,

எண்.1, கலைவாணி தெரு,

காமராஜபுரம், செம்பாக்கம்,

சென்னை-600073.

தொலைபேசி 044-22282115
மெயில் commr.sembakkam@tn.gov.in