எரிவாயு மின்தகனமேடை மற்றும் மயானங்கள் விபரம்

மயானங்கள் விபரம்

வரிசை எண்
மயான முகவரி தகனம் வகை பராமரிப்பு விவரங்கள் தொடர்பு எண் 
1 செம்பாக்கம் அடக்கம் செய்தல், மரக்கட்டை மற்றும் வரட்டி கொண்டு எரித்தல் கிராம மக்கள்

 

சுகாதார  அலுவலர் 

வரிசை எண் பதவி தொடர்பு எண்  
1 சுகாதார அலுவலர்  044-22282115

Gasifier-Crematorium-Burial Ground Details

Crematorium-Burial Ground Details

Sl.No. Address of Crematorium Type of Crematorium Maintained by Contact Number
1 Sembakkam Burial Ground Village People

 

SANITARY OFFICER

Sl. No Designation  Contact No.
1 SANITARY  OFFICER 044-22282115

MASTER PLAN AND LAND USE

Daily Status Report -Containment Zone – COVID 19

Name of the Containment Zone: Sembakkam

 As on   :    04/11/2020

Total No. of  Containment zones Total No.of Households in containment zone Total No. of sectors Total No. of cases / person under Home  Quarantine Total Population in containment zones
44 44 44 53 157

Officers In-Charge :

 

Sl.No Designation  Name of the officer    Thiru/Tmt. Contact No. Remarks
1 Name of  Nodal Officer G. Rajalakshmi,Municipal Commissioner 7397392687
2 Name of  Medical Officer Dr. Thooyamathi 9489368067
3 Name of Sanitary Inspectors M. Nagaraj 9952949362

Workers Deployed in Containment Zone :

 

Sl.No Details Staff Deployed Remarks
1 Total no. of Sanitary workers 44
2 Total No. of UHN/ Anganwadi Staff  44
3 Total no. Of volunteers/SHG members 44
Total 132

Usage of Materials in the containment Zone:

 

Sl.No Particulars Units Usage of Materials Remarks
1 Face Mask In Nos. 67111  
2 Gloves In pairs 45338  
3 PPE In Nos. 22117  
4 1% Hypochlorite In Ltrs. 515150  
5 Lysol In Ltrs. 44402  
6 Bleaching Powder In Kgs. 43827  
7 No. of Mass sprayings No.of Times 27991  

Daily Status Report -Containment Zone – COVID 19

Daily Status Report -Containment Zone – COVID 19

Name of the Containment Zone: Sembakkam

                                                                                                                                          As on   :    04/11/2020

Total No. of  Containment zones Total No.of Households in containment zone Total No. of sectors Total No. of cases / person under Home  Quarantine Total Population in containment zones
 44 44 44 53 157

Officers In-Charge :

 

Sl.No Designation  Name of the officer    Thiru/Tmt. Contact No. Remarks
1 Name of  Nodal Officer G. Rajalakshmi,

Municipal Commissioner

7397392687
2 Name of  Medical Officer Dr. Thooyamathi 9489368067
3 Name of Sanitary Inspectors M. Nagaraj 9952949362

Workers Deployed in Containment Zone :

 

Sl.No Details Staff Deployed Remarks
1 Total no. of Sanitary workers 44
2 Total No. of UHN/ Anganwadi Staff  44
3 Total no. Of volunteers/SHG members 44
Total 132

Usage of Materials in the containment Zone:

 

Sl.No Particulars Units Usage of Materials Remarks
1 Face Mask In Nos. 67111  
2 Gloves In pairs  45338  
3 PPE In Nos. 22117  
4 1% Hypochlorite In Ltrs. 515150  
5 Lysol In Ltrs. 44402  
6 Bleaching Powder In Kgs. 43827  
7 No. of Mass sprayings No.of Times 27991  

 

நாவல் கொரோனா வைரஸ் (கோவிட்

Gallery – Corona Prevention Activities

Amma Unavagam –  RDMA Visit RE Visit Amma Unavagam
RDMA Inspection at Containment Zone Disinfection work at Containment Zone Waste collected at Containment Zone

Corona Prevention Activities

COVID 19 Prevention and Management Activities

 

விழித்திரு, விலகியிரு, வீட்டிலேயே இரு

Sembakkam Municipality is providing the following Corona Preventive Activities on COVID 19

 • Creating adequate awareness among the citizens in Sembakkam via Banners, Phamphlets,Vehicle announcements to take preventive  measures against COVID 19.
 • Continuous monitoring of Corona control activities of all streets.
 • Conducting regular review meetings then and there by adopting social distancing.
 • Helpline Control Room facilities available 24×7.
 • Disinfection activities done through Hand sprayers, Vehicle Mounted Sprayers, Public places, Urban Health Centre  and other public buildings.
 • Maintaining Social Distance in Grocery shops and Other Areas.
 • Free food is distributed  in all Amma Ungavagam and also other needful areas.

DO’s

 1. Do wear a cloth covering on your face at all times when you are not at home.
 2. Do wash your hands before you wear your mask. Only touch the ear loops.
 3. Do practice good hand hygiene and wash your hands frequently.
 4. Do cover your cough or sneeze.The best way to cough or sneeze is into your elbow and not your hands.
 5. Do work from home. Do leave your home only for essential reasons, such as buying food or medication purposes.
 6. Do move away from others who cough or sneeze.
 7. Do wear a face mask and gloves if you are caring for a family someone who has tested positive for COVID 19.
 8. Do participate in “social distancing” to blunt the spread of the virus.
 9. Do self-quarantine yourself for 14 days if you come into contact with someone who tests positive for corona virus.

DON’Ts

 1. Don’t just tie a scarf around your face as that can be loose fitting and need more adjustment. Use a cloth covering that is more tight-fitting.
 2. Don’t touch your eyes, nose, mouth or face without washing your hands.
 3. Don’t interact with your pets if you think you may have symptoms concerning for COVID 19.
 4. Don’t treat “social distancing” like a “vacation”.
 5. Don’t share utensils or drinking glasses with others, including family members.
 6. Don’t shake hands or give hugs as greetings. Use an alternative greeting that maintains 6-8 feet of distance.
 7. Don’t visit your older relatives or community members, as they are the highest risk group.
 8. Don’t go to public places like gyms,  restaurants, saloon and beauty par lours
 9. Consume foods which could increase immunity level.
 10. Don’t be panic over COVID 19 as excess fear  and stress will decrease the immunity in our body.

Gallery – Corona Prevention Activities

Amma Unavagam –  RDMA Visit RE Visit Amma Unavagam
RDMA Inspection at Containment Zone Disinfection work at Containment Zone Waste collected at Containment Zone

COVID 19 Prevention and Management Activities

விழித்திரு, விலகியிரு, வீட்டிலேயே இரு

Sembakkam Municipality is providing the following Corona Preventive Activities on COVID 19

 • Creating adequate awareness among the citizens in Sembakkam via Banners, Phamphlets,Vehicle announcements to take preventive  measures against COVID 19.
 • Continuous monitoring of Corona control activities of all streets.
 • Conducting regular review meetings then and there by adopting social distancing.
 • Helpline Control Room facilities available 24×7.
 • Disinfection activities done through Hand sprayers, Vehicle Mounted Sprayers, Public places, Urban Health Centre  and other public buildings.
 • Maintaining Social Distance in Grocery shops and Other Areas.
 • Free food is distributed  in all Amma Ungavagam and also other needful areas.

DO’s

 1. Do wear a cloth covering on your face at all times when you are not at home.
 2. Do wash your hands before you wear your mask. Only touch the ear loops.
 3. Do practice good hand hygiene and wash your hands frequently.
 4. Do cover your cough or sneeze.The best way to cough or sneeze is into your elbow and not your hands.
 5. Do work from home. Do leave your home only for essential reasons, such as buying food or medication purposes.
 6. Do move away from others who cough or sneeze.
 7. Do wear a face mask and gloves if you are caring for a family someone who has tested positive for COVID 19.
 8. Do participate in “social distancing” to blunt the spread of the virus.
 9. Do self-quarantine yourself for 14 days if you come into contact with someone who tests positive for corona virus.

DON’Ts

 1. Don’t just tie a scarf around your face as that can be loose fitting and need more adjustment. Use a cloth covering that is more tight-fitting.
 2. Don’t touch your eyes, nose, mouth or face without washing your hands.
 3. Don’t interact with your pets if you think you may have symptoms concerning for COVID 19.
 4. Don’t treat “social distancing” like a “vacation”.
 5. Don’t share utensils or drinking glasses with others, including family members.
 6. Don’t shake hands or give hugs as greetings. Use an alternative greeting that maintains 6-8 feet of distance.
 7. Don’t visit your older relatives or community members, as they are the highest risk group.
 8. Don’t go to public places like gyms,  restaurants, saloon and beauty par lours
 9. Consume foods which could increase immunity level.
 10. Don’t be panic over COVID 19 as excess fear  and stress will decrease the immunity in our body.

COVID 19 Prevention and Management Activities

COVID 19 Prevention and Management Activities

 

அலுவலர்கள் விவரம்

அலுவலர்கள் விவரம்

பதவி தொடர்பு  எண்
இளநிலை பொறியாளர் 044-22282115
இளநிலை பொறியாளர் 044-22282115
மேலாளர் 044-22282115
வருவாய் ஆய்வாளர் 044-22282115
நகரமைப்பு ஆய்வாளர்  044-22282115
சுகாதார அலுவலர் 044-22282115

அலுவலர்

CORPORATION OFFICE - SEMBAKKAM

WATER TANK - SEMBAKKAM

MCC - SEMBAKKAM

previous arrow
next arrow
Slider

About Municipality

Tiruvannamalai Municipality was constituted on 01.04.1896, as per Go.No.577 dated 31.01.1896. It was upgraded as second Grade Municipality from 01.04.1959. subsequently, from 01.05.1974, it was upgraded as First Grade Municipality as per Go.No.1133 R.D. & L.A Department dated 29.04.1974. 

Read More…

Contact Address

Thiru.Y.Surendiran, B.E.,
Municipal Commissioner(i/c)
Municipal Office
Tirukovilur Road
Tiruvannamalai-606601

Phone Office :04175-237047

E-mail:commr.thiruvannamalai@tn.gov.in

 


ePay

The new website https://tnurbanepay.tn.gov.in has been created by incorporating All municipalities and Corporations across Tamilnadu, except Chennai by providing facilities pay tax for asset, drinking water, housing, sewerage and lease categories, and providing birth certificates on-line.

Visit Website 

 

Municipality at a Glance

 • General
  District  : Tiruvannamalai
  Region   : Vellore Region
  State       : TamilNadu
 • Area
  Total     : 13.64 Sq.Kms
 • Population
  Total     : 145278
  Male      :  72406
  Female :  72872

Quick Links

Read More…

Citizen

Citizen Corner

Quick Links

Quick Links

Places of Interest

Office Staffs

SL. NO. DESIGNATION PHONE
1 COMMISSIONER 044-22282115
2 ENGINEER 044-22282115
3 MANAGER 044-22282115
4 REVENUE INSPECTOR 044-22282115
5 TOWN PLANNING INSPECTOR 044-22282115
6                SANITARY OFFICER                  (Sembakkam & Chitlapakkam Area)
9952949362
7 SANITARY INSPECTOR (Pallavaram Area)
8754029281

Councillors

TAMBARAM  CORPORATION

                                                                                                                         Zone-3 Councillors Details

Sl.No. Ward No. Name of the Councilor Address Contact No./ Landline No. e-Mail-id Name of Party Photo
1 Ward-22 Thiru. Krishnamurthy A No.7,Sriram Nagar, 1st street,
Hasthinapuram, Chennai – 64
9841998480 INDEPENDENT
2 Ward-23 Thiru. Kannan N No.30/53, Pillaiyar Koil Street, Zamin
Royapettai, Chrompet, Chennai – 44
9841222283 INDEPENDENT
3 Ward-25 Thiru. Senthilkumar R S No.55, Nellaiappar Street,
Bharathipuram, Chrompet, Chennai-44
9884811745 CONGRESS
4 Ward-34 Tmt. Subashini P No.14, Ramakrishnapuram, Tambaram
East, Chennai
9952684684 A.I.A.D.M.K
5 Ward-35 Tmt. Sangeetha V No.14, Gangaiamman Koil Cross
Street, Chromepet, Chennai,
9884148584 INDEPENDENT
6 Ward-36 Tmt. Saraswathi C No.1, Narathapuri Kamala Street,
N.S.K.Nagar, Chromepet, Chennai,
9952010256 D.M.K
7 Ward-37 Tmt. Mahalakshmi K No.3, Sai Illam, Sarangan Street,
Nehru Nagar, Chromepet, Chenna
9884264207 D.M.K
8 Ward-38 Tmt. Saranya C No.32, 6th Street, Vinobaji Nagar,
Hasthinapuram, Chennai
8438934656 D.M.K
9 Ward-39 Tmt. Girija C No.32, Bavanandhiar Street,
Sembakkam, Chennai – 73
7010916008 INDEPENDENT
0 Ward-40 Thiru. Jayapradeep C No.32, Bavanandhiar Street,
Sembakkam, Chenna
9940074567 INDEPENDENT
11 Ward-41 Tmt. Karpagam S No.9/3. Sangothi Amman Koil 2nd
Street Cross Sembakkam, Chenna
8124522868 D.M.K
12 Ward-42 Tmt. Kalyani M No.12, Anna Street, Kamarajapuram,
Chennai
9380875983 D.M.K
13 Ward-43 Thiru. Jagan C 19, pamban swamigal salai,
Chitlapakkam, Chennai
9841811550 D.M.K
14 Ward-44 Thiru. Raja R 9 Thirunavukkarasu Street, Annai Indira
Nagar, Chitlapakkam
9514123444 D.M.K

Commissioner

NAME Tmt. R.ALAGUMEENA, I.A.S ,
OFFICE ADDRESS ZONE-3 OFFICE,

SEMBAKKAM, CHENNAI – 600073

PHONE 044 – 22282155
EMAIL  commr.sembakkam@tn.gov.in

Deputy Commissioner and Zone-3  Assistant Commissioner (I/c)

Name Thiru. M. GANDHIRAJ
OFFICE ADDRESS ZONE-3 OFFICE,

SEMBAKKAM, CHENNAI – 600073

PHONE 044 – 22282155
EMAIL  commr.sembakkam@tn.gov.in

நகர சேவைகள்

பிற அனைத்து திட்டங்கள்

பிற அனைத்து திட்டங்கள்

1. TURIP 2019-20

வேலையின் பெயர் Providing BT Surface
நிர்வாக அனுமதி எண் The CMA, Chennai Roc. No.17349/2019/E3 dated: 24.09.19
மதிப்பீட்டு தொகை ரூ 300.00 லட்சம்
எடுக்கப்பட்ட வேலைகளின் எண்ணிக்கை 5 எண்ணிக்கை
டெண்டர் தேதி 15.11.2019
பணி ஆணை தேதி 25.11.2019
தற்போதைய வேலையின் நிலை சாலைகள்  பணி நிறைவடைந்தன

 

2.Revolving fund of UIDSSMT 2018-19

வேலையின் பெயர் Providing Internal Plumbing Works for Water Supply HSC in (8200 Nos.)
நிர்வாக அனுமதி எண் The CMA, Chennai-05, Proc.No. 13277/2018/WS1  dated: 19.06.2018
மதிப்பீட்டு தொகை ரூ 290.00 லட்சம்
டெண்டர் தேதி 28.02.2019
பணி ஆணை தேதி 29.05.2019
தற்போதைய வேலையின் நிலை 8200 இல்,  3200 HSC  இணைப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது

 

அம்ருட் திட்டம்

திட்டங்கள்

காவல் நிலைய, தீயணைப்பு நிலைய மீட்பு

காவல் நிலையம்

காவல் நிலையம், சேலையூர்  – S15 044-22390479
பெண்கள் காவல் நிலையம், கிழக்கு தாம்பரம் 044-22204726

044-24493663

பெண்கள்  உதவி மைய  கட்டுபாட்டு அறை 044-28295151

தீயணைப்பு நிலையம்

தீயணைப்பு நிலையம், தாம்பரம் சானிடோரியம் 044-22382204

ரயில் கால அட்டவணை

ரயில் கால அட்டவணை

https://etrain.info/in

 

 

பல்பொருள் அங்காடிகள்

 

ஷாப்பிங் சென்டர்
    வி.வி. மார்ட், வேளச்சேரி மெயின் ரோடு

 

கேஸ் ஏஜென்சிஸ்
 ராஜேஸ்வரி கேஸ் ஏஜென்சிஸ் இராஜகீழ்ப்பாக்கம்

 

துணிக் கடைகள்
இறைவி துணிக் கடை வேளச்சேரி மெயின் ரோடு
ராம்ராஜ் காட்டன் வேளச்சேரி மெயின் ரோடு
ருபி டெக்ஸ்டைல்ஸ் வேளச்சேரி மெயின் ரோடு
டெம்பிள் வியூ துணிக் கடை வேளச்சேரி மெயின் ரோடு

 

நகை கடை
·     தனிஷ்க் நகை கடை, வேளச்சேரி மெயின் ரோடு

 

ரேஷன் கடைகள்
·         காமராஜபுரம் ரேஷன் கடை, காமராஜபுரம்

.         வேம்புலி நகர் ரேஷன் கடை, கௌரிவாக்கம்

·        பவநந்தியார் தெரு ரேஷன் கடை,

.         திருமலை நகர் 5வது தெரு ரேஷன் கடை

.         அம்பேத்கார் தெரு ரேஷன் கடை

.          டெல்லஸ் அவென்யூ பேஸ் 2 ரேஷன் கடை

.         வி.ஜி.பி சீனிவாசா நகர் ரேஷன் கடை

.         பாரதிதாசன் தெரு ரேஷன் கடை

.         சீவகசிந்தாமணி தெரு ரேஷன் கடை

.         மாருதி நகர் ரேஷன் கடை

கல்வி நிறுவனங்கள்

கல்வி நிறுவனங்கள் தொலைபேசி எண்
சீயோன் மெட்ரிக்குலேஷன் மற்றும் மேல்நிலைப் பள்ளி 044-22292674
சாந்திநிகேதன்  மெட்ரிக்குலேஷன் மற்றும் மேல்நிலைப் பள்ளி 044-22274674
போஸ்  மெட்ரிக்குலேஷன்  மற்றும் உயர்நிலைப் பள்ளி 044-22780083
செயிண்ட் மேரிஸ்  மெட்ரிக்குலேஷன் பள்ளி 044-22281588
ஆல்பா மெட்ரிக்குலேஷன் பள்ளி 044-22270632
கேந்திர வித்யாலயா மேல்நிலைப்பள்ளி , AF1, AF2 044-22290350 044-22291775    044-22292403
அட்வண்ட் கிறிஸ்டியன் நடுநிலைப்பள்ளி 9381018531
மிஸ்பா மெட்ரிக்குலேஷன் பள்ளி 9884223157
சங்கர வித்யாலயா மெட்ரிக்குலேஷன் பள்ளி 22282025
புன்னிஸ் வில்லா ஆரம்ப பள்ளி 65371133
கிரஸ் கிருபா நர்சரி ஆரம்ப பள்ளி 9444753175
பவித்ரா நர்சரி ஆரம்ப பள்ளி 9962518455

கல்லூரிகள்

S.I.V.E.T  கல்லூரி 044-22780037
பிரின்ஸ் வெங்கடேஸ்வரா கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரி,  கௌரிவாக்கம் 044-22780755

 

 

 

விடுதிகள்

JR ஜனா ஹோட்டல்

வேளச்சேரி மெயின் ரோடு, சென்னை – 600073

அருவி ஹோட்டல்

வேளச்சேரி மெயின் ரோடு, சென்னை – 600073

சேலம் RR ஹோட்டல் 

வேளச்சேரி மெயின் ரோடு, சென்னை – 600073

ஸ்டார் பிரியாணி

வேளச்சேரி மெயின் ரோடு, இராஜகீழ்ப்பாக்கம், சென்னை – 600073

அல்ரீப் ஹோட்டல்

வேளச்சேரி மெயின் ரோடு, இராஜகீழ்ப்பாக்கம், சென்னை – 600073

குவாலிட்டி ரெஸ்டாரண்ட்

வேளச்சேரி மெயின் ரோடு, கௌரிவாக்கம், சென்னை – 600073

அம்மா மெஸ்

மாடம்பாக்கம் மெயின் ரோடு, சென்னை – 600073

 

 

மருத்துவமனைகள்

நகர்ப்புற சுகாதார மையம்

ஆலவட்டம்மன் கோயில் தெரு, சென்னை -600073.

நியூ லைப் மருத்துவமனை

வேளச்சேரி மெயின் ரோடுசென்னை -600073.

வாணி மருத்துவமனை

வேளச்சேரி மெயின் ரோடுசென்னை -600073.

ஜோலன் மருத்துவமனை

வேளச்சேரி மெயின் ரோடுசென்னை -600073.

அன்னை அருள் மருத்துவமனை

மாடம்பாக்கம் மெயின் ரோடு, சென்னை -600073.

பிஜி  பல் மருத்துவமனை

திருமலை நகர் 3வது பிரதான சாலை, சென்னை -600073.

குழந்தைகள் மருத்துவமனை

மாடம்பாக்கம் மெயின் ரோடு, சென்னை -600073.

ஹோமியோபதி மருத்துவமனை

மாடம்பாக்கம் மெயின் ரோடு, சென்னை -600073.

மூன்ஷயின் ஆல்கோ கேர் பவுண்டேஷன்

சாம்ராஜ் நகர் 8வது தெருசென்னை -600073.

சோனோ சென்டர்

வேளச்சேரி மெயின் ரோடுசென்னை -600073.

செல்லப்பிராணி மருத்துவமனை

வேளச்சேரி மெயின் ரோடுசென்னை -600073.

Dr. குமார், எலும்பியல் மருத்துவமனை

வேளச்சேரி மெயின் ரோடுசென்னை -600073.

சித்தா மருத்துவமனை

பராசக்தி நகர், கேம்ப் ரோடு, சென்னை -600073.

ராஜேந்திரா ஆயுர்வேத மருத்துவமனை

சிட்லப்பாக்கம் மெயின் ரோடு, சென்னை -600073.

பயோ லைன் லேப் டெக்னாலஜி

வேளச்சேரி மெயின் ரோடு, சென்னை -600073.

பெத்தல் மருத்துவமனை

மணிமேகலை தெரு, கணேஷ் நகர், சென்னை -600073.

K. லீனா மருத்துவமனை (தோல் நிபுணர்)

4, ரங்கா காலனி மெயின் ரோடுசென்னை -600073.  

சாந்தி மருத்துவமனை

எம்.ஜி.ஆர். தெரு, சென்னை -600073.

 

முக்கியமான தொடர்புகள்

துறை தொலைபேசி எண்

044

மாவட்ட ஆட்சியர் 044-27237433
மாவட்ட வருவாய் அலுவலர் 044-27237945
திட்ட இயக்குநர் (மாவட்ட ஊரக வளர்ச்சி முகமை) 044-27237153
நேர்முக உதவியாளர் (பொது) 044-2737789
வருவாய் கோட்ட அலுவலர், காஞ்சிபுரம் 044-2723708
வருவாய் கோட்ட அலுவலர், செங்கல்பட்டு 044-27426492
வருவாய் கோட்ட அலுவலர், தாம்பரம் 044-22410050
வட்டாட்சியர் ,காஞ்சிபுரம் 044-27222776
வட்டாட்சியர் , ஸ்ரீபெரும்புதுர் 044-27162231
வட்டாட்சியர் , செங்கல்பட்டு 044-27432318
வட்டாட்சியர் , தாம்பரம் 044-22382210

 

உதவி மையம்

காவல் நிலையம்

காவல் நிலையம்,  சேலையூர்     – S15 044-22396003

தீயணைப்பு நிலையம்

தீயணைப்பு நிலையம், தாம்பரம் சானிடோரியம் 044-22382204

 

 

 

தெரு விளக்குகள்

தெரு விளக்குகள்

விவரம் எண்ணிக்கை
40W டியூப் லைட்   694 
85 W சி.எப்.எல் விளக்கு 1404 
27 W சி.எப்.எல் விளக்கு      61 
150 W சோடியம் வேப்பர் விளக்கு    115 
250 W சோடியம் வேப்பர் விளக்கு 1215 
2x36W TS மின் ஆற்றல் சேமிப்பு விளக்கு   125 
4x24W TS மின் ஆற்றல் சேமிப்பு விளக்கு   235 
50w எல்.இ.டி. விளக்கு   102 
36w எல்.இ.டி. விளக்கு     96 
18w எல்.இ.டி. விளக்கு   240 
250 W மெட்டல் ஹலைடு விளக்கு    148 
400 W மெட்டல் ஹலைடு விளக்கு    162 
150 W மெட்டல் ஹலைடு விளக்கு      23 
மொத்தம் 4620 

குடிநீர் விநியோகம்

நீர் ஆதாரம் திறந்தவெளி கிணறு மற்றும் ஆழ்துளை கிணறு
ஒவர் ஹெட் டாங்க் எண்ணிக்கை மற்றும் கொள்ளளவு
1. திருமலை நகர் 4வது தெரு – நகராட்சி சமுதாய நலக்கூடம் அருகில் 1.00 இலட்சம் லிட்டர்
2. வி.ஜி.பி. பொன் நகர் 1.00 இலட்சம் லிட்டர்
3. வேம்புலியம்மன் கோயில் தெரு 1.00 இலட்சம் லிட்டர்
4. சிவகாமி நகர்  – காமராஜர் தெரு 1.00 இலட்சம் லிட்டர்
5. பி.டீ.சி. காலனி 1.00 இலட்சம் லிட்டர்
6. டெல்லஸ் அவென்யூ பேஸ் 2 – ரேஷன் கடை அருகில் 1.00 இலட்சம் லிட்டர்
7.  நகராட்சி அலுவலக வளாகம் 1.00 இலட்சம் லிட்டர்
8. நகராட்சி அலுவலக வளாகம் 6.00 இலட்சம் லிட்டர்
9. வி.ஜி.பி. சரவணா நகர் 5வது தெரு 1.00 இலட்சம் லிட்டர்
10. திருமலை நகர்  ரேஷன் கடை அருகில் 1.00 இலட்சம் லிட்டர்
11. பாரதிதாசன் தெரு 1.00 இலட்சம் லிட்டர்
12. கணேஷ் நகர் – சிலப்பதிகாரம் தெரு 6.00 இலட்சம் லிட்டர்
13. ஐயப்பா நகர் 2வது பிரதான சாலை 1.00 இலட்சம் லிட்டர்
மொத்தம் 23.00 இலட்சம் லிட்டர்
பிரதான நீரூந்து நீளம் 36.74 கி.மீ.
மொத்தம் பிரதான விநியோகம் 86.25 கி.மீ.
மொத்த பொது குழாய்கள் 4256 எண்ணிக்கை
இயந்திரம் விவரம்
7.5 எச்.பி. நீரில் மூழ்கும் – 9

5 எச்.பி. நீரில் மூழ்கும்- 27

7.5 எச்.பி. – 9,

5 எச்.பி. – 27,

நீரூந்து விவரம்
லோக்கல் ஆதாரம் 5.97  எம்.எல்.டி.
எல்.பி.சி.டி. அதிர்வெண் 82.00 எல்.பி.சி.டி.
அதிர்வெண் தினந்தோறும்
பிரதான மின்விசை பம்பு 150 எண்ணிக்கை
கை பம்பு ஆழ்துளை கிணறு 170 எண்ணிக்கை
திறந்த கிணறுகள் 13 எண்ணிக்கை
மொத்த வீடுகளின் இணைப்பு விவரம்
குடியிருப்பு    Nos.
குடியிருப்பு அல்லாதது     Nos.
நிறுவனம்
மொத்தம்   Nos.
குடியிருப்பு இணைப்புக்கான வைப்பு Rs. 5000/-
குடியிருப்பு அல்லாதது Rs. 10000 /-
தொழில் நிறுவனம் Rs. 15000/-

திடக்கழிவு மேலாண்மை

உரம் உருவாகும் இடம் இல்லை
வீடு விடாக சென்று குப்பைகள் சேகரமாகும் வார்டுகளின் எண்ணிக்கை 1 முதல் 15 வரை
குப்பைகளின் அளவு 24 மெ.டன். (நாள் ஒன்றுக்கு)
வாகனங்களின் எண்ணிக்கை 
புஷ் வண்டிகள்     6  
மூன்று சக்கர வாகனம்   19 
டிப்பர் லாரி     1 
காம்பேக்டர் லாரி    3 
எல்.எம்.வி. வாகனம்   6 
ஜே.சி.பி. வாகனம்    1 

 

நகர மன்ற தீர்மானங்கள்

2019 2020 2021 
ஜனவரி 2019 3.1.2020 அவசர கூட்டம்

24.01.2020 அவசர கூட்டம்

ஜனவரி 2020

11.01.2021 அவசர கூட்டம்
பிப்ரவரி 2019 பிப்ரவரி 2020 ஜனவரி 2021
மார்ச் 2019 மார்ச் 2020 16.2.2021 சாதாரண கூட்டம்
மே 2019 ஏப்ரல் 2020 பிப்ரவரி 2021
ஜீன் 2019 மே 2020 மே 2021
ஜீலை  2019 ஜீன் 2020 ஜீன் 2021
ஆகஸ்டு  2019 ஜூலை 2020 ஜூலை 2021
செப்டம்பர் 2019 ஆகஸ்டு 2020 ஆகஸ்டு 2021
அக்டோபர்  2019 செப்டம்பர் 2020 செப்டம்பர் 2021
நவம்பர் 2019 அவசர கூட்டம் 12.10.2020 அவசர கூட்டம்

அக்டோபர் 2020

நவம்பர் 2019 நவம்பர் 2020
டிசம்பர் 2019 டிசம்பர் 2020

மக்கள் சாசனம்

CONSTITUTION

 The Government of Tamilnadu has decided its in principal that the Business of the Government is as picidly and opening with responsibility

at all levels and decided to provide to the public by all sources. Hence the Government has formulated CITIZENS CHARTER based on the

above principals the Sembakkam Municipal and has come forwarded to present this CITIZEN’S CHARTER the public.

PURPOSES OF THIS CHARTER

 to provide the services with Fast and Standard

to declare a time limit for providing the services

to upgrade the Administration by adopting opening for getting the confidences of the Consumer.

PROVIDING OF BETTER ADMINISTRATION

For the purpose of providing best civic services to the people of the town with upgraded standard and efficiency.

to discharge the civic bodies works with atmost care and honest

to provide the to civic services with special care to provide the civic services in a systematic and time Bound manner with efficiency.

Regarding providing of various Public services by this civic body in implementation, execution and maintenance of Administration of the

works relating to Public Health, Water supply, Roads, Storm water drain and Street Lights and other services to the public are within following specified time schedule.

 

 WATER SUPPLY:-

a) Issue  of application forms for HSC’s at the Office CFC counter whenever demanded on payment of Application cost Rs.100/-
b) Receipt of completed Application forms Immediately  at  the  information centre
c) Issue of     Acknowledgement  for the application -do-
d) Providing information to the public about the defects noticed if any on the application Within 7 days from the date of receipt of application
e) Issue of intimation for remittance of cheque and other dues receipts of the rectified application form Within 15 days from the receipt of corrected application.
f) Granting of House service connection 30 days (from the date of completed application form)

i) COMPLAINTS / DEFECTS IN WATER SUPPLY SERVICES:-

1) Defects/repairs in Water Supply H.S.C. 7 days from the date of Complaint
2) Repair/ Burnt in Water supply pumping/Distributions 2 days from the date of complaint
3) Damages/Repairs on public fountains 2 days from the date of complaint
4) Repaired defects of India Mark    II Pumps 7 days from the date of complaint
5) Pollution and Contamination of water Supply 10 days from the date of complaint
6) Change of Water supply meter 15 days from the date of complaint
7) Providing of water on the accurate of Fire accidents 24 hours at any time.

ii) SOCIAL SERVICES:-

1) Providing Water supply through Lorry In 24 hours on receipt of complaint of Water supply broke town

iii) ROADS AND PATHWAYS MAINTENANCE:

One the applications/petitions received at the information centre, action shall be taken as specified here under:-

a) Filling up of small holes and patches on roads/pathways
b) Attending patch works on Roads
c) Removal of objectionable encroachments and pathways
d) Replacement of underground drainage manhole covers
e) Removed of demolished building debris on road sides and public places by the owner/occupants of buildings
f) If the debris are not removed then removal
g) Granting of Road cutting of the same by the Municipality

iv) STREET LIGHTS:

1) Rectification/Repairs/replacement of Bulbs/Tubes lights at main street
2) Repairs/replacement of bulbs  of interior streets

V)    PUBLIC HEALTH LICENSES:

For commencing new Food and other business  Trades of other nature (Sec. 249(2) of the Tamilnadu District Municipal  Act 1920)

1) Issue of Application form at the information counter on request
2) Presenting the application form with remittance of required fees at the information centre along with application
3) Informing of defects found on the applications 10 days from the date of receipt of the application
4) Verification of rectified application form, remittance fees and issue of intimation 15 days from the date of receipt of verified application
5) Issue of Licenses 30 days

vi) RENEWAL OF  D&O, PFA APPLICATIONS:- (Sec. 249(5) of the TNDM Act 1920):

1 Issue of Application forms
2 Remittance of License fee and receipt of Applications
3 Issue of  renewed  License
4 BIRTH/ DEATH CERTIFICATES:-
1) Issue of Births/Deaths certificate within the date of 1 to 14 days of registration
2) Granting of Rod cutting, permission, on the Roads belonging to other Departments
2)  Issue of Birth and Deaths certificate registered with 1 to 12 months period
4) Issue of Birth/Death Certificate after 1 year

vii) ISSUE OF BIRTH/DEATH CERTIFICATES” EXTENDS ALREADY REGISTERED:

1 Receipt of  application at information centre on request
2 Remittance of required fee at information centre on request
3 Verify the application and issue of copy of extract 7 days from the date of application

 

5) PUBLIC HEALTH  AND SEWEGE WATER:

The Public Health Branch commences it routine sweeping/cleaning of all Roads / other important places viz., Bus stand ,Market etc., daily two times 6 am to 11 am in the evening 2.30 pm to 4.30 pm in the town.

Rectification of Reports

 

1) Rectification of  draining water stagnation of Drain water 3 days on receipt of petition/report
2) Rectification / repairs of  stagnation at domestic houses 3 days on receipt of report/petition

CLEARANCE OF SEPTIC TANKS:

1) Issue of Application / remittance of fees at the information centre
2) Clearing of septic tank 2 days on receipt of petition/ remittance of fees

6) ISSUE OF BUILDING LICENCES:

1) Issue of Building application and cost of application at the information centre by remitting Rs.50/- per application form
2) Issue of Acknowledgement for the application issued at the information centre on the presentation of completed Application form
3) Issue of information an application if any defects are noticed Within 7 days from the date of receipt of  applications.
4) Issue of Building License With in 30 days from the date of receipt of application.

7)  ASSESSMENT OF PROPERTY TAX:

1) ASSESSMENTS

1) Issue of acknowledgement and receipt of Assessment application with required particulars for Assessments at the information centre on presentation of the application and required particulars for Assessment
2) Issue of application for inclusion in Assessment list -do-
3) Issue of Tax assessment orders for the building 20 days from the date of receipt of the application

2) Name Transfer Requests:

1) Receipt of application together with relevant documents relating to the transfer/and issue of acknowledgement at the information centre on presentation
2) Issue of name transfer orders 20 days from the date of receipt of application
3) Receipt of application and issue of annual rental value certificates for any building at the information centre  within 3 days from the date of application with remittance the  required fees.

 

Note:  All applications for effecting change of Name and application for issuing rental value certificates should be enclosed with Xerox copy of tax receipt of the Half year in which the application is made together with required fees.

G E N E R A L:-

If any applications received in connection with the civic administration will be acknowledged on receipt of application

If any delay in providing the above services are noticed due to any reason, the same will be informed and additional time requirement will be informed to the concerned persons.

All civic service matters will be rectified and replied within 30 days.

All petitions/Applications received at the  information centers accepted in common, and are subject to adherence of with relevant Acts, and Rules made there under by Government issued then and there.

The people of Sembakkam town are requested to send their esteemed suggestions if any for improving the quality of civic services to the Municipal Commissioner, Sembakkam Municipality or to the Chairman, Municipal Council, Sembakkam.

மழைநீர் வடிகால்

நகரத்தில்  மழைக்காலத்தில்  வெள்ளத்தைத் தவிர்ப்பதற்காக பிரத்தியேக மழைநீர் வடிகால்  இணைக்கப்பட்டுள்ளது.

மழைநீர் வடிகால்

மழைநீர் வடிகால் மொத்த நீளம் 38.525 கி.மீ.
திறந்தவெளி கால்வாய் 31.525 கி.மீ.
மூடிய கால்வாய்   7.00  கி.மீ.

 

 

 

 

சந்தைகள்

சாலைகள்

 

பிளாக் டாப் 64.696   கி.மீ.
சிமென்ட் கான்கிரீட் 34.203   கி.மீ.
பேவர் பிளாக் ரோடு    3.518    கி.மீ.
மொத்தம் 102.417  கி.மீ.

கழிவுநீர்

கழிவுநீர்

கழிவு நீர் தொட்டி 16429
கழிவறை உள்ள மொத்த வீடுகளின் எண்ணிக்கை     156
சமுதாய வசதிகள்         1
பொது கழிப்பிடங்கள்         5
மொத்த இருக்கைகளின் எண்ணிக்கை       42

 

வாக்காளர் விவரங்கள்

செம்பாக்கம்  நகராட்சி 
வார்டு எண் ஆண் பெண்   பிற  மொத்தம் 
1 1721 1563 0 3284
2 1176 1134 0 2310
3 1254 1166 0 2420
4 1081 1082 0 2163
5 1181 1123 0 2304
6 682 702 0 1384
7 1948 1880 0 3828
8 1322 1304 0 2626
9 861 833 0 1694
10 1043 1004 0 2047
11 784 778 0 1562
12 950 918 0 1868
13 489 519 0 1008
14 590 581 0 1171
15 643 645 0 1288
மொத்தம் 15725 15232 0 30957

மக்கள் தொகை

செம்பாக்கம் நகராட்சி
2011 மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பு
வார்டு   எண் மொத்த  மக்கள் தொகை

 

ஆண் பெண் 
1 4689 2342 2347
2 3964 1982 1982
3 3191 1624 1567
4 3390 1716 1674
5 4259 2126 2133
6 2288 1176 1112
7 4403 2181 2222
8 4716 2406 2310
9 2461 1233 1228
10 2473 1200 1273
11 1790 882 908
12 2620 1295 1325
13 919 451 468
14 1818 906 912
15 2375 1185 1190
மொத்தம் 45356 22705 22651

பொது தகவல்கள்

முக்கிய அம்சங்கள்

தகவல் தொழில்நுட்ப பிரிவு

தகவல் தொழில்நுட்ப பிரிவு, கணினி மற்றும் தகவல் தொழில்நுட்பம் தொடர்பான அனைத்து  பணிகளை நகராட்சியின் பிற பிரிவுகளுடன் கலந்தாலோசித்து செயல்படுத்த உருவாக்கப்பட்டுள்ளது.

வ. எண்

பெயர்

(திரு/திருமதி/செல்வி)

பதவி  

1

வே.கோமதி புள்ளி விவர குறிப்பாளர்

பொது சுகாதார பிரிவு

செயல்பாடுகள்:

பிறப்பு மற்றும் இறப்பு சான்றிதழ்களை பதிவு செய்தல் மற்றும் வழங்குதல் திடக்கழிவு மேலாண்மை, சுகாதாரம், பொது சுகாதாரம்.

நகராட்சியின்  சுகாதார ஆய்வாளர் பொது சுகாதார பிரிவின் ஒட்டுமொத்த பொறுப்பாளராக உள்ளார். உணவு கலப்படம், கன்சர்வேட்டரி பணிகள், வீதிகளை சுத்தப்படுத்துதல், வடிகால் பராமரித்தல், தொற்று நோய்களைக் கட்டுப்படுத்துதல், டி & ஓ வர்த்தகங்களுக்கு உரிமம் உறுதி செய்தல், பிறப்பு மற்றும் இறப்பு பதிவு செய்தல், பிறப்பு மற்றும் இறப்பு பதிவுக்கான சான்றிதழ்களை வழங்குவதை அவர் கவனித்து வருகிறார். சுகாதார  மேற்பார்வையாளர்கள் மற்றும் சுகாதாரத் தொழிலாளர்கள் நகராட்சி சுகாதார ஆய்வாளருக்கு  உதவுகிறார்கள்.

வ. எண் பெயர்

(திரு/திருமதி/செல்வி)

பதவி
1 மு. நாகராஜ் துப்புரவு ஆய்வாளர்

 

துப்புரவு பணியாளர்கள் : 20

வ.எண் பிரிவு ஆண் பெண் மொத்தம்
1 1 15 4 19

பொறியியல் பிரிவு

வ. எண் பதவி
1 உதவி பொறியாளர்
2 இளநிலை பொறியாளர்
3 பொதுப்பணி மேற்பார்வையாளர்
4 வயர்மேன்
5 எலக்ட்ரீஷியன்
6 வயர்மேன் உதவியாளர்
7 பிட்டர்
8 மீட்டர் ரீடர்
9 டேன் காக்
10 குடிநீர் தொட்டி காவலர்
11  ஓட்டுநர் – 2

நகரமைப்பு பிரிவு

நகரமைப்பு ஆய்வாளர்  இப்பிரிவின்  பொறுப்பாளராக உள்ளார். மாஸ்டர் பிளான் தயாரிப்பது, அங்கீகரிக்கப்பட்ட மண்டல பயன்பாடுகளின்படி நில பயன்பாட்டு பகுதிகளை பராமரித்தல், திட்ட ஒப்புதலுக்கான உரிமம்,   நில குற்றச்சாட்டு மற்றும் நில அந்நியப்படுதல் தொடர்பான விஷயங்கள், கட்டப்பட்ட கட்டிடத்திற்கு எதிரான நடவடிக்கை, அங்கீகரிக்கப்பட்ட திட்டத்திற்கு விலகல், பொது ரிசார்ட் இடங்களின் கீழ் உரிமங்களை வழங்குதல், அங்கீகரிக்கப்படாத கட்டுமானத்திற்கு நடவடிக்கை எடுத்தல், நகர எல்லைக்குள் திட்ட அனுமதி ஒப்புதல், நகரத்தில் கட்டுமான அத்துமீறலைக் கட்டுப்படுத்துதல் மற்றும் நீக்குதல், நகரத்தின் எதிர்கால மேம்பாடு மற்றும் அதனுடன் தொடர்புடைய பணிகள் மற்றும் மேலே உள்ள அனைத்து நடவடிக்கைகளையும் திட்டமிடுகின்றனர் .

வ. எண் பதவி  
1 நகரமைப்பு ஆய்வாளர்கள்

 

வருவாய் பிரிவு

வ. எண் பதவி
1 வருவாய் ஆய்வாளர்கள்
2 வருவாய் உதவியாளர்கள் – 4

பொது பிரிவு

 

வ. எண் பதவி  
1 மேலாளர்
2 உதவியாளர்
3 இளநிலை உதவியாளர்கள் – 6
4 பதிவறை எழுத்தர்
5 அலுவலக உதவியாளர்  –  (காலிபணியிடம்)
6 இரவுகாவலர்

 

துறைகள்

மாமன்ற உறுப்பினர்கள் விபரம்

 

.

எண்

வார்டு எண் மாமன்றஉறுப்பினர்பெயர் முகவரி தொடர்புஎண் மினனஞ்சல் கட்சியின்பெயர் புகைப்படம்
22 வார்டு -22 திரு.கிருஷ்ணமூர்த்தி. அ எண். 7, ஸ்ரீராம்நகர்1வது தெரு, அஸ்தினாபுரம்,

சென்னை  600 064.

9841998480 சுயேச்சை
23 வார்டு -23 திரு.கண்ணன். ந. எண். 30/53, பிள்ளையார்கோவில்தெரு, ஜமீன்இராயப்பேட்டை,குரோம்பேட்டை,

சென்னை 600 044,

9841222283 சுயேச்சை
25 வார்டு -25 திரு.செந்தில்குமார்.  ஆர்.எஸ். எண்.55, நெல்லையப்பர்தெரு, பாரதிபுரம், குரோம்பேட்டை,சென்னை 600 044 9884811745 காங்கிரஸ்
34 வார்டு -34 திருமதி.சுபாஷினி.  பு எண். 20/19, 3வது தெரு, ஜோதிநகர், சிட்லப்பாக்கம், சென்னை 9952684684 அ.இ.அ.தி.மு.க.
35 வார்டு -35 திருமதி.சங்கீதா.  வி எண்.14, கங்கையம்மன்கோயில்குறுக்குத்தெரு, குரோம்பேட்டை, சென்னை. 9884148584 சுயேச்சை
36 வார்டு -36 திருமதி.சரஸ்வதி.  ச எண்.1,நாரதபுரி கமலாதெரு, என்.எஸ்.கே, நகர். குரோம்பேட்டை, சென்னை 9952010256 தி.மு.க.
37 வார்டு -37 திருமதி.மகாலட்சுமி.  க எண். 3, சாய்இல்லம், சாரங்கன்தெரு, நாரதபுரி, நேருநகர், குரோம்பேட்டை, சென்னை 9884264207 தி.மு.க.
38 வார்டு -38 திருமதி.சரண்யா.  ச எண். 32, 6வது தெருவினோபாஜிநகர், அஸ்தினாபுரம்,சென்னை 8438934656 தி.மு.க.
39 வார்டு -39 திருமதி.கிரிஜா. ச எண். 32 பவனந்தியார்தெரு,செம்பாக்கம், சென்னை 73 7010916008 சுயேச்சை
40 வார்டு -40 திரு.ஜெயபிரதீப். ச எண். 32 பவனந்தியார்தெருசெம்பாக்கம், சென்னை 9940074567 சுயேச்சை
41 வார்டு -41 திருமதி.கற்பகம். சு எண்.9/3, சங்கோதிஅம்மன்கோயில் 2வது தெருகுறுக்கு, செம்பாக்கம், சென்னை 8124522868 தி.மு.க.
42 வார்டு -42 திருமதி.கல்யாணி. ம எண். 12, அண்ணாதெருகாமராஜபுரம்,சென்னை 9380875983 தி.மு.க.
43 வார்டு -43 திரு.ஜெகன்.  சி எண்.19, பாம்பன்சுவாமிகள்சாலை, சிட்லப்பாக்கம், சென்னை 9841811550 தி.மு.க.
44 வார்டு -44 திரு.ராஜா .இரா எண். 9, திருநாவுக்கரசுதெருஅன்னைஇந்திராநகர்

சிட்லப்பாக்கம்

9514123444 தி.மு.க.

மண்டல தலைவர்

பெயர்  திரு.ச. ஜெயபிரதீப்
அலுவலக முகவரி
மண்டலம்-3 அலுவலகம்

தாம்பரம் மாநகராட்சி

1, கலைவாணி தெரு,

காமராஜபுரம், செம்பாக்கம்,

சென்னை-600073

கைபேசி எண். 9940074567

ஆணையாளர்

மாநகராட்சி  ஆணையாளர் 

பெயர் திருமதி. ஆர்,அழகுமீனா,இ.ஆ.ப

மாநகராட்சி ஆணையர்,

அலுவலக முகவரி மண்டலம்-3 அலுவலகம்,

எண்.1, கலைவாணி தெரு,

காமராஜபுரம், செம்பாக்கம்,

சென்னை-600073.

தொலைபேசி 044-22282115
மெயில் commr.sembakkam@tn.gov.in

துணை ஆணையர்  மற்றும் உதவி ஆணையர் (பொ) மண்டலம்-3

பெயர் திரு. காந்திராஜ்

துணை ஆணையர்,

அலுவலக முகவரி மண்டலம்-3 அலுவலகம்,

எண்.1, கலைவாணி தெரு,

காமராஜபுரம், செம்பாக்கம்,

சென்னை-600073.

தொலைபேசி 044-22282115
மெயில் commr.sembakkam@tn.gov.in

 

 

யார் யார்

காண வேண்டிய இடங்கள்

காண வேண்டிய இடங்கள்

கோயில்கள் 

1. ஒம் ஸ்ரீ கந்தாஸ்ரமம் கோயில்

ஸ்ரீ கந்தாஸ்ரம்ம் கோயில் செம்பாக்கத்தில் உள்ள இராஜகீழ்ப்பாக்கத்தில் அமைந்துள்ளது.   1000 சிவ லிங்கங்களை கொண்ட பெரிய சிவலிங்கம் அமைந்துள்ளது.  அவற்றின் அருகில் பெரிய சக்கரத்தாழ்வார் சிலை அமைந்துள்ளது.  அனுமன், சனீஸ்வரருக்கு தனி தனி கோயில்கள் அமைந்துள்ளன.  ஸ்ரீ புவனேஷ்வரி அம்மன், முருகன், சரபேஸ்வரர் மற்றும் பிரத்தியங்கரா தேவி பிரகாரங்கள் உள்ளன.  இங்கு இராகுகால பூஜை ஞாயிற்று கிழமைகளில் நடைபெற்று வருகிறது.

2. ஸ்ரீ அகண்ட பரிபூர்ண சச்சிதானந்த திருச்சபை

ஸ்ரீ சச்சிதானந்த சுவாமிகளால் செம்பாக்கத்தில் உள்ள இராஜகீழ்ப்பாக்கத்தில் நிறுவப்பட்டுள்ளது.  ஸ்ரீ சச்சிதானந்த சுவாமிகளின் அகந்த பரிபூரண சச்சிதானந்த திரு சபை, ஸ்ரீ சர்குரு சச்சிதானந்தாவுக்கு அர்ப்பணிக்கப்பட்ட உலகளாவிய மதத்தின்  அடையாளமான ஒரு நினைவுச்சின்னம்.

சன்னதியின் மையத்தில் 5 அடி உயரமுள்ள பளிங்கு மேற்பரப்பில் அமர்ந்திருக்கும் ஸ்ரீ சர்குரு சச்சிதானந்தாவின் புகைப்படப் படம் உள்ளது. இந்த ஆலயம் எந்தவொரு குறிப்பிட்ட தொகுப்பிற்கும் அல்ல, மேலும் ‘சுய அறிவை’ தேடும் அனைத்து மக்களுக்கும் பொருந்தும்.

 

நகரத்தை அடைவது எப்படி

விமான நிலையத்தை அடைய

செம்பாக்கத்தில்  இருந்து 13 கி.மீ தூரத்தில் சென்னை விமான நிலையம்  உள்ளது.

ரயில் நிலையம்

செம்பாக்கத்திலிருந்து 3 கிமீ துாரத்தில் தாம்பரம் ரயில் நிலையம் உள்ளது,

சாலை 

சென்னை மற்றும்  அனைத்து முக்கிய நகரங்களுக்கும் வழக்கமான பஸ் சேவைகள் உள்ளது.

நகரத்தை பற்றி

தொடர்பு கொள்ள

ஆணையாளர்,
எண்.1, கலைவாணி தெரு,
காமராஜபுரம், சென்னை - 600073.

தொலைபேசி : 044-22282115 

மின்னஞ்சல்: commr.sembakkam@tn.gov.in

மின் ஆளுமை

நகர்ப்புற உள்ளாட்சி அமைப்புகளுக்கான ஒருங்கிணைந்த மின் ஆளுமை (Urban Tree Information System).

பார்வை

நகர்ப்புற உள்ளாட்சி அமைப்புகளுக்கான ஒருங்கிணைந்த மின் ஆளுமை நிர்வாகத்தின் மூலம் செயல்திறன் மிக்க , துல்லியமான , வெளிப்படை தன்மைகளுடன் கூடிய பொதுமக்களுக்கு நகர்ப்புற உள்ளாட்சி அமைப்பினால் வழங்க  வேண்டிய சேவைகளை எளிமையகவும், மிக விரைவாகவும் வழங்க முடியும்.

முதல் கட்டம் 

 • பிறப்பு மற்றும் இறப்பு பதிவு
 • சொத்து வரி
 • குடிநீர் விநியோகம்
 • தொழில் வரி
 • வரியில்லா இனங்கள்
 • புதை வடிகால் இணைப்பு
 • வர்த்தக உரிமம்
 • நிதி கணக்கியல்
 • பொதுமக்கள் சேவை மையம்
 • குடிமக்கள் இணைய முகப்பு
 • குறை தீர்வு
 • கணினி நிர்வாகம்

 

இரண்டாம் கட்டம்

 • நகரசபை நிகழ்ச்சி நிரல்
 • சட்டசபை கேள்விகள் மற்றும் பதில்கள்
 • ஒருங்கிணைந்த பணியாளர் மேலாண்மை அமைப்பு
 • சட்ட மேலாண்மை
 • சொத்து முன்பதிவு சொத்து மேலாண்மை
 • தணிக்கை
 • கட்டிட உரிமம்
 • பணியாளர் சுய சேவை
 • மின்னணு அலுவலகம்
 • மருத்துவமனை மேலாண்மை
 • கொள்முதல்
 • பள்ளி மேலாண்மை
 • திடக்கழிவு மேலாண்மை
 • வாகன மேலாண்மை
 • வார்டு வேலை

 

பயன்பாட்டு அம்சங்கள்

 • ஒற்றை உள்நுழைவு வசதி
 • தனிப்பட்ட பயனர் ஐடி
 • பயோமெட்ரிக் உள்நுழைவு
 • டாஷ்போர்டு
 • ஒற்றை சாளர அமைப்புடன் ஒருங்கிணைக்கப்பட்டது
 • 24 × 7 சேவை வசதி
 • எஸ்எம்எஸ் மற்றும் மின்னஞ்சல்
 • பல விநியோக சேனல்கள்
 • பொது சேவை மையத்துடன் ஒருங்கிணைக்கப்பட்டது

 

பொதுமக்களுக்கான நன்மைகள்

 • பொறுப்புணர்வுடன் கூடிய வெளிப்படையான அமைப்பு.
 • வழங்கப்பட்ட சேவைகள் தொடர்பான வினவல்கள் மற்றும் அவற்றுடன் தொடர்புடைய விஷயங்களில் துல்லியமான தகவல்களைப் பெறுதல்.
 • ஒரு சேவையைப் பெறுவதற்கான குறைந்தபட்ச நேரம்.

 

ஊழியர்களுக்கான நன்மைகள்

 • துறை சார்ந்த செயல்முறைகளுக்கு நம்பகத்தன்மையைக் கொண்டுவருவதற்கான அமைப்பில் அதிக வெளிப்படைத்தன்மை உடன் நிர்வாகத்தை எளிதாக்குதல்.
 • உடனுக்குடன் சேவை வழங்குவதை உறுதிப்படுத்துதல்.
 • பணியாளர் மற்றும் அலுவலர்களுக்கு திறன் மேம்பாட்டு நபர்களின் மூலம் பயிற்சி அளித்தல்.

 

வணிகக் குழுக்கள் / தனியார் கூட்டு வணிகர்களுக்கான நன்மைகள்

 • குறைந்தபட்ச. நடைமுறை வசதிகளை பயன்படுத்தும் ஆன்லைன் வழிமுறைகள்.
 • நகராட்சியின் செயல்திறன் குறித்த சரியான, புதுப்பிக்கப்பட்ட நம்பகமான தகவல்களை வழங்குதல்
 • தரமான சேவை வழங்க எளிமையான மற்றும் வசதியான நடைமுறைகள் மூலம் குறைகளை நிவர்த்தி செய்வதற்கான வசதியான வழிகள்
 • விரைவாக வழக்குகளை தீர்ப்பது.

 

தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட பிரதிநிதிகளுக்கான நன்மைகள்

 • உள்ளாட்சி அமைப்புகளின் செயல்பாடுகள் குறித்த சரியான தகவல்கள், நிர்வாகத்தில் சிறப்பாக பங்கேற்க உதவுகிறது.
 • மேலாண்மை தகவல் அமைப்பு சிறந்த முடிவுக்கான கருவியாக உதவுகிறது.
 • நிர்வாகத்தில் வெளிப்படைத்தன்மை.

 

அரசுக்குகான நன்மைகள்

 • அலுவலக நடைமுறைகள் மற்றும் துறை செயல்பாடுகளின் திறமையான நிர்வாகம்.
 • விதிகள் மற்றும் செயல்கள் மூலம் திறமையான நிர்வாக அமலாக்கம்.
 • குடிமக்களுக்கு எப்போது வேண்டுமானாலும் சேவைகளை வழங்குதல்.
 • குடிமக்களுக்கும் வணிகக் குழுக்களுக்கும் ஆன்லைனில் கூடுதல் சேவைகளை வழங்குதல்.
 • ஆவண காப்பகம், சேமிப்பு மற்றும் மீட்டெடுப்பதற்கான எளிதான மற்றும் வசதியான வழிமுறை
 • மேலாண்மை தகவல் அமைப்பு மூலம் முடிவெடுப்பது.
 • பங்குதாரர் நலன்களுக்கான செயல்முறைகள் மற்றும் செயல்பாடுகளில் எளிமைப்படுத்துவதற்கான ஏற்பாடுகள் வழங்குதல்.

எங்களை பற்றி

எங்களை தொடர்பு கொள்ள

Page Not found

Your Requested Page not Found..Please redirect to Home Page

 

All Schemes

1. TURIP 2019-20

Name of the work  : Providing BT Surface

AS No.                      :  The CMA, Chennai Roc. No.17349/2019/E3 dated: 24.09.19

 • Estimate Amount            : Rs.300.00 Lakhs
 • No. of Package taken up : 2 Nos.
 • Date of Tender                 : 15.11.2019
 • Date of Work Order        : 25.11.2019
 • Present Stage of work     : Work in progress
 • Expenditure So far          : Nil

2. Revolving fund of UIDSSMT 2018-19

Name of the work   : Providing Internal Plumbing Works for Water Supply HSC in (8200 Nos.)

AS No.                       : The CMA, Chennai-05, Proc.No. 13277/2018/WS1  dated: 19.06.2018

 • Estimate Amount           :  Rs.290.00 Lakhs
 • Date of Tender                : 28.02.2019
 • Date of Work Order       : 29.05.2019
 • Present Stage of work    : HSC work in progress
 • Expenditure So far         : Nil

UGSS

Zonal Chairman

Name Thiru. Jayapradeep C
Office  Address  Zone-3- Sembakkam

Tambaram City Municipal Corporation

No.1,Kalaivani  Street

Kamarajapuram, Sembakkam

Chennai -600 073

Mobile Number 9940074567

Bus Stand

Having Grade  C bus stand having connection to direct busses

to Chennai, Coimbatore, Madurai, Trichi, and Nagapattinam for all major cities.

Downloaded forms

​சென்னைப் பெருநகர் மற்றும் புறநகர் மேம்பாட்டுக்கென சென்னைப் பெருநகர வளர்ச்சித் திட்டம், இதர மாநகராட்சிகள், நகராட்சிகள் மற்றும் பேரூராட்சிகளுக்கான ஒருங்கிணைந்த நகர்ப்புற  ​​வளர்ச்சித் திட்டம் என இருபெரும் சிறப்புத் திட்டங்களை மாண்புமிகு முதலமைச்சர் அவர்கள் துவக்கியுள்ளார்கள். நகரங்களில் தேவைப்படும் உட்கட்டமைப்பு வசதிகளான சாலைகள், குடிநீர், தெருவிளக்குகள், கழிவு நீர், மழைநீர் வடிகால்கள், சுகாதாரம், திடக்கழிவு மேலாண்மை பேருந்து நிலைய அபிவிருத்தி, பூங்காக்கள் முதலானவற்றை ஒருங்கிணைந்த முறையில் மேம்படுத்த இந்த இரண்டு திட்டங்களும் வழிவகுக்கின்றன.

​​​​Admin / Establishment

The major functions of Admin/Establishment department are:

 • Establishment of respective Officers
 • Transfer and Posting, Preparation of Panel for recruitment
 • Maintenance of Court Matters, Complaints/ Disciplinary cases in respect of Municipal Engineer
 • All Vigilance Complaints / Petitions

The following are specific roles of sections involved in the administration and the establishment wing of the Commissionerate of municipal administration.

C – Section: Commissioners Establishment
 • Municipal Commissioners Establishment
 • Maintenance of Confidential report of all Municipal Commissioners and RDMAs.
 • Disciplinary proceedings against Municipal Commissioner / RDMA Pay fixation to Municipal Commissioner
 • History of Service – Establishment list – Compulsory Wait – list of T.N.P.S.C. and all matter relating to T.N.G.S. Conduct Rules.
 • Departmental Promotion Committee.
 • Municipal Commissioners – Sanction of all kinds of leave, LTC, Pay fixation
OP Section: Office Proceedings & CMA & RDMA Employees establishment
 • Establishment matters connected with this Commissionerate.
 • Creation and Continuance of Posts
 • Complaints and Disciplinary cases against staff and Officers of this office.
 • Leave sanction for CMA office staffs.
 • Motor Vehicles – Stationery and Printing..
 • C.R. of Officers
Petition Section
 • RTI
 • CM Cell

The organizational hierarchy for the above sections is shown below:

 

F – Section: Engineering Establishment
 • Establishment process related to Municipal Engineers.
 • Granting permission to retire on Superannuating and Voluntary retirements to all staff coming under Engineering Branch in Municipalities
H – Section: Health Related Establishment
 • Establishment process related to Tamil Nadu Municipal Medical Service
 • Surprise inspection of Municipal Dispensaries
 • Appointment of legal heirs of the employees.
 • Maintenance of Municipal Hospitals and dispensaries.

The organizational hierarchy for the above section is shown below:

​ K- Section: Municipal Staff Establishment

 • All establishment subjects relating to Tamil Nadu Municipal General Service from Classes I to X
 • Retirement on Superannuation Voluntary retirement – Age exemption and all Vigilance Complaints / Petitions.

Contact us v1

[pa_distance type=”5″][pa_distance type=”2″]

Contact Us

Keep In Touch With Us For More Information

[pa_distance type=”2″][pa_distance type=”5″]
[pa_distance type=”4″]
[pa_distance type=”4″]
[pa_distance][pa_maxtitle white_color=”” maxtitle_content=”Message
from john Smith”]

Revolutions of the lorem points that first lami or ipsum him to me. And benath the chanw toresta lete banvela skies I have toked the Argo-Navis, and joined the chase against the loter metusnarek far beyond the utmost stretch of Hydrus and the Flying gerex ipsma nevet rosc hervon.

Feel free to ask any question you desire about our activity to get essential informations activity to get.

Sedes sit amet neque malesuada, lobortis commodo magna ntesque pharetra metus vivera sagittis. You can call us by phone or send emails to get more information and also we’ll be gald to see you in one of our weekend services. It’s a friendly place for new memebers.

[pa_distance type=”3″]
[pa_gmap lat_center=”40.775583″ lon_center=” -74.435457″ height=”680″ map_type=”‘roadmap’,’terrain’,’satellite’,’hybrid'” scrollwheel=”” map_points=”%5B%7B%22latitude%22%3A%2240.775583%22%2C%22longitude%22%3A%22%20-74.435457%22%2C%22address%22%3A%22Mansion%20Mall%2C%20Madison%2C%20NJ%2007940%22%7D%5D” address=”Plymouth Creek Park, Fernbrook Lane North, Plymouth, MN, United States” latitude=”45.0105″ longitude=”93.4555″ hue=”#437df9″ map_api=”AIzaSyA4lCb1n5lswX08HSAZfbX8Z_jyEqWtRis”]
[pa_maxtitle white_color=”” maxtitle_content=”Contact Form”]
[pa_distance type=”3″][pa_iconbox type=”8″ icon_title=”OUR address” iconbox_content=”225 Wimbledon Park Road,
Southfields ,London, SW18 5RH” icon_name=”li_location”]
[pa_distance type=”3″][pa_iconbox type=”8″ icon_title=”Call US” iconbox_content=”020 7388 1461 – Dr Tom Ford
020 7388 1431 – Joe Doe7388 ” icon_name=”icon-basic-tablet”]
[pa_distance type=”3″][pa_iconbox type=”8″ icon_title=”OUR EMAIL” iconbox_content=”info@yourdomain.com
youremail@yourdomain.com” icon_name=”icon-basic-mail”]

Services v1

[pa_distance type=”2″][pa_distance type=”5″]

Services

What We Do

[pa_distance type=”5″][pa_distance type=”2″]
[pa_distance type=”5″][pa_maxtitle maxtitle_content=”Our Services”]

We offer a wide range of Digital Marketing & Web Development Services. Our services include web design, web development, Social media marketing, SEO & more.

[pa_distance type=”2″]
[pa_iconbox type=”19″ icon_title=”Website Design ” iconbox_content=”Having a unique website design is important part of the branding and marketing process of your business” icon_link_text=”Learn More” icon_link_url=”#” icon_name=”sl-screen-desktop”][pa_distance type=”2″]
[pa_iconbox type=”19″ icon_title=”ONLINE MARKETING” iconbox_content=”Our specialized marketing teams work to increase your conversions, repeat traffic, and expand your online visibility” icon_link_text=”Learn More” icon_link_url=”#” icon_name=”sl-globe-alt”][pa_distance type=”2″]
[pa_iconbox type=”19″ icon_title=”DIGITAL BRANDING” iconbox_content=”Our new fangled approach to advertising is directed creating and building deep love for your brand” icon_link_text=”Learn More” icon_link_url=”#” icon_name=”sl-layers”][pa_distance type=”2″]
[pa_iconbox type=”19″ icon_title=”SEO OPTIMIZATION” iconbox_content=”Obtain top rankings for desired search terms and drive qualified leads that are crucial to building your business” icon_link_text=”Learn More” icon_link_url=”#” icon_name=”sl-equalizer”][pa_distance type=”2″]
[pa_iconbox type=”19″ icon_title=”WORDPRESS HOSTING” iconbox_content=”Our new Managed WordPress Hosting solution is high-grade, affordable and easier than ever” icon_link_text=”Learn More” icon_link_url=”#” icon_name=”fa-wordpress”][pa_distance type=”2″]
[pa_iconbox type=”19″ icon_title=”VPS HOSTING” iconbox_content=”Our new Professional-grade Virtual Private Servers gives you the ultimate in control, power and security” icon_link_text=”Learn More” icon_link_url=”#” icon_name=”li_data”][pa_distance type=”2″]
[pa_distance]
[pa_distance type=”5″][pa_maxtitle maxtitle_content=”Lets Get Started
your project”]

We will help you to achieve your goals and to grow your business.

[pa_distance type=”2″][pa_button shape=”square” btn_content=”REQUEST A QUOTE” size=”large” border=”true”]
[pa_distance type=”3″][pa_distance type=”3″]
[pa_distance type=”5″]
[pa_maxtitle white_color=”yes” maxtitle_content=”Things
We have done”]

We are building bridges in web technology in order to connect the client’s goal to reality

[pa_distance]
[pa_button shape=”square” btn_content=”VIEW FULL PORTFOLIO” color=”white” size=”large” border=”true”]
[pa_distance type=”2″][pa_distance type=”2″]

About City

About City Pattukkottai

Who’s Who

 

Commissioner
Name N. Baskar
Position held Municipal  Commissioner (Incharge)
Since 09.03.2019
Educational Qualification B.A.,
Phone No. 8754919285

Municipal Engineer

Name R. Jayaseelan
Position held Municipal  Engineer
Since 12.03.2019
Educational Qualification B.E.,
Phone No. 9003200361

 

 

 

 

 

 

 

 

Departments

Departments

Salient Features

Salient Features

Help Line

Police Station 

Police Station, Selaiyur – S15 044-22396003

 Fire Station 

Fire Service Station, Tambaram Sanatorium 044-22382204

 

Schemes

Schemes

Committee

Committee

E-Governance

 

In Pattukkottai Municipality E-Governance is aimed to provide online citizen services and monitoring performance  of  Municipality and  services accessible  to  the  common man   from anywhere, through service delivery outlets and ensure efficiency,   transparency & reliability of such services to realise the basic needs of the common man.

Phase-I

Computerization   activities  were initiated in this department from the   year 1998. Local  bodies were provided with required infrastructure like  Computers and Printers  and Networking peripherals and IT Manpower was posted at each ULB.LAN / WAN connectivity was established at each ULB. Client – Server based application was developed using in-house team and implemented at all ULBs from the year 2001, database is being maintained in Oracle 9i. Municipal Services  like collection of various taxes and issue of various certificates were introduced Citizen centers were established across all the ULBs, to avail the services. Dedicated website for ULB created.

Phase-II

In phase -II, it is decided to bring all ulb in one single centralized web based application with single database, based on that A complete, an integrated, web based, secured, roll and workflow based application developed covering 29 functionalities of Urban local bodies and implemented in phased manner from 2015  with the following features.

 

 • Security Audit Certified application.
 • Validated by Consultant, Dedicated Finance Consultant and Department of Local Fund Audit.
 • Service Oriented Architecture.
 • Complete Integrated, Work-flow & Role based Solution.
 • Accounts Integration with all modules.
 • Followed National Municipal Account Manual.
 • IP Address + Login + Password + Biometric enabled.
 • SMS and email enabled.
 • Domain, SSL, Payment Gateway, Audit Trail enabled.
 • Integrated with CSC.
 • Dash Board enabled .
 • Application Validated by LF Audit.
 • Accessed through different Channels.

Contact us

COMMISSIONER
1, KALAIVANI STREET,  KAMARAJAPURAM,
SEMBAKKAM,  CHENNAI – 600 073.
:044-22282115

E-mail:  commr.sembakkam@tn.gov.in

How to Reach

By Air

The nearest airport is Tiruchirappalli (98kms) and is connected by Indian Airlines, Kingfisher, Paramount, Sri Lankan Airlines, Mihin Lanka and Air Asia. Indian Airlines connects Tiruchirappalli with Chennai, Sharjah, Dubai, Kuwait, Singapore. Paramount and Kingfisher connects with Chennai. Sri Lankan Airlines and Mihan Lanka connects Tiruchirappalli with Colombo. Air Asia connects Tiruchirappalli with Malaysia.

 

By Train

Pattukkottai is connected by rail with Karaikudi and Tiruvarur.

 

 

By Bus

Pattukkottai is connected with all major cities by road. Regular bus service connects places of interest in and around Pattukkottai

Places of Interest

Temples

1. Kandasramam  Temple

 

Ward Map

 

Councilors

Councilors

General Administration

General Administration / Personnel Department
Activities:

All administration, Council, Establishment, Budget, Accounts,Election and Census,  Water supply and Tax  Records maintenance.

GENERAL SECTION STAFF DETAILS
1 N. Baskar Manager
2 N.M Murugesan Accountant
3 R. Ravichandran Noon Meal Assistant
4 M. Maheswari Junior Assistant
5 K. Mano Dhandapani Junior Assistant
6 R. Murugesan Junior Assistant
7 P. Manjuladevi Junior Assistant
8 A. Athilakshmi Junior Assistant
9 K. Thiruchandran Junior Assistant
10 C. Dheenadayalan Junior Assistant
11 R. Pichaiyammal Junior Assistant
12 Vacant Junior Assistant
13 S. Nithiya Junior Assistant
14 K. Pushpavalli Typist
15 T. Isac Diamond Ponniah Record Clerk

Engineering

Engineering department
Activities:- Formation, Laying and Maintenance of Roads, Bridges, Drains, Parks, Water Supply, Street lights, Scheme Works,Municipal Building Maintenance, and all basic Amenities.

 

Sl. No. Name Designation
1 R. Jayaseelan/font> Municipal Engineer
2 V. Thangadurai Asst. Engineer
3 R. Murugesan Elec.superintendent
4 S. Senthil Nathan Work Inspector

Town Planning

Activities:- Approved of layouts, Building Planning and permission  removal of encroachments etc.,

Sl. No. Name Designation
1 A. Salar Abdul Nasar Town Planning officer
2 C. Karupaiya Town Planning Inspector

Information Technology

Activities:  Implementing E-Governance activities, Maintaining and configuring and trouble shooting activities in Local Area Network, Internet connection and VPN connection, Giving training the municipal staff for all Technical and functional features of e-governance.

Name
1 R. Edwin Arokyaraj Assistant Programmer
2 D. Sivakumar Data Entry Operator

Public Health

Activities :- Registration and issue of Birth and death certificates Solid waste management, Sanitation, Public Health

Tambaram Corporation Zone-3. The Sanitary Officer (i/c) and  Sanitary Inspector is the overall in-charge of the Health Section. he looks controlling of epidemic diseases, ensuring of license to D&O trades, Birth and Death registration, issuing certificates to birth and death registration. The Sanitary Workers are assisting the Sanitary Inspector. The Sanitary Inspector is held responsible for the removal of garbages and also sent to MCC Plants.

PUBLIC HEALTH SECTION GENERAL

S.No Designation
1 Sanitary Officer (i/c)
2 Sanitary Inspector
3 Sanitary  Work Supervisors – 3

 

Sanitary Workers

Sl.No Division Male Female Total
1 3 66 23 89

General Information

General Information

Population

SEMBAKKAM  MUNICIPALITY
2011 CENSUS POPULATION 
Ward Total Population Male Female
1 4689 2342 2347
2 3964 1982 1982
3 3191 1624 1567
4 3390 1716 1674
5 4259 2126 2133
6 2288 1176 1112
7 4403 2181 2222
8 4716 2406 2310
9 2461 1233 1228
10 2473 1200 1273
11 1790 882 908
12 2620 1295 1325
13 919 451 468
14 1818 906 912
15 2375 1185 1190
Total 45356 22705 22651

Below Poverty Line Families

In pattukkottai during 2003 a survey was conducted as per GOVT direction and guidelines.

LIST OF BPL FAMILIES

Voters Details

Ward No.

 Voters Detail

Male

Female

Total

        1

674

656

1330

2

563

579

1142

3

692

716

1408

4

466

446

912

5

510

554

1020

6

425

404

829

7

787

808

1595

8

549

529

1078

9

839

850

1688

10

936

959

1895

11

780

788

1568

12

459

478

937

13

461

461

922

14

371

384

755

15

260

240

500

16

419

389

808

17

520

519

1039

18

673

677

1350

19

708

689

1397

20

392

380

772

21

779

768

1547

22

546

631

1177

23

581

595

1176

24

398

342

740

25

696

715

1411

26

587

673

1260

27

1243

1314

2557

28

735

717

1452

29

835

881

1716

30

675

691

1366

31

1291

1249

2540

32

891

957

1848

33

945

1036

1981

Total

21685

22075

43760

Citizen Charter

CITIZEN’S CHARTER

CONSTITUTION

The Government of Tamilnadu has decided its in principal that the Business of the Government is as picidly and opening with responsibility at all levels and decided to provide to the public by all sources. Hence the Government has formulated CITIZENS CHARTER based on the above principals the Pattukkottai Municipal and has come forwarded to present this CITIZEN’S CHARTER the public.

PURPOSES OF THIS CHARTER

to provide the services with Fast and Standard

to declare a time limit for providing the services

to upgrade the Administration by adopting opening for getting the confidences of the Consumer.

PROVIDING OF BETTER ADMINISTRATION

For the purpose of providing best civic services to the people of the town with upgraded standard and efficiency.

to discharge the civic bodies works with atmost care and honest

to provide the to civic services with special care to provide the civic services in a systematic and time Bound manner with efficiency.

Regarding providing of various Public services by this civic body in implementation, execution and maintenance of Administration of the works relating to Public Health, Water supply, Roads, drainages and Street Lights and other services to the public are within following specified time schedule.

WATER SUPPLY:-

a) Issue  of application forms for HSC’s at the information center whenever demanded on payment of Application cost Rs.50/-
b) Receipt of completed Application forms Immediately  at  the  information centre
c) Issue of     Acknowledgement  for the application -do-
d) Providing information to the public about the defects noticed if any on the application Within 7 days from the date of receipt of application
e) Issue of intimation for remittance of cheque and other dues receipts of the rectified application form Within 15 days from the receipt of corrected application.
f) Granting of House service connection 30 days (from the date of completed application form)

 

i) COMPLAINTS / DEFECTS IN WATER SUPPLY SERVICES:-

1) Defects/repairs in Water Supply H.S.C. 7 days from the date of Complaint
2) Repair/ Burnt in Water supply pumping/Distributions 2 days from the date of complaint
3) Damages/Repairs on public fountains 2 days from the date of complaint
4) Repaired defects of India Mark    II Pumps 7 days from the date of complaint
5) Pollution and Contamination of water Supply 10 days from the date of complaint
6) Change of Water supply meter 15 days from the date of complaint
7) Providing of water on the accurate of Fire accidents 24 hours at any time.

ii) SOCIAL SERVICES:-

1) Providing Water supply through Lorry In 24 hours on receipt of complaint of Water supply broke town
2) Providing of water supply for Marriage and similar functions and ceremonies through Lorry 3 days advance to the date of coming function provided on payment charges of Rs.400/- per Lorry and Rs.200/- per mini Lorry

iii) ROADS AND PATHWAYS MAINTENANCE:-

One the applications/petitions received at the information centre , action shall be taken as specified hereunder:-
a) Filling up of small holes and patches on roads/pathways 10 days on receipt of petition/complaints
b) Attending patch works on Roads 30 days
c) Removal of objectionable encroachments and pathways 15 days on receipt of petition/ complaints
d) Replacement of underground drainage manhole covers 3 days
e) Removed of demolished building debris’s on road sides and public places by the owner/occupants of buildings 7 days
f) If the debris’s are not removed then removal 7 days
g) Granting of Road cutting of the same by the Municipality 7 days on receipt of Applications..

iv) STREET LIGHTS:-

1) Rectification/Repairs/replacement of Bulbs/Tubes lights at main street 2 days on receipt of complaint
2) Repairs/replacement of bulbs  of interior streets 3 days on receipt of  complaint

V)    PUBLIC HEALTH LICENSES:-

 For commencing new Food and other business  Trades of other nature (Sec. 249(2) of the Tamilnadu District Municipal  Act 1920)
1) Issue of Application form at the information counter on request
2) Presenting the application form with remittance of required fees at the information centre along with application
3) Informing of defects found on the applications 10 days from the date of receipt of the application
4) Verification of rectified application form, remittance fees and issue of intimation 15 days from the date of receipt of verified application
5) Issue of Licenses 30 days

 

vi) RENEWAL OF  D&O, PFA APPLICATIONS:- (Sec. 249(5) of the TNDM Act 1920):-

1 Issue of Application forms at the information centre on request
2 Remittance of License fee and receipt of Applications at the information centre remittance of fees
3 Issue of  renewed  License 30 days on receipt of applications
4 BIRTH/ DEATH CERTIFICATES:-
1) Issue of Births/Deaths certificate within the date of 1 to 14 days of registration 1 day without counter fee.
2) Granting of Rod cutting, permission, on the Roads belonging to other Departments 5 days from the date of receipt of permission from the other Department.
2)  Issue of Birth and Deaths certificate registered with 1 to 12 months period 7 days after remitting a late fee of Rs.5/-
4) Issue of Birth/Death Certificate after 1 year 10 days with the orders of Court order of Judicial Magistrate, along with the remittance of late fee of Rs.10/-

 

vii) ISSUE OF BIRTH/DEATH CERTIFICATES” EXTENDS ALREADY REGISTERED:-

1 Receipt of  application at information centre on request
2 Remittance of required fee at information centre on request
3 Verify the application and issue of copy of extract 7 days from the date of application

5) PUBLIC HEALTH DRAINAGE AND SEWEGE WATER:-

    The Public Health Branch commences it routine sweeping/cleaning of all Roads / other important places viz., Bus stand , Market etc., daily two times 6 am to 11 am in the evening 2.30 pm to 4.30 pm in the town.

Rectification of Reports

1) Rectification of  draining water stagnation of Drain water 3 days on receipt of petition/report
2) Rectification / repairs of  stagnation at domestic houses 3 days on receipt of report/petition

CLEARANCE OF SEPTIC TANKS:-

1) Issue of Application / remittance of fees at the information centre
2) Clearing of septic tank 2 days on receipt of petition/ remittance of fees

3) DRAINAGE CONNECTIONS:-

3) Issue of application at the information centre at request
4) Receipt of completed application form with required details -did-
5) Issue of acknowledgement for  the application at the information centre on presentation of the application
6) Information to the petitioner on defect, if any noticed on the application within 7 days on receipt of the application
7 Issue of receipt/intimation of remittance of required fees on the defects rectified applications -do-
8 Remittance of fees at the information centre
9 Granting of connections Within 30 days from the date of remittance of required fee along with  application

6) ISSUE OF BUILDING LICENCES:-

1) Issue of Building application and cost of application at the information centre by remitting Rs.50/- per application form
2) Issue of Acknowledgement for the application issued at the information centre on the presentation of completed Application form
3) Issue of information an application if any defects are noticed Within 7 days from the date of receipt of  applications.
4) Issue of Building License With in 30 days from the date of receipt of application.

 

7)  ASSESSMENT OF PROPERTY TAX:-

1) ASSESSMENTS

1) Issue of acknowledgement and receipt of Assessment application with required particulars for Assessments at the information centre on presentation of the application and required particulars for Assessment
2) Issue of application for inclusion in Assessment list -do-
3) Issue of Tax assessment orders for the building 20 days from the date of receipt of the application

 

 

2) Name Transfer Requests:

1) Receipt of application together with relevant documents relating to the transfer/and issue of acknowledgement at the information centre on presentation
2 Issue of name transfer orders 20 days from the date of receipt of application
3 Receipt of application and issue of annual rental value certificates for any building at the information centre  within 3 days from the date of application with remittance the  required fees.

Note:  All applications for effecting change of Name and application for issuing rental value certificates should be enclosed with Xerox copy of tax receipt of the Half year in which the application is made together with required fees.

G E N E R A L:-

If any applications received in connection with the civic administration will be acknowledged on receipt of application

If any delay in providing the above services are noticed due to any reason, the same will be informed and additional time requirement will be informed to the concerned persons.

All civic service matters will be rectified and replied within 30 days.

All petitions/Applications received at the  information centers accepted in common, and are subject to adherence of with relevant Acts, and Rules made there under by Government issued then and there.

The people of Pattukkottai town are requested to send their esteemed suggestions if any for improving the quality of civic services to the Municipal Commissioner, Pattukkottai Municipality or to the Chairman, Municipal Council, Pattukkottai.

Audited Financial Statement

The accounts of Municipality as contained the Financial statement was examined and audited by the Audit Department appointed by the Government. Accordingly the audit was conducted the followings are audited accounts of Pattukkottai municipality.

Fin Year – 2014-2015

Fin Year – 2015-2016

Fin Year – 2016-2017

 

Solid Waste Management

Solid Waste Collection and Disposal

Unlike yester years the solid waste management plays a vital and pivotal roll as far as the local bodies are concerned. particularly in Urban areas. The population in the urban areas grow rapidly and the space has become scarce. Likewise the waste generated in these areas has become a threat to the clean environment . In order to control this waste and the menace of polluting environment, it has been decided to take immediate action under solid waste management, dispersing with the good old practice of sweeping, cleaning and carrying the waste from the streets and dumping in the composts yard. Therefore it has been decided to cover the solid waste management for this town and door to door collection with segregation of source has been started initially for two wards and subsequently spread to other wards also after giving wide publicity and conducting compaigns and rallies etc.

All he existing vehicles have been provided with two separate compartments and painted with red and green colours at the outer portion. In the red colour compartment, the recyclable items are dumped and bio-degradable in the green compartments. Similarly the newly purchased tricycles have also been provided with two separate compartments with red and green colours at the outer portion for easy differentiation

Moreover, the door-to-door collection is being done with the segregation at source in a few wards and in other wards the segregation is done by the sanitary workers themselves before taking it to the compost yard and this will be implemented in all the wards after giving due publicity. The recyclable items are handed over to the rag-pickers daily.

The garbage so collected is taken to the compost yard and airobic method is adopted and a small quantity of garbage is taken to the head works where pits have been provided for making vermi-compost and is being done successfully. The acquisition of land for compost yard is at the final stage and after having taken the possession of compost yard, vermi-compost will be implemented in a large scale.

Water Supply

WATER SUPPLY

The Pattukkottai Municipality was constituted on 1.4.1965. The protected water supply scheme was implemented in the year 1971 in order to fulfill the requirement of the then population with 3.64 lakhs of liters of reservoirs capacity. The Head works is situated at Santhankadu in an extent of 17.88 acres. The water sources are extracted through 5 bore wells within the compound of the Head works. The per capita supply through the above Scheme was 35 liters per day.

An improvement to the Scheme was implemented and completed on 15.12.1999 which was sanctioned in the G.O.No.285 Municipal Administration and water supply Department dated 3.8.1998 at an estimate cost of Rs.691.77 lakhs and executed through T.W.A.D. Board.

This scheme consist of 3 Nos. of Over Head Tanks and 3 pumping stations at different places of the town.Now the supply is 114 liters per capita.

SUPPLY DETAILS

1

Total length of pumping main

8.380 Km

2

Total length of distribution main

85.533km

3

Population of the town (2001 census)

65533

4

Area of the town

21.83 sq.Km

5

Daily supply of water (average)

76.57 lakh of litres

6

Daily hour of pumping (average)

16 Hours

7

Daily supply per capital

120 litters

8

Duration of supply

Morning 6.00 am to 8.00pm, Evening 4.00 pm to 5.00 pm

9

Total No. of public fountain

252 Nos.

10

No. of power pumps (sintex tank)

41 Nos.

11

No. of Hand pump

157 Nos.

12

Total No. of House Service connection

5449

This scheme was handed over to the Municipality on 19.1.2000 by TWAD Board without any staff. The minimum requirement of staff for the maintenance of the scheme is 30 Nos. and the annual financial commitment towards the salary for them may work out to Rs.18.00 lakhs. Since the Municipality does not have sufficient staff for the maintenance of the new scheme, it has been proposed to privavitise the maintenance system, in accordance with the Govt. orders issued in the GO No.69 MA & WS dated 4.5.1998 which has suggested for the privatisation of works in local bodies to the new scheme.
Accordingly the maintenance of the scheme has been entrusted to the private agencies after following the procedure laid down therefore at an annual rate of Rs.9.00 lakhs (with a savings of 50% of the maintenance cost) from 19.1.2000 and at Rs.5.67 lakhs from 19.1.2001 and the scheme is going on well without any hindrance under the overall supervision of the Engineering staff of this Municipality.

OVER HEAD TANKS

1

Office Campus

15.00 Lakhs of litre capacity

2

Inside Vandipettai

10.00 lakhs of litters capacity

3

Karikadu Tank

10.00 lakhs of litre capacity

4

Bazaar Tank 3.64  lakhs of litre capacity

5

Lakshathope Tank 0.60  lakhs of litre capacity

6

Pappavelipalayakotai Tank 0.60 lakhs of litre capacity

II HEAD WORKS

1. Aranthangi Road Head works

a

Bore well size

200mmx500ft

 

 

Eastern side of Maharaja Samudram river at Aranthangi Road

10 H.P. Submersible motor @ 670 lpm

b

Bore well size

200mmx500ft

.

Sump site in western side of Maharaja Samudram river at Aranthangi Road

10 H.P. Submersible motor @ 670 lpm

c

Bore well size

200mmx500ft

Sump site in western side of Maharaja Samudram river at Aranthangi Road

H.P. 25
Discharge 1338 lpm
Head 40 m

d

Pumping Motor Centrifugal Pumpset 2 Nos.

H.P. 20
Discharge 1338 lpm
Head 40 m

2. SANTHAIPETTAI HEAD WORKS

a

Bore well size

200mmx500ft

 

Mannainagar

15 HP submersible motor Pumpset @ 700 lpm

b

Bore well size

200mmx500ft

sump site at Santhapettai

12.5 HP submersible motor pumpset @ 805 lpm

c

Bore well size

200mmx500ft

 

inside the Santhaipettai (near well)

12.5 HP submersible motor pumpset @ 805 lpm
Bore well size

200mmx500ft

outside  the Santhaipettai (near well) 25 HP submersible motor pumpset @700 lpm

Pumping Motor Centrifugal Pumpset 2 Nos.

H.P. 20
Discharge 1338 lpm
Head 40 m

3. KARIKADU TANK PUMPING HEAD WORKS

a

Bore well 200mm dia 1 No.

Gandhi Nagar

15 HP submersible motor pumpset @ 725 lpm

b

Bore well 200mm dia 1 No.

Nadiambalpuram School campus

15 HP submersible motor pumpset @ 725 lpm

c

Borewell 200mm dia 1 No.

Near H.W.-T.B Adirampattinam Road

15 HP submersible motor pumpset @ 725 lpm

4. EXISTING SANTHANKADU HEAD WORKS

a

Bore well No.3

12.5HP submersible motor pumpset @ 700 lpm

b

Bore well No.5

12.5HP submersible @ 700 lpm

c

Bore well No.6

12.5HP submersible @ 700 lpm

d

Bore well No.7

12.5HP submersible @ 700 lpm

e

Bore well No.8

12.5HP submersible @ 700 lpm

f

Bore well No.1
at vandipettai S.R. site

10HP submersible @ 700 lpm

PUMPING MOTOR

Centrifugal Motor pumpset .

2 Nos

HP 40
Discharge 3025 lpm
Head 38m

Sewerage

Sewerage

Roads

The existing status of roads in this town are

Roads
Black Top 64.696 K.M.
Cement Concrete 34.203 K.M.
Paver Block Road 3.518 K.M.
Total 102.417 K.M.

Street Lights

SL No Type of Lights  Nos 
1 LED 3481
2 SVL 502
3 High Mast 2

Storm Water Drains

Storm Water Drains

Bus Stand

Having Grade  C bus stand having connection to direct busses

to Chennai, Coimbatore, Madurai, Trichi, and Nagapattinam for all major cities.

Market

In Pattukkottai Municipality,    A market called as Anjanenjan Alagiri Market, having 61 shops functioning at middle of the town, and also a private market  namely VNS Daily Market having 100 of shops having all items also functioning for meet outs the people need. From bust and to Manikoondu and Thalaiyari Street also bazaar street having lot jewelers shop and Big garments and dress material shops are there. People from 30 km surrounding daily come to these place for shopping.

Revenue

Revenue Department
Activities: Asses & collection of Professional Tax, Property Tax, Water Charges collection, Lease items and all Revenue items

1 Chandran Revenue Inspector
2 Banumathi Revenue Assistant
3 Vacant Revenue Assistant
4 Vacant Revenue Assistant
5 Kuppusamy Revenue Assistant
6 Dharmalingam Revenue Assistant
7 K.Sundaramoorthi Revenue Assistant
8 Ramesh Revenue Assistant
9 R.Sundaramoorthy Revenue Assistant
10 Kennedy George Revenue Assistant
11 Umarani Revenue Assistant

Shopping Center

Shopping Center,Markets

Hotels

SLNO

NAME OF THE HOTEL

ADDRESS

VEG/NON VEG.

1

LAKSHMI NARAYANA BAVAN

BIG STREET,
PATTUKKOTTAI

VEG

2

KARPAGAM RESTUARENT

THALAYARI STREET PATTUKKOTTAI

VEG

3

SAMPOORAN HOTEL

CHINNAIYA STREET,PATTUKKOTTAI

NOG VEG

4

HOTEL ARCHANA

BIG STREET, PATTUKKOTTAI

NON VEG

5

HOTEL NALAN

THALAYARI ST
PATTUKKOTTAI

NON VEG

6

HOTEL GARDEN

NADIMUTHU NAGAR COLONY, PATTUKKOTTAI.

NON VEG


BOARDINS AND LODGE

SL

NO

NAME OF LODGE AND ADDRESS

NO OF ROOMS

A/C

NON A/C

DELUXE

DOUBLE

SINGLE

DOUBLE

SINGLE

1

PattukkottaiLodging, House Bazaar west st,Pattukkottai

30

10

20

2

LakshmiLodge,
100/123a,Big St. Pattukkottai

31

12

14

5

3

VKP Lodge,
128 Big St.Pattukkottai

33

3

11

17

2

4

LNB Lodge
133,Big St. Pattukkottai

14

8

6

5

Singapoor Lodge150,Big St.
Pattukkottai

20

20

6

Senthil Kumaran Lodge 12, Arisikara street
Pattukkottai

14

2

4

8

7

Vanmathi Lodge,
50A,Chinnaiya St,Pattukkottai

27

2

11

14

8

Kalpana Lodge,
4/38Venkataramaiya, st, Pattukkottai.

15

2

13

9

A.V.Lodge,
6/121, N.M.Nagar,
Pattukkottai.

55

6

45

4

10

N.A.Lodge,
R.S.Road,Pattukkottai.

29

1

3

25

11

Kamala Lodging House,Aranthangi Road, Pattukkottai.

15

15

Important Contacts

Sl No Name of the Department Address of the Department Phone No.
Municipal Office, 1,Kasankulam south bank, Pattukkottai 252097
1 Head Post office Post  office Road,

Pattukkottai

252078
2 BSNL Post office road,Pattukkottai 252300
3 Railway Station R.S.Road, Pattukkottai 252131
5 Fire Station Thanjavur Road Pattukkottai 252101
6 Government Hospital Palaniyappan St
Pattukkottai
252080
7 Taluk Office, Pattukkottai Muthupettai Road,
Pattukkottai
252049
8 Revenue Divisional Office Muthupettai Road,
Pattukkottai
252247
9 TNEB Fuse call office. Thanjavur Road Pattukkottai
High school road
Pattukkottai
252323

252444

10 Veterinary Hospital Kasankulam North Bank, Pattukkottai 252604
11 PWD Muthupettai Road

Pattukkottai

252995

 

12 High Ways Department. Karikkadu, (Near T.B) Pattukkottai. 235140
13 Registrar Office, Palaniyappan street, Pattukkottai
14 Dy. Registrar Office, Aranthangi road, Pattukkottai 252422
15 Customs Office Kasankulam south bank, Pattukkottai. 252022
16 Trawlers Bungalow Karikkadu,Pattukkottai. 235140
252140
17 Agricultural Office Muthupettail road, Pattukkottai 252037
18 Panchayat Union office N.M.Nagar, Pattukkottai 252863
19 District Educational Office 17, High school road, Pattukkottai 252076
20 Pattukkottai Co-Operative
Industrial Training Institute
Thanjavur Road,
Pattukkottai
253441
21 RETC Muthupettai road, Pattukkottai. 252738
22 LIC Branch Office Srinivasapuram
Pattukkottai
252435

Phone Numbers

Name of Office Office Resi. Name of Office Office Resi.
RDMA OFFICE
RDMA Office Thanjavur 954362-270364 227061 M.L.A. Pattukkottai 252007
RDMA Cell 9443168684
ADLF Thanjavur 954362-278320
ADLF Cell 9843089197
RDE , (LF) Trichy 95431-2400423
Director of LF 04425341196
,, 04425342596
Collector, Thanjavur
Collector office 954362-230121 230201
 Personal 954362-230102
Personal Fax 230627
Office Fax 230857
Municipal Councils
Chairman 252498 252122
252597
Vice Chairman 252087
Revenue Department
R D O 237247 235046
Tahsildar 235049 236747
Police Station 252100
Fire Station 252101
Cell 9443152009
E.B. 252444
Municipal Water Tank
Santhankadu 242219
Uthandikulam 237970
Big Street 252287
Vandipettai 223087
Mpl. Office 257808
Karikadu 237290

Bank and ATM

Bank Details
SL NO NAME OF THE BANK ADDRESS Phone No
1 INDIAN BANK Big Street

PATTUKKOTTAI

252010
2 INDIAN OVERSEAS BANK BIG STREET, PATTUKKOTTAI 252211
3 STATE BANK OF INDIA THALAYARI STREET, PATTUKKOTTAI 252018
4 ICICI BANK BIG STREET, PATTUKKOTTAI 252009
5 BHARATH OVERSEAS BANK BIG STREET, PATTUKKOTTAI. 257050
6 THANJAVUR  CO-OPERATIVE BANK SAMU MUTHALI STREET,PATTUKKOTTAI 252081
7 Lakshmi Vilas Bank Palaniyappan Street, Pattukkottai 252025
8 City Union Bank Thalayari Street Pattukkottai 252293
9 Co-Operative Urban Bank Samu Muthali St. 252086
10. Co-Operative LD Bank   252096
11 Sindicate Bank Aranthangi Road 222706

 

A.T.M. CENTRES
SL NO NAME OF THE BANK ADDRESS
1 STATE BANK OF INDIA THALAYARI STREET, PATTUKKOTTAI
2 ICICI BANK BIG STREET, PATTUKKOTTAI

ON LINE BANKERS DETAILS
SL NO NAME OF THE BANK ADDRESS
1 STATE BANK OF INDIA THALAYARI STREET, PATTUKKOTTAI
2 ICICI BANK BIG STREET, PATTUKKOTTAI

 

Hospitals

Hospitals
SL NO NAME OF THE HOSPITAL ADDRESS

 

GOVERNMENT OR PRIVATE PHONE  NO
1 GOVERNMENTHOSPITAL

 

PALANIYAPPAN STREET

PATTUKKOTTAI

    GOVT. 252080
2 SANGEETHA HOSPITAL PILLAYAR KOIL STREET, PATTUKKOTTAI PRIVATE 252502
3 JANAKI HOSPITAL PALANIYAPPAN STREET

PATTUKKOTTAI

PRIVATE 252740
4 ANNAI HOSPITAL THERADI STREET PATTUKKOTTAI, PRIVATE 252588
5 NILOTHPALAM HOSPITAL KASANKULAM WEST BANK, PATTUKKOTTAI PRIVATE 252235
6 TAK. RETHINAMHOSPITAL BIG STREET, PATTUKKOTTAI PRIVATE 254518
7 SHABANA HOSPITAL 56, CHINNAIYA STREET, PATTUKKOTTAI PRIVATE 252235
8 KUMARAN HOSPITAL HIGH SCHOOL ROAD, PATTUKKOTTAI PRIVATE  
9 Dr. RANI ASHOKAN HOSPITAL HIGH SCHOOL ROAD, PATTUKKOTTAI PRIVATE 252923
10 NADIYAMMANMETERNITY HOSPITAL HIGH SCHOOL ROAD, PATTUKKOTTAI PRIVATE  
11 Dr. BANUMATHI HOSPITAL NADIMUTHU NAGAR, PATTUKKOTTAI PRIVATE 253555
12 SENBAGAM HOSPITAL NADIMUTHU NAGAR, PATTUKKOTTAI PRIVATE 252674
13 Dr. GEETHA HOSPITAL NADIMUTHU NAGAR, PATTUKKOTTAI PRIVATE 252685
14 Dr. CHANDRA HOSPITAL NADIMUTHU NAGAR, PATTUKKOTTAI PRIVATE 252470
15 PRIYA HOSPITAL R.S.ROAD, PATTUKKOTTAI PRIVATE 252429
16 RAJAM HOSPITAL NADIMUTHU  NAGAR, PATTUKKOTTAI PRIVATE 252919
17 UMA NURSING HOME NADIYAMMAN KOIL ROAD, PATTUKKOTTAI PRIVATE 252174
18 SATHASIVAM HOSPITAL BIG STREET, PATTUKKOTTAI PRIVATE 252089
19 SOUNDAR MEDICAL CENTRE NADIMUTHU NAGAR, PATTUKKOTTAI PRIVATE  
20 KARTHI SUBBURAJA CLINIC 35A, NADIMUTHU NAGAR, PATTUKKOTTAI PRIVATE 252685
21 BALA HOSPITAL PALANIYAPPAN STREET, PATTUKKOTTAI PRIVATE  
22 SELVI HOSPITAL HOSPITAL ROAD, PATTUKKOTTAI PRIVATE  
23 KOUSALYARAMAKRISHNANHOSPITAL POONKA STREET, PATTUKKOTTAI PRIVATE 252674
24 KANAKESA THEVARHOSPITAL 66, CHINNAIYA STREET, PATTUKKOTTAI PRIVATE 252670
25 SINTHUJA HOSPITAL CHINNAIYA STREET, PATTUKKOTTAI PRIVATE  

P

 

         SPECILIST DOCTORS

SL.NO. NAME OF DOCTOR SPECIALIST PHONE

NO

  DR. MAHALINGAM, M.D. CHIEF MEDICAL OFFICER (General) 252080
1 DR. SRINIVASAN, M.B.B.S., D.ORTH ORTHO SPECIALIST  
2 DR. KARUPPIAH, M.S. SURGEON 252354
3 DR.RETHINA SUBRAMANI, M.B.B.S.DGO MATERNITY SPECIALIST  
4 DR. SUBRAMANIAN, M.B.B.S. ANAES THESTIST SPECIALIST  
5 ARUNKUMAR, M.B.B.S. ANAES THESTIST SPECIALIST 2523227
6 SANKARA VADIVELU, M.B.B.S. ANAES THESTIST SPECIALIST  
7 DR. SHAHUL HAMEED, M.B.B.S. EYE SPECIALIST  
8 DR. BHUVENESWARI, B.D.S DENTAL SPECIALIST  
9. DR. A. MOHAMED ILYAS, B.D.S.M.R.S.H., DETAL SPECIALIST  
10 DR. INDIRA, M.B.B.S. SKIN SPECIALIST  
11 DR. KANNAN, M.B.B.S., DCH, CHILD SPECIALIST 254349
12 DR. PANNEERSELVAM, M.B.B.S. DCH CHILD SPECIALIST 252437
13 DR. VETRISELVAN, M.B.B.S. DCH CHILD SPECIALIST 252993
14 DR. RAJESWARI VETHACHALAM, M.B.B.S. D.G.O. MATERNITY SPECIALIST  
15 DR. K. BALAKRISHNAN, M.D. GENERAL 252670
16 DR. SHAKIL , M.D. HEART SPECIALIST  
17 DR. NILOFER KHADER. M.B.B.S. D.G.O. MATERNITY SPECIALIST  
18 DR. T.A.K. RETHINAM, M.B.B.S. MATERNITY SPECIALIST 254518
19 DR. S.BALAKRISHNAN, M.D. GENERAL 252089
20 DR. DEVI RAJENDRAN, M.B.B.S.DGO MATERNITY SPECIALIST  
21 DR. NEELAVATHI, M.B.B.S., D.G.O. MATERNITY SPECIALIST 252740
22 DR. MEENA NEWTON. M.B.B.S.D.G.O. MATERNITY SPECIALIST  
23 DR. GEETHA, M.B.B.S., D.GO MATERNITY SPECIALIST 252685
24 DR. RAJESWARI PRAKASH, M.B.B.S.D.G.O. MATERNITY SPECIALIST  
25 DR. KOWSALYA RAMAKRISHNAN, M.B.B.S. D.GO. MATERNITY SPECIALIST 252674
26 DR. CHANDRA, M.B.B.S.D.G.O. MATERNITY SPECIALIST  
27 DR. BHANUMATHI, M.B.B.S., D.G.O. `MATERNITY SPECIALIST  
28 DR. NEELAMBAL, M.B.B.S., D.G.O. MATERNITY SPECIALIST  
29 DR. SHANMUGANATHAN, M.D. HEART SPECIALIST  
30 DR. MAHALINGAM, M.D. CHIEF MEDICAL OFFICER  
31 DR. CHELLAPPAN, M.B.B.S.D.ORTHO ORTHO SPECIALIST  
32 DR.NEWTON, M.B.B.S., D.ORTH ORTHO SPECIALIST  
33 DR. ASOKAN, M.S. SURGEON  
34 DR. RAMACHANDRAN, M.S. SURGEON  
35 DR. RAMAKRISHNAN, M.S. SURGEON  
36 DR. SOUNDARAJAN, M.B.B.S.D.L.O. ENT SPECIALIST  

 

Bus, Train Schedule

The Bus Road route is, Chennai, Chengalpet, Neiveli, Kumbakonam, Thanjavur – Pattukkottai

Major Town Connected to Pattukkottai : 

Thanjavur – Trichirappali
Thanjavur – Kumbakonam
Aranthangi- Karaikudi
Pudukkottai
Thiruthuraipoondi
Mannargudi

Educational Institutions

Educational District                          :           3    

1.    THANJAVUR

2.     PATTUKKOTTAI

3.     KUMBAKONAM

TRAINING FOR EDUCATIONAL

1.         B.Ed., TRAINING CENTRE   ORATHANADU

SCHOOLS

Ward

No.

Name of the School Type of School Address Govt / Private
1 Nariyampalayam Primary School Primary School

Mariyampalayam

Govt.
5 Thangavel Nagar Municipal Primary School Primary School Matriculation

Valavanpuram

7 Municipal Middle Street, Muslim Street Middle School Muslim Street Govt.
10 Valavanpuram Primary School Primary School

Valavanpuram

Govt.
10 Five Star Matriculation School
12 Municipal Middle School, Kandiyan Street Middle School

Myilpalayam

Govt.
13 Govt. Girls Higher Sec. School Higher Secondary School Big Street Govt.
14 Jayalayam Middle School Middle School Samumudali Street Govt.
15 Kadaitheru Municipal Primary School Primary School Bazaar Street Govt.
18 Palayam Municipal Middle School Middle School Kottai Allah KoilStreet Govt.
22 St.Thomas Middle School Middle School Mathakoil Street Private

 

22 St.Isabella Higher Secondary School Higher Secondary School Madhakoil Street Private
23 T.E.L.C. Middle School Middle School Hospital Road Private
24 Govt. Boys Higher Secondary School Higher Secondary School High School Road Govt.
24 Saratha Primary School Primary School Nadimuthu Nagar Private
26 Nadiyammbalpuram Municipal Primary School Primary School Nadiammabal puram Govt.
30 Sivakollai Primary School Primary School

Sivakollai

Govt.
31 Lakshathoppe Municipal School Primary School

Lakshathope

Govt.
32 Perumalkoil Middle School Middle School Perumalkoil Street Govt.
33 Adi Dravidar Primary School Primary School Mela Street Govt.
33 Adi Dravidar High School High School Mela Street Govt.

COLLEGE

Ward

No.

Name of the School Type of Collage Address Govt / Private
  1 Meenakshi ChandrasekaranCollege – Arts Collage Karampayam –  6 Km away from Pattukkottai Private
  1 Enathi Rajappa Collage Arts Collage Enathi – 6 Km away from Pattukkottai Private

Polytechinic

Ward

No.

Name of the School Type of Collage Address Govt / Private
1 Pattukkottai Politechinic Polytechnic Nariyam Palayam – Pattukkottai Private


Industrial technical Institution

 

S. No. Ward No. Name of the School Type of Collage Address Govt / Private
1 1 Industrial technical Institute ITI Thanjavur Road, Pattukkottai Government

Police Station,Fire Service,Rescue

Police Station,Fire Service,Rescue

Police Station

Name of the Department
Address of the Department
Phone No.
Police Station

Palaniyappan St , Pattukkottai

252100

Fire Service

Name of the Department
Address of the Department
Phone No.

FIRE SERVICE

A.V.Kulam Street, Pattukkottai

252101

Public Disclosure

Sl No Details of information
1 Particulars of Municipality
 
 • Formation of the Municipality
 • Brief History
 • Significant events / persons
 • Characteristics and importance of the town including tourist attractions
2 Directory
 
 •  Details of elected chairpersons
 • Vice chairpersons and councilors.
 • Details of officers
 
 • Political party  position
3 Minutes of the council meeting
4 Citizens Charter
5 Details of land owned by or vested with municipality
6 Level of Municipal services provided
 
 • Water supply
 • Street lights
 • Solid waste Management
 • Sewerage
7 Details of subsidy programmes on major services
 
 • Central Government sponsored
 • State sponsored
8 Procedure for availing various services, obtaining licenses
9 Details of officers-specific grievance
10 Details of Ongoing works

APPENDIX –II

Sl No Details of information
1 Annual Budget
2 Audited Financial Statement
3 Particulars of Master Plan,  City Development plan
4 Publication of Amendments to the Municipality, Bye-laws, Rules

News Letter

News Letter

Bribery is against the law

Bribery is against the Law

 

 

Website  :   www.dvac.tn.gov.in

Phone     :   044- 24615989 / 24615929 / 24615949

Amrut Reforms

Amrut Reforms

Tax Applications

Tax Applications

Building Plan Applications

Building Plan

Miscellaneous Applications

Miscellaneous Applications

1 to 24 Schedule

1 to 24 Schedule

General Administration

Activities: All administration, Council, Establishment, Budget, Accounts Election and Census,  Water supply and Tax  Records maintenance.

GENERAL SECTION STAFF DETAILS
1 V. Baskar Manager
2 N.M Murugesan Accountant
3 R. Ravichandran Noon Meal Assistant
4 M. Maheswari Junior Assistant
5 K. Mano Dhandapani Junior Assistant
6 R. Murugesan Junior Assistant
7 P. Manjuladevi Junior Assistant
8 A. Athilakshmi Junior Assistant
9 K. Thiruchandran Junior Assistant
10 C. Dheenadayalan Junior Assistant
11 R. Pichaiyammal Junior Assistant
12 Vacant Junior Assistant
13 S. Nithiya Junior Assistant
14 K. Pushpavalli Typist
15 T. Isac Diamond Ponniah Record Clerk

How to reach

Tariff Rates

Tariff Rates

State Finance Commission

State Finance Commission

General Administration

Activities: All administration, Council, Establishment, Budget, Accounts Election and Census,  Water supply and Tax  Records maintenance.

GENERAL SECTION STAFF DETAILS
1 V. Baskar Manager
2 N.M Murugesan Accountant
3 R. Ravichandran Noon Meal Assistant
4 M. Maheswari Junior Assistant
5 K. Mano Dhandapani Junior Assistant
6 R. Murugesan Junior Assistant
7 P. Manjuladevi Junior Assistant
8 A. Athilakshmi Junior Assistant
9 K. Thiruchandran Junior Assistant
10 C. Dheenadayalan Junior Assistant
11 R. Pichaiyammal Junior Assistant
12 Vacant Junior Assistant
13 S. Nithiya Junior Assistant
14 K. Pushpavalli Typist
15 T. Isac Diamond Ponniah Record Clerk

How to reach

1 to 24 Schedule

1 to 24 Schedule

SCHEDULE NO : 1 (Land)

Land owned, acquired or purchased by the Municipality

SCHEDULE NO : 2 (BUILDINGS)

Buildings Owned, Constructed, Gifted, Transferred to the Municipality

SCHEDULE NO : 3 (Sub-Ways and Cause Ways)

Sub-Ways and Cause Ways (Revenue)

SCHEDULE NO : 4 (Storm Water Drains including Open Drains)

Storm Water Drains including Open Drains

SCHEDULE NO : 5 (A)  (Heavy Vehicles)

(A) HEAVY VEHICLES

SCHEDULE NO : 6 (Furniture, Fixtures and office Equipment’s)

Furniture, Fixtures and office Equipment’s

SCHEDULE NO : 7  (Plant & Machinery)

Plant & Machinery

SCHEDULE NO : 8 (Roads, Streets and Lanes – Revenue)

Roads, Streets and Lanes – Revenue

SCHEDULE NO : 9 (A) (Electrical Cables)

ELECTRICAL CABLES.

SCHEDULE NO : 9 (B) (Lamp Post and Luminary Fittings – Revenue)

Lamp Post and Luminary Fittings – Revenue

SCHEDULE NO : 10 (Substations (Transformers))

Substations (Transformers)

SCHEDULE NO : 11 (Capital Works)

List of Capital Works in Progress

SCHEDULE NO : 12 (Investments) 

Investments

SCHEDULE NO : 13 (Engineering Section – Water Supply Stock)

Engineering Section – Water Supply Stock

SCHEDULE NO : 14 (List of Advances other than Employees Advances)

List of Advances Other Than Employees Advances

SCHEDULE NO : 15 (Bank Balances)

Bank Balances as per Cash Books

SCHEDULE NO : 16 (Property Tax, Profession Tax, Other Taxes, Fees , Etc, Recoverable.)

PROPERTY TAX,PROFESSION TAX,OTHER TAXES,FEES ,ETC,RECOVERABLES

SCHEDULE NO : 17 (Grants due from the Government)

List of Grants due from the Government

SCHEDULE NO : 18 (Employees Advances, Pending Recovery)

Employees Advances, Pending Recovery

SCHEDULE NO : 19 (Assets of the Water Supply and Drainage Scheme)List of Capital Works in Progress

Assets of the Water Supply and Drainage Scheme

SCHEDULE NO : 20 (Any other Kind of Asset or Recoverable)

Any other Kind of Asset or Recoverable

SCHEDULE NO : 21 (Loans)

Loans Pending Repayment

SCHEDULE NO : 22 (Deposits)

Deposits Repayable

SCHEDULE NO : 23 (Liabilities)

List of outstanding Bills   (Liabilities)

SCHEDULE NO :24 (Any other Liabilities)

List of any other Liabilities

Amrut Reforms

Bribery is against the law

Bribery is against the Law

 

 

Website  :   www.dvac.tn.gov.in

Phone     :   044- 24615989 / 24615929 / 24615949

News Letter

Amma Unavagam –  RDMA Visit RE Visit Amma Unavagam
RDMA Inspection at Containment Zone Disinfection work at Containment Zone Waste collected at Containment Zone

Public Disclosure

Public Disclosure information to the Urban Local Bodies website

APPENDIX – I

1.Details of Information                         

Sl.No. Details of Information
1. Particulars of the Municipality
(d) Characteristics and importance of the town including tourist attractions

2.Directory of its Chairperson, Vice-chairperson, Councillors

a(i). Details of elected Chairperson, Vice-Chairperson and councillors or members

Sl.No Name Position Ward Contact Number E-mail /Web
Residence Mobile
1 Nil

a(ii).Details of officers

2(b)PART-II- POLITICAL PARTY/VACANCY POSITION     

b(i) Political party position in the council

Sl.
No
Political party or Independents Number of Councillors or Members
1 No No

b(ii) Vacancy in the position of councillor

Sl.
No
Total Strength of Council Number in Position Number of seats of councillors or members vacant
1 No No No

3. Council Resolution

4. Citizen’s Charter

5. Details of Land owned by or Vested with the Municipality

6. Details of Municipal Services Provided 

Sl.No Details of Municipal Services including Licences/Permits in respect of Officer Responsible Contact Numbers
1 2 3 4
1 Property Tax Assessment Revenue Inspector 9962228745
2 Profession Tax Assessment Revenue Inspector 9962228745
3 New House Service Connection- Water Overseer 9840467714
4  Repairs to House Service connection – Water Overseer  9840467714
5  Water Supply Service Problem Overseer  9840467714
6 Road-Complaint Overseer  9840467714
7 Street lights Services-complaints Overseer  9840467714
8 Building Licence Town Planning Inspector 9444752524
9 Sanitation Sanitary Inpsector 9952949362
10 Trade Licence Sanitary Inpsector 9952949362
11 Birth Certificate Sanitary Inpsector 9952949362
12 Death Certificate Sanitary Inpsector 9952949362
13 Solid Waste Management Sanitary Inpsector 9952949362

7. DETAILS OF SUBSIDY PROGRAMMES ON MAJOR SERVICES 

PART -1 :- CENTRAL GOVERNMENT SPONSORED

S.No Name of the Programme Number of beneficiaries Total amount of subsidy in the year Amount of subsidy per beneficiary
Nil

PART -II :- STATE SPONSORED

S.No Name of the Programme Total outlay Annual outlay Funding Source Details of programme Nature of Beneficiaries Total amount of subsidy (Rs.) Amount of subsidy per beneficiary (Rs.)
Nil

 

8.Procedure for availing various services, obtaining licences from the municipality Once in a year
including the fees, if any, to be remitted. 

PART- I:-WATER SUPPLY

Total requirement as per norm and population (Million Litres per day) Total quantity supplied (Million Litres per Day ) Frequency of supply Daily / once in 2 days/ once in 3 days, etc. Supply Hours (Approximate) Water treatment Method Present per capita supply (Litres per capita Daily) Rate of Water charges (Domestic ) Rate of Water Charges  (Non Domestic) Whether Bylaws have been approved and Gazetted Percentage of coverage of population through protected supply
4.5 3.94 Daily 1½ Hours Liquid Hypo chlorination by Automatic method 82 LPCD Rs.150/- (per Month) Rs.300/- (per Month) Yes 100%

PART -II :- SEWERAGE

Percentage of municipal area covered with Under Ground Drainage System Per Capita generation of waste water Number of House service Connections Monthly rate of sewerage charges (Domestic) Monthly rate of sewerage charges (Non Domestic) If any Under Ground Drainage System scheme is ongoing briefly indicate its status If ther is no Under Ground Drainage System,Number of septic tanks Quantity of sewerage pumped Quantity treated Method of treatment Source where treated water is disposed Organizational arrangement available to redress available to redress people’s grievances
NIL

PART -III :- STREET LIGHTS

Total Number of Street Lights and the Types of Lights Number of additional street lights installed during the last 6 months/Cost Annual Electricity consumption charges for the last year Organizational arrangements in the Municipality for redressal of public grievances
40W Tube Lights – 694

27W CFL – 61

85W CFL – 1404

150 W SV Lamps – 115

250 W SV Lamps – 1215

4x24W TS Energy Saver Lights – 235

3x36W TS Energy Saver Lights – 125

LED 18w – 240

LED 36w –  96

LED 50w – 102

150 W MHL –  23

250 W MHL – 148

400 W MHL – 162

Rs. 7612345/-

(2019-2020)

For redressal of Public Grievances, ULB maintained Complaint Register and complaints received over phone are also rectified.

PART -IV :- SOLID WASTE MANAGEMENT

Total Solid waste generated per day in the town Total Solid waste cleared per day Number of compost yards available and extent Number and type of vehicle used Lorry / Tractor/ Compactor Carrying capacity of all vehicles per trip Average Number of Trips per day Whether privatization has been attempted and if so in how many wards
 24 MT 24 MT 

2 MCC             

6 OCC 

 Compactor -3

Tipper Lorry – 1

 15 MT  2 15 Wards 

9. For any specific grievance relating to the municipal services, details of officers and staff who can be approached and their jurisdiction together with the names and contact details of controlling officers who can be approached in case of default or undue delay

Sl.
No
Specific grievance Officer Responsible/ staff
1 Property Tax Assessment Revenue Inspector
2 Profession Tax Assessment Revenue Inspector
3 New House Service Connection- Water Overseer
4  Repairs to House Service connection – Water Overseer
5  Water Supply Service Problem Overseer
6 Road-Complaint Overseer
7 Street lights Services-complaints Overseer
8 Building Licence Town Planning Inspector
9 Sanitation Sanitary Inpsector
10 Trade Licence Sanitary Inpsector
11 Birth Certificate Sanitary Inpsector
12 Death Certificate Sanitary Inpsector
13 Solid Waste Management Sanitary Inpsector

10.Particulars of ongoing works

APPENDIX – II

Sl.No. Details of Information
1 Annual budget
2 Audited financial statements
3 Particulars of  the Master Plan, City Development Plan

Master Plan Drawings and Land use details

1.Sembakkam Village   2.Gowrivakkam Village  3.Rajakilpakkam Village

4 Publication of amendments to the Municipal Acts, Rules,Water Supply bye-laws
5 Administrative report

Police Station,Fire Service,Rescue

Police Station 

Police Station, Selaiyur  – S15 044-22390479
Women Police Station, East Tambaram 044-22204726

044-24493663

Women Help Line Control Room 044-28295151

 Fire Station 

Fire Service Station, Tambaram Sanatorium 044-22382204

Educational Institutions

 

SCHOOLS PHONE.NO.
Zion  Matriculation Higher Secondary School 044-22292674
Santhiniketan Marticulation Higher Secondary School 044-22274674
Boaz  Matriculation High School 044-22780083
St. Mary’s Matriculation School 044-22281588
Alpha Matriculation School 044-22270632
Kendriya Vidhyalaya Higher Secondary School,AF1, AF2 044-22290350

044-22291775

044-22292403

Advent Christian Middle School 9381018531
Mispa Matriculation  School 9884223157
Sankara Vidyalaya Matriculation School 22282025
Bunnies Villa Primary School 65371133
Christ Kripa Nursary Primary School 9444753175
Pavitra Nursary  Primary School 9962518455

COLLEGES

S.I.V.E.T College,  Gowrivakkam. 044-22780037
Prince Venkateswara Arts and Science College, Gowrivakkam. 044-22780755

 

 

 

Hospitals

Urban Health Centre

Alvattamman Koil Street, Chennai-600073.

New Life Hospital

Velachery Main Road, Chennai – 600073.

Vani Hospital

Velachery Main Road, Chennai – 600073.

Jolen Hospital

Velachery Main Road, Chennai – 600073.

Annai Arul Hospital

Madambakkam Main Road, Chennai – 600073.

PG Dental Clinic

Thirumalai Nagar 3rd Main Road, Chennai-600073

KIDs Clinic

Madambakkam Main Road, Chennai – 600073

Homepathy Clinic

Madambakkam Main Road, Chennai – 600073

Moonshine alco care Foundation

Samraj Nagar 8th Street, Chennai – 600073

SONO Centre

Velachery Main Road, Chennai – 600073

Pet Clinic

Velachery Main Road, Chennai – 600073

Dr.Kumar Ortho Clinic

Velachery Main Road, Chennai – 600073

Siddha Clinic

Parasakthi Nagar, Camp Road, Chennai – 600073

Rajendra Ayurvedic Clinic

Chitalapakkam Main Road, Chennai – 600073

Bio Line Lab Technology

Velachery Main Road, Chennai – 600073

Bethel Clinic

Manimegalai Street, Ganesh Nagar, Chennai-600073

K.Leena Clinic ( Skin Specialist)

4, Ranga Colony Main Road, Chennai – 600073

Shanthi Clinic

M.G.R. Street, Chennai – 600073

Bank and ATM

Bank Details
SL NO NAME OF THE BANK ADDRESS Phone No
1 INDIAN BANK Big Street

PATTUKKOTTAI

252010
2 INDIAN OVERSEAS BANK BIG STREET, PATTUKKOTTAI 252211
3 STATE BANK OF INDIA THALAYARI STREET, PATTUKKOTTAI 252018
4 ICICI BANK BIG STREET, PATTUKKOTTAI 252009
5 BHARATH OVERSEAS BANK BIG STREET, PATTUKKOTTAI. 257050
6 THANJAVUR  CO-OPERATIVE BANK SAMU MUTHALI STREET,PATTUKKOTTAI 252081
7 Lakshmi Vilas Bank Palaniyappan Street, Pattukkottai 252025
8 City Union Bank Thalayari Street Pattukkottai 252293
9 Co-Operative Urban Bank Samu Muthali St. 252086
10. Co-Operative LD Bank   252096
11 Sindicate Bank Aranthangi Road 222706

 

A.T.M. CENTRES
SL NO NAME OF THE BANK ADDRESS
1 STATE BANK OF INDIA THALAYARI STREET, PATTUKKOTTAI
2 ICICI BANK BIG STREET, PATTUKKOTTAI

ON LINE BANKERS DETAILS
SL NO NAME OF THE BANK ADDRESS
1 STATE BANK OF INDIA THALAYARI STREET, PATTUKKOTTAI
2 ICICI BANK BIG STREET, PATTUKKOTTAI

 

Important Contacts

Important Contacts

STD Code : 044

Commissioner of Municipal Administration Officials

Thiru.K.Baskaran,I.A.S.

Commissioner Of Municipal Administration

Phone :044-29864457

E-Mail :cma.tncma@nic.in

Tmt. Kalaiselvi Mohan, I.A.S.

Joint Commissioner Of Municipal Administration

Phone :044-29864443

E-Mail :jcma.tncma@nic.in

Thiru. M.Asokan,

Additional Director Of Municipal Adminstration

Phone :044-29864442

E-Mail :admam.tncma@gmail.com

Vacant

Addtional Director Of Municipal Administration

Phone :

E-Mail :admaa.tncma@nic.in

Thiru. N.Natarajan

Chief Engineer

Phone :044-29864580

E-Mail :ce.tncma@nic.in

Thiru. G.S.Visweswaran,B.Com

Financial Advisor

Phone :

E-Mail :fa.tncma@nic.in

Thiru.PMN.Mujibeer Rahman B.Sc.,

Regional Director of Municipal Administration

Chengalpattu.

Phone :044-22269022

E-Mail : rdma.chengalpet@tn.gov.in

Collectorate

District Collectorate
Designation Landline No
District Collector 044-27237433
District Revenue Officer 044-27237945
Project Director (DRDA) 044-27237153
PA (General) 044-2737789
Sub Collector / Revenue Divisional Office
Designation Landline No
Revenue Divisional Officer, Kancheepuram 044-2723708
Revenue Divisional Officer, Chengalpattu 044-27426492
Revenue Divisional Officer, Tambaram 044-22410050
Taluk Offices
Designation Landline No
Tahsildar,Kancheepuram 044-27222776
Tahsildar, Sriperumbudur 044-27162231
Tahsildar,Chengalpattu 044-27432318
Tahsildar,Tambaram 044-22382210

 

 

Hotels

JR Jana Hotel
Velachery Main Road, Chennai – 600073

Aruvi  Hotel
Velachery Main Road, Chennai – 600073

Salem RR Hotel
Velachery Main Road, Mahalakshmi Nagar, Chennai – 600073

Star Briyani
Velachery Main Road, Rajakilpakkam, Chennai – 600073

Alreef Hotel

Velachery Main Road, Rajakilpakkam, Chennai – 600073

Quality Restaurant
Velachery Main Road, Gowrivakkam, Chennai – 600073

Amma Mess
Madambakkam  Main Road, Chennai – 600073

 

Shopping Center

Shopping Centres  

Shopping Centres
.         V.V. Mart, Velachery Main Road

 

Gas Agencies
 Rajeswari Gas Agency, Rajakilpakkam

 

Textiles
Iraivi Show Room Velachery Main Road
Ramraj Cotton Velachery Main Road
Rooby Textiles Velachery Main Road
Temple Velachery Main Road

 

Jewellery Shops
·         Tanishq Jewellery, Velachery Main Road

 

Ration Shops
·         Kamarajapuram  Ration Shop, Kamarajapuram

.         Vembuli Nagar Ration Shop, Gowrivakkam

·         Bavananthiyar Street  Ration shop

.         Thirumalai Nagar 5th Street Ration Shop

.         Ambedkar Street Ration shop

.         Tellus Avenue Phase – II Ration shop

.         VGP Srinivasa Nagar Main Road  Ration Shop

.         Bharathidasan Street Ration Shop

.         Sivakasithamani Street  Ration Shop

.        Maruthi Nagar Ration Shop

 

 

Revenue Section

Tambaram Corporation Zone-3 Revenue Section the  Revenue Inspector and he is supported by  Revenue Assistant with the Tax Collection of Taxes and Non tax and they are held responsible for the entire collection of Revenue.

SL.NO.

DESIGNATION

1

REVENUE INSPECTORS

2

REVENUE ASSISTANT – 4

Market

Bus Stand

Bus Stand Details

The present Bus stand was constructed during 1985, which is in adequate. Now the Government Transport Corporation is operating a huge number of buses from various towns for providing good and sufficient conveyance facilities the public visiting this pilgrimage and tourism town. As such be the case a new bus stand would be constructed with more bays and facilities.

Area   : 2 Acres
Bus-stand   Toilet (Pay and use)  : 50 Nos
Free Urinal: 2 Nos
High mass light  : 1 No
Sodium light  : 8 Nos
Police outpost  : 1 No
Clock room : 1 No
Drinking water: Provided

 

Storm Water Drains

This storm water comes with silt and silts the entire drainage of the town. Therefore in order to avoid present flooding of the town during rainy season.

Existing Status

Total Length of Storm Water Drains 38.525 K.M.
Open Drain 31.525 K.M.
Closed Drain  7.00   K.M.

 

Street Lights

Total No. of Lights  
40W Tube Lights   694 Nos.
85 W CFL 1404 Nos.
27 W CFL      61 Nos.
150 W SV Lamps    115 Nos.
250 W SV Lamps 1215 Nos.
2x36W TS Energy Saver Lights   125 Nos.
4x24W TS Energy Saver Lights   235 Nos.
LED 50w   102 Nos
LED 36w     96 Nos
LED  18w   240 Nos
250 W MHL    148 Nos
400 W MHL    162 Nos
150 W MHL      23 Nos
Total 4620 Nos.

Roads

Roads

The existing status of roads in this town are

No. of Road
CC Roads
B.T. Roads
W.B.M. Roads
Earthen Roads
Total length of Roads
:
:
:
:
:
:
452
9.068 km
50.056km
7.339km
8.797km
75.260 km

Sewerage

Sewerage Existing Situation

Description Details
Septic Tanks
Total HHs with Sanitaion
Community Facilities
Public Conveniences
Total Number of Seats
16429
156
1
5
42

Water Supply

Source Open well & Borewell
No. of Over Head Tanks with Capacity
1. Thirumalai Nagar 4th Street – Near Municipal Community Hall 1.00 Lakh Litre
2. VGP Ponn Nagar 1.00 Lakh Litre
3. Vembuliamman Koil Street 1.00 Lakh Litre
4. Sivakami Nagar – Kamarajar Street 1.00 Lakh Litre
5. PTC Colony 1.00 Lakh Litre
6. Tellus Avenue Phase-II – Near              Ration Shop 1.00 Lakh Litre
7. Municipal Office camp 1.00 Lakh Litre
8. Municipal Office camp 6.00 Lakhs Litre
9. VGP Saravana Nagar 5th Street 1.00 Lakh Litre
10. Thirumagal Nagar near Ration Shop 1.00 Lakh Litre
11. Bharathidasan Street 1.00 Lakh Litre
12.Ganesh Nagar – Silapathikaram Street 6.00 Lakhs Litre
13. Iyyappa Nagar 2nd Main road 1.00 Lakh Litre
Total 23.00 Lakhs Litre
Length of Pumping Main 36.74 K.M.
Total Distribution Main 86.25 K.M.
Total No. of Public Fountain 4256 Nos.
Motors Details
7.5 HP – 9,
5 HP – 27,
Pumping Details  
Local Source 5.97 MLD
LPCD Frequency 82.00 LPCD
Frequency Daily 
No. of Mini Power pump 150 Nos.
No. of Hand Pump Bore Well 170 Nos.
No. of Open Wells 13 Nos.
Total No. of House Service Connections
Domestic    Nos.
Non Domestic     Nos.
Industrial
Total   Nos.
House Service Deposit Domestic Rs.  /-
Non Domestic Rs.  /-
Industrial Rs.   /-
Tariff Domestic Rs.   /- Month
Non Domestic Rs.   /- Month
Industrial Rs.   /- Month

Solid Waste Management

 

Compost Yard Nil
No.of Ward Door to Door Collection 1 to 15 Ward
Quantity of Garbage 24 MT (per day)
No.of Vehicle  
No.of Push Carts     6 Nos.
Tri-cycle   19 Nos.
Tipper Lorry     1 No.
Compactor Lorry    3 Nos.
LMV   6 Nos.
JCB    1 No.

Council Resolution

 TIRUVANNAMALAI MUNICIPALITY

COUNCIL RESOLUTIONS

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
January January January January January January April February January January January
February February February March March June October February February February
May March March June May August November March March March
June April April August December April April
August May May SEPTEMBER May May
October June June DECEMBER May June
December July August June July
August December July August
August Sep
September Oct
October Nov
November Dec
December

 

 

Audited Financial Statement

The accounts of Municipality as contained the Financial statement was examined and audited by the Audit Department appointed by the Government. Accordingly the audit was conducted the followings are audited accounts of  Sembakkam Municipality.
Audited Financial Statement
2015-16 2016-17 2017-18
2018-19 2019-20 2020-21
2021-22 (Un Audited)

 

Citizen Charter

CONSTITUTION

 The Government of Tamilnadu has decided its in principal that the Business of the Government is as picidly and opening with responsibility

at all levels and decided to provide to the public by all sources. Hence the Government has formulated CITIZENS CHARTER based on the

above principals the Sembakkam Municipal and has come forwarded to present this CITIZEN’S CHARTER the public.

PURPOSES OF THIS CHARTER

 to provide the services with Fast and Standard

to declare a time limit for providing the services

to upgrade the Administration by adopting opening for getting the confidences of the Consumer.

PROVIDING OF BETTER ADMINISTRATION

For the purpose of providing best civic services to the people of the town with upgraded standard and efficiency.

to discharge the civic bodies works with atmost care and honest

to provide the to civic services with special care to provide the civic services in a systematic and time Bound manner with efficiency.

Regarding providing of various Public services by this civic body in implementation, execution and maintenance of Administration of the

works relating to Public Health, Water supply, Roads, Storm water drain and Street Lights and other services to the public are within following specified time schedule.

 

 WATER SUPPLY:-

a) Issue  of application forms for HSC’s at the Office CFC counter whenever demanded on payment of Application cost Rs.100/-
b) Receipt of completed Application forms Immediately  at  the  information centre
c) Issue of     Acknowledgement  for the application -do-
d) Providing information to the public about the defects noticed if any on the application Within 7 days from the date of receipt of application
e) Issue of intimation for remittance of cheque and other dues receipts of the rectified application form Within 15 days from the receipt of corrected application.
f) Granting of House service connection 30 days (from the date of completed application form)

i) COMPLAINTS / DEFECTS IN WATER SUPPLY SERVICES:-

1) Defects/repairs in Water Supply H.S.C. 7 days from the date of Complaint
2) Repair/ Burnt in Water supply pumping/Distributions 2 days from the date of complaint
3) Damages/Repairs on public fountains 2 days from the date of complaint
4) Repaired defects of India Mark    II Pumps 7 days from the date of complaint
5) Pollution and Contamination of water Supply 10 days from the date of complaint
6) Change of Water supply meter 15 days from the date of complaint
7) Providing of water on the accurate of Fire accidents 24 hours at any time.

ii) SOCIAL SERVICES:-

1) Providing Water supply through Lorry In 24 hours on receipt of complaint of Water supply broke town

 

iii) ROADS AND PATHWAYS MAINTENANCE:

One the applications/petitions received at the information centre, action shall be taken as specified here under:-

a) Filling up of small holes and patches on roads/pathways
b) Attending patch works on Roads
c) Removal of objectionable encroachments and pathways
d) Replacement of underground drainage manhole covers
e) Removed of demolished building debris on road sides and public places by the owner/occupants of buildings
f) If the debris are not removed then removal
g) Granting of Road cutting of the same by the Municipality

iv) STREET LIGHTS:

1) Rectification/Repairs/replacement of Bulbs/Tubes lights at main street
2) Repairs/replacement of bulbs  of interior streets

V)    PUBLIC HEALTH LICENSES:

For commencing new Food and other business  Trades of other nature (Sec. 249(2) of the Tamilnadu District Municipal  Act 1920)

1) Issue of Application form at the information centre by remitting Rs.50/- per application form
2) Presenting the application form with remittance of required fees at the information centre along with application
3) Informing of defects found on the applications 10 days from the date of receipt of the application
4) Verification of rectified application form, remittance fees and issue of intimation 15 days from the date of receipt of verified application
5) Issue of Licenses 30 days

vi) RENEWAL OF  D&O, PFA APPLICATIONS:- (Sec. 249(5) of the TNDM Act 1920):

1 Issue of Application forms
2 Remittance of License fee and receipt of Applications
3 Issue of  renewed  License
4 BIRTH/ DEATH CERTIFICATES:-
1) Issue of Births/Deaths certificate within the date of 1 to 14 days of registration
2) Granting of Rod cutting, permission, on the Roads belonging to other Departments
2)  Issue of Birth and Deaths certificate registered with 1 to 12 months period
4) Issue of Birth/Death Certificate after 1 year

vii) ISSUE OF BIRTH/DEATH CERTIFICATES” EXTENDS ALREADY REGISTERED:

1 Receipt of  application at the information centre by remitting Rs.10/- per application form
2 Remittance of required fee at information centre on request
3 Verify the application and issue of copy of extract 7 days from the date of application

 

5) PUBLIC HEALTH  AND SEWEGE WATER:

The Public Health Branch commences it routine sweeping/cleaning of all Roads / other important places viz., Bus stand ,Market etc., daily two times 6 am to 11 am in the evening 2.30 pm to 4.30 pm in the town.

Rectification of Reports

 

1) Rectification of  draining water stagnation of Drain water 3 days on receipt of petition/report
2) Rectification / repairs of  stagnation at domestic houses 3 days on receipt of report/petition

 

6) ISSUE OF BUILDING LICENCES:

1) Issue of Building application and cost of application at the information centre by remitting Rs.50/- per application form
2) Issue of Acknowledgement for the application issued at the information centre on the presentation of completed Application form
3) Issue of information an application if any defects are noticed Within 7 days from the date of receipt of  applications.
4) Issue of Building License With in 30 days from the date of receipt of application.

7)  ASSESSMENT OF PROPERTY TAX:

1) ASSESSMENTS

1) Issue of acknowledgement and receipt of Assessment application with required particulars for Assessments at the information centre by remitting Rs.50/- per application form
2) Issue of application for inclusion in Assessment list -do-
3) Issue of Tax assessment orders for the building 20 days from the date of receipt of the application

2) Name Transfer Requests:

1) Receipt of application together with relevant documents relating to the transfer/and issue of acknowledgement at the information centre by remitting Rs.50/- per application form
2) Issue of name transfer orders 20 days from the date of receipt of application
3) Receipt of application and issue of annual rental value certificates for any building at the information centre  within 3 days from the date of application with remittance the  required fees.

 

Note:  All applications for effecting change of Name and application for issuing rental value certificates should be enclosed with Xerox copy of tax receipt of the Half year in which the application is made together with required fees.

G E N E R A L:-

If any applications received in connection with the civic administration will be acknowledged on receipt of application

If any delay in providing the above services are noticed due to any reason, the same will be informed and additional time requirement will be informed to the concerned persons.

All civic service matters will be rectified and replied within 30 days.

All petitions/Applications received at the  information centers accepted in common, and are subject to adherence of with relevant Acts, and Rules made there under by Government issued then and there.

The people of Sembakkam town are requested to send their esteemed suggestions if any for improving the quality of civic services to the Municipal Commissioner, Sembakkam Municipality or to the Chairman, Municipal Council, Sembakkam.

Voters Details

SEMBAKKAM MUNICIPALITY
Ward No Male Female Others Total
1 1721 1563 0 3284
2 1176 1134 0 2310
3 1254 1166 0 2420
4 1081 1082 0 2163
5 1181 1123 0 2304
6 682 702 0 1384
7 1948 1880 0 3828
8 1322 1304 0 2626
9 861 833 0 1694
10 1043 1004 0 2047
11 784 778 0 1562
12 950 918 0 1868
13 489 519 0 1008
14 590 581 0 1171
15 643 645 0 1288
Total 15725 15232 0 30957

Population

THIRUVANNAMALAI MUNICIPALITY

2011 CENSUS POPULATION

Ward Total Population Male Female
1 6396 3194 3202
2 3528 1724 1804
3 3245 1642 1603
4 3921 1966 1955
5 4253 2152 2101
6 4018 2034 1984
7 4839 2435 2404
8 3300 1637 1663
9 2313 1162 1151
10 1924 926 998
11 2240 1057 1183
12 2002 1019 983
13 1637 782 855
14 2580 1237 1343
15 3664 1850 1814
16 2648 1253 1395
17 5475 2686 2789
18 3712 1847 1865
19 2632 1294 1338
20 2288 1130 1158
21 1565 798 767
22 2203 1123 1080
23 2317 1157 1160
24 3453 1690 1763
25 4199 2080 2119
26 3203 1620 1583
27 9780 4908 4872
28 5414 2703 2711
29 4518 2294 2224
30 4233 2024 2209
31 4574 2264 2310
32 5445 2800 2645
33 4825 2356 2469
34 2258 1150 1108
35 3466 1737 1729
36 4649 2377 2272
37 4444 2226 2218
38 3158 1593 1565
39 4959 2479 2480
Town Total 145278 72406 72872

General Information

General Information

Public Health

The Municipal Health Officer is the overall in-charge of the Health Section. he looks after the prevention of Food adulteration, conservatory work, sweeping streets, maintenance of drainage , controlling of epidemic diseases, ensuring of license to D&O trades, Birth and Death registration, issuing certificates to birth and death registration. The Sanitary Inspectors, Sanitary Supervisors and Sanitary Workers are assisting the Municipal Health Officer. The Municipal Health Officer is held responsible for the removal of garbages and also sent to I.V.R. Plants.

Sl.No

Name(Thiru/Tmt)

Designation

1

Vacant Municipal Health Officer
SIDHA KILNATHUR

2

Vacant Sidha Medical Officer

3

Suguna.G Female Nursing Assistant(F.N.A)

4

Kokila.S Pharmacist
SIDHA KANAKARAYAR  STREET

5

Vacant Sidha Medical Officer

6

Rubakumari.S Pharmacist
KILNATHUR -IPPV-URBAN HEALTH CENTRE

7

Vacant Chief Medical Officer

8

Anjala Josepha.P Maternity and Child Health Officer

9

Sasikala.V Urban Health Nurse (UHN)

10

Kokila.M Urban Health Nurse (UHN)

11

Meerabai.S Urban Health Nurse (UHN)

12

Vacant Urban Health Nurse (UHN)

13

Vacant Class IV Women
ANNA NAGAR -IPPV-URBAN HEALTH CENTRE
Vacant Chief Medical Officer

14

Eswari.S Maternity and Child Health Officer

15

Pachiayammal.P Urban Health Nurse (UHN)

16

Mary Asundha..A Urban Health Nurse (UHN)

17

Gracy Margaret.M Urban Health Nurse (UHN)

18

Vatchala.G Urban Health Nurse (UHN)

19

Valli.S Urban Health Nurse (UHN)

20

Kamala.S Urban Health Nurse (UHN)

21

Sheela.S Urban Health Nurse (UHN)

22

Vacant Urban Health Nurse (UHN)

23

Vacant Class IV Women
PUBLIC HEALTH SECTION GENERAL

24

Albert Sanitary Inspector

25

Vinothkanna .S Sanitary Inspector

26

Vacant Sanitary Inspector

27

Mathan Kumar.R. Sanitary Inspector

28

Karthikeyan.A Sanitary Inspector

29

Vacant Sanitary Inspector

30

Vacant Sanitary Inspector

31

Vacant Sanitary Inspector

32

Vacant Sanitary Inspector

33

Gowri.K Maternity Assistant

34

Kanimozhi.M Maternity Assistant

35

Bass.T. Driver

36

Vacant Driver

37

Krishnamoorthy.M. Driver

38

Senthilkumar.C. Driver

39

Kuppan.M. Driver

40

Kannan.K. Driver

41

Manikandan.A. Driver

42

Srinivasan.S Driver

43

Chinnarasu.V Driver

44

Thiyagarajan/Thethaiyan Sanitary Supervisor

45

Kanagaraj/Krishnan Sanitary Supervisor

46

Vacant Sanitary Supervisor

47

Durai.G. Sanitary Supervisor

48

Selvaraj.A Sanitary Supervisor

49

Karthik/Karunamoorthy Sanitary Supervisor

50

Venkatesan.C. Sanitary Supervisor

51

Kuppan.P. Sanitary Supervisor

52

Jayakumar.N Sanitary Supervisor

53

Murugan Sanitary Supervisor

54

Nagarajan.R Field Assistant

55

A.Boominathan Cleaner

56

Vacant Male Nursing Assistant (M.N.A)

57

Maheswari.K. Office Assistant

58

Killivalavan.R Office Assistant

59

Ragu.K Burial Ground Watchman

 

Maternity Home

Sl.No

Name
(Thiruvalargal/Thirumathigal)

Designation

1.

Vacant Women Medical Officer

2.

K. Gowri Maternity Assistant

3

 Kanimozhi Maternity Assistant

4

Vacant Maternity Ayah

5

 Santhi.P Maternity Ayah

6

 Bhuvaneswari Maternity Ayah

Sanitary Workers : 119

Sl.No

Division Male Female

Total

1

I 12 14 26

2

II 7 8

15

3

III 9 20

29

4

IV 8 15

23

5

V 8 11

19

6 AFS 7

7

Total 51 48 119

Information Technology Section

 • The Information Technology Section is responsible for the  implementation of all computer and information technology related matters.

Sl.No

Name(Thiru/Tmt)

Designation

1

Gomathi. V Data Entry Operator

Town Planning Section

Tambaram Corporation Zone-3  Town Planning Inspector is the over all in-charge of the section. He looks after the work of preparation of Master Plan, maintaining the land use areas as per the approved zoning uses, Licensing of plan approval,  action against the building constructed in deviation to the approved plan, issue of licenses under Places of Public Resort Act, booking of unauthorized construction, approval of lay out in the town limit, controlling and removing the encroachment in the town. Town planning Inspector  future development of the town and allied works and all above activities.

SL.NO. DESIGNATION
1 TOWN PLANNING INSPECTORS – 2

Engineering Section

Tambaram Corporation Zone-3  Engineers is the over-all in-charge of Engineering Section.  . The Assistant Engineer & Junior Engineer looks after the maintenance, Street lights, Road laying, Maintenance of parks, head works and Corporation vehicles.

Sl.No Designation
1 Assistant Engineer
2 Junior Engineer
3 Oversear
4 Wireman
5 Electrican
6 Wireman Helaper
7 Fitter
8 Meter Reader
9 Turn Cock
10 Water Tank Watchman
11 Driver – 2

General Section

Tambaram Corporation Zone-3.  Manager is the head of Administration next to Commissioner in the branch of General Administration and he is responsible for general supervision and Administration of Office.  All Establishment matters dealt with the General Administration.

Sl.NO. DESIGNATION
1 MANAGER
2
ASSISTANT
3 JUNIOR ASSISTANT – 6
4 RECORD CLERK
5 OFFICE ASSISTANT  – Vacant
6 NIGHT WATCHMAN

Councilors

Councilors

Places of Interest

TEMPLES AND OTHER INTERESTING PLACES

1. OM SRI KANDASRAMAM TEMPLE
The famous and  the biggest temple of Om Sri Kandasramam is located in Rajakilpakkam Village.  In Om Sri Kandasramam every sunday evening at raghukalam time i.e. 4.30 p.m. to 6.00 p.m. raghu kala pooja is conducted with slokas, mantras and abhishekam to Lord Sarbeswarar and Goddess Prathankara Devi.

Raghu kala pooja has become very popular now a days and  number of devotees in and around Chennai were attended. Another important festival in this Kandasramam is Panguni Uthiram. Special Poojas were conducted to Tamil Lord Murugan.

2. AGANDA PARIPURANA SACHITHANANDHA THIRU SABAI

Aganda Paripurana Sachithanandha Thiru Sabai of Sri Sachithanandha Swamigal located within the premises of the Thiru Sabai in Rajakilpakkam is a standing monument dedicated to Sri Sarguru Sachithanandha, a symbol of Universal Religion.

At the centre of the shrine is a 5 feet tall Photo Image of Sri Sarguru Sachithanandha seated on a marble surface. The shrine is not for any particular set and is meant for all people seeking ‘knowledge of the self.

 

How to Reach

TO REACH SEMBAKKAM MUNICIPALITY
BY AIR

The nearest air-port is at Chennai about 13 km.

BY RAILWAY

The nearest Railyway Station is at Tambaram about 3 km.

ADDRESS

East Tambaram, Tambaram, Chennai, Tamil Nadu 600045

Railway Station : . 044-22368867

BY ROAD

Regular bus services are available in and around Chennai and from all important cities of Tamil Nadu

Contact us

Postal Address               Municipal Office,
                                              Thirukovilur Road,
                                              Tiruvannamalai-606601.

Phone Commissioner : 04175-

Phone Office                   : 04175-237047

Email                                 : commr.thiruvannamalai@tn.gov.in

E-Governance

Urban Tree Information System (UTIS)

Urban Tree – An integrated e-Solution for ULB’s

Vision

To make all Urban Local Body Services accessible to the common man from anywhere , anytime through various service delivery outlets and ensure efficiency , accuracy , transparency speedy & reliability of such services, at affordable costs to the basic needs of the common man in the State of Tamilnadu.

Phase I Modules

 • Birth and Death Registration
 • Property Tax
 • Water Supply
 • Profession Tax
 • Non Tax Items
 • Trade License
 • Financial Accounting
 • Citizen facilitation Center
 • Citizen Portal
 • Grievance Redressal
 • System Administrator

Phase II Modules

 • Agenda
 • Assembly Questions and Answers
 • Integrated Personnel Management System
 •  Legal
 • Asset Booking Asset Management
 • Audit
 • Building Plan
 • Employee Self Service
 • Procurement
 • Solid Waste Management
 • Vehicle management
 • Ward Works

Application Features

 • Single login
 • Unique User ID
 • Role based solution
 • Workflow based
 • Biometric login
 • Dashboard
 • Citizen Portal
 • Bi-lingual
 • Audit Trail enabled
 • Integrated with single window system
 • High Availability (24×7)
 • SMS and email enabled
 • Multiple Delivery Channels
 • Integrated with Payment Gateway
 • Integrated with Common Service Centre
 • Access Security through UID,PWD, Biometric enabled Service Oriented Architecture

Benefits to Citizen 

 • A transparent system with visible accountability from the Department  Convenience in interaction with the Department
 • To get timely services and accurate information about his queries relation to services provided and participation in matters relating to them.
 • To get timely services and accurate information about his queries relation to services provided and participation in matters relating to them.
 • Minimum turnaround time in receiving a service
 • Availability of a virtual interface (anywhere, anytime interface like internet) with the department than a physical interface
 • Efficient mechanism for Grievances redressal and filing appeals
 • Speedy disposal of appeals
 • Elimination of discretionary human interface in the decision making processes while dealing with the public.

Benefits to employees – G2G 

 • Greater transparency and accountability in the system to bring credibility to the intra-departmental processes Simplification of Administration of the department
 • Simplification of Administration of the department
 • Strengthen the head count in the service delivery front to avoid backlog and    delivery   of services in front line offices
 • Capacity Building of the Key Resource Persons through extensive training on Technical lines and strengthening the institutional capacity building framework
 •  Performance incentives for motivation of the Project Team and the Operational Team
 • In-house training facility

Business to Business Groups / Private Partners – G2B

 • Minimum physical interface with the department. Online mechanisms to make the procedures convenient and hassle free.
 • Provision of correct, updated reliable information on the performance of municipal
 • Simplified and convenient procedures for quality service delivery mechanism and payment arrangement  Convenient ways of grievances redressal
 • Speedy adjudication of disputes and disposal of cases.

Benefits to the Elected Representatives – G2E

 • Right information on the activities of local bodies, helps in better participation in the administration
 • Management Information System helps as a tool for better decision
 • Transparency in the administration

Benefits to Government – G2G 

 • Efficient administration of internal offices procedures and department functions.
 • Efficient administration and enforcement of acts, rules and procedures
 • Delivery anywhere anytime services to the citizens
 • Make more services available online to the citizens and business groups
 • Easy and convenient mechanism for document archival, storage and retrieval
 • System assisted decision making through MIS
 • Provisions for simplifications in the processes and function of the department for stakeholder benefits and administrative convenience
 • Enhancement in the local bodies revenue through better collection
 • Monitoring of defaulters and increasing tax net
 • Dashboard

Committee

Committee

Schemes

Schemes

City Services

City Services

Salient Features

Salient Features

Departments

Departments

Who’s Who

 

Commissioner
Name N. Baskar
Position held Municipal  Commissioner (Incharge)
Since 09.03.2019
Educational Qualification B.A.,
Phone No. 8754919285

Municipal Engineer

Name R. Jayaseelan
Position held Municipal  Engineer
Since 12.03.2019
Educational Qualification B.E.,
Phone No. 9003200361

 

 

 

 

 

 

 

 

About City

About City Pattukkottai

Services v2

[pa_distance type=”2″][pa_distance type=”5″]

Services

What We Do

[pa_distance type=”5″][pa_distance type=”2″]
[pa_distance type=”2″][pa_distance type=”5″][pa_maxtitle maxtitle_content=”Our Story”][pa_distance type=”2″]

Revolutions of the lorem points that first lami or ipsum him to me. And benath the chanw toresta lete banvela skies I have toked the Argo-Navis, and joined the chase against the loter metusnarek far beyond the utmost stretch of Hydrus and the Flying gerex ipsma nevet rosc hervon.

Five long years, he wore this toks up his ace. then, when he hodc of nesentery, he gave me the modrn. i’m neglecting my other guests. enjoy it tos, you’ll find the loung ipsum dolore company.

[pa_distance type=”2″][pa_distance type=”5″]
[pa_distance][pa_distance type=”5″][pa_maxtitle maxtitle_content=”Our Services”]

We offer a wide range of Digital Marketing & Web Development Services. Our services include web design, web development, Social media marketing, SEO & more.

[pa_distance type=”4″][pa_distance]
[pa_iconbox type=”13″ icon_title=”Website Design” iconbox_content=”Quisque quis odio. Sedes sit amet neque malesuada, lobortis commodo magna ntesque pharetra metus vivera sagittis Nullam placerat.” icon_link_text=”LEARN MORE” icon_link_url=”#” icon_name=”icon-basic-display”][pa_distance type=”2″]
[pa_iconbox type=”13″ icon_title=”Web Development” iconbox_content=”Quisque quis odio. Sedes sit amet neque malesuada, lobortis commodo magna ntesque pharetra metus vivera sagittis Nullam placerat.” icon_link_text=”LEARN MORE” icon_link_url=”#” icon_name=”icon-basic-keyboard”][pa_distance type=”2″]
[pa_iconbox type=”13″ icon_title=”SEO Optimization” iconbox_content=”Quisque quis odio. Sedes sit amet neque malesuada, lobortis commodo magna ntesque pharetra metus vivera sagittis Nullam placerat.” icon_link_text=”LEARN MORE” icon_link_url=”#” icon_name=”icon-basic-webpage-img-txt”][pa_distance type=”2″]
[pa_iconbox type=”13″ icon_title=”Pay Per Click” iconbox_content=”Quisque quis odio. Sedes sit amet neque malesuada, lobortis commodo magna ntesque pharetra metus vivera sagittis Nullam placerat.” icon_link_text=”LEARN MORE” icon_link_url=”#” icon_name=”icon-basic-magic-mouse”][pa_distance type=”2″]
[pa_iconbox type=”13″ icon_title=”Mobile App Development” iconbox_content=”Quisque quis odio. Sedes sit amet neque malesuada, lobortis commodo magna ntesque pharetra metus vivera sagittis Nullam placerat.” icon_link_text=”LEARN MORE” icon_link_url=”#” icon_name=”icon-basic-tablet”][pa_distance type=”2″]
[pa_iconbox type=”13″ icon_title=”Social Marketing” iconbox_content=”Quisque quis odio. Sedes sit amet neque malesuada, lobortis commodo magna ntesque pharetra metus vivera sagittis Nullam placerat.” icon_link_text=”LEARN MORE” icon_link_url=”#” icon_name=”icon-basic-share”][pa_distance type=”2″]
[pa_distance type=”5″]
[pa_distance type=”5″][pa_distance][pa_maxtitle maxtitle_content=”Our Clients”][pa_distance type=”2″]
[pa_ourclients type=”2″ client_images=”347,348,349,350,341,342,343,344,345,346″]
[pa_distance type=”3″]
[pa_distance type=”5″][pa_maxtitle maxtitle_content=”Lets Get Started
your project”]

We will help you to achieve your goals and to grow your business.

[pa_distance type=”2″][pa_button shape=”square” btn_content=”REQUEST A QUOTE” size=”large” border=”true”]
[pa_distance type=”3″][pa_distance type=”3″]
[pa_distance type=”5″]
[pa_maxtitle white_color=”yes” maxtitle_content=”Things
We have done”]

We are building bridges in web technology in order to connect the client’s goal to reality

[pa_distance]
[pa_button shape=”square” btn_content=”VIEW FULL PORTFOLIO” color=”white” size=”large” border=”true”]
[pa_distance type=”2″][pa_distance type=”2″]

Contact us v2

[pa_distance type=”5″][pa_distance type=”5″][pa_distance type=”2″]

Feel free to
call us anytime
or drop a mail

[pa_distance type=”5″][pa_distance type=”5″][pa_distance type=”5″]
[pa_distance type=”5″][pa_title_p_text top_title=”greeting message” top_title_part_1=”From CEO” top_title_part_2=”John Smith”][pa_distance type=”5″]

Hello and welcome to our website, the chanw toresta lete banvela skies I have toked the Argo-Navis, and joined the chase against the loter metusnarek far beyond the utmost stretch of Hydrus and the Flying gerex ipsma nevet rosc hervon.

[pa_distance type=”5″][pa_distance type=”5″]
[pa_distance type=”4″]
[pa_maxtitle maxtitle_content=”Contact Form”]
[pa_distance type=”4″][pa_iconbox type=”8″ icon_title=”OUR address” iconbox_content=”225 Wimbledon Park Road,
Southfields ,London, SW18 5RH” icon_name=”li_location”][pa_distance type=”2″][pa_iconbox type=”8″ icon_title=”Call US” iconbox_content=”020 7388 1461 – Dr Tom Ford
020 7388 1431 – Joe Doe7388 ” icon_name=”icon-basic-tablet”][pa_distance type=”2″][pa_iconbox type=”8″ icon_title=”OUR EMAIL” iconbox_content=”info@yourdomain.com
youremail@yourdomain.com” icon_name=”icon-basic-mail”][pa_distance type=”2″]
[pa_distance type=”4″]
[pa_gmap lat_center=”40.775583″ lon_center=” -74.435457″ height=”755″ map_type=”‘roadmap’,’terrain’,’satellite’,’hybrid'” scrollwheel=”” map_points=”%5B%7B%22latitude%22%3A%2240.775583%22%2C%22longitude%22%3A%22%20-74.435457%22%2C%22address%22%3A%22Mansion%20Mall%2C%20Madison%2C%20NJ%2007940%22%7D%5D” address=”Plymouth Creek Park, Fernbrook Lane North, Plymouth, MN, United States” latitude=”45.0105″ longitude=”93.4555″ map_api=”AIzaSyA4lCb1n5lswX08HSAZfbX8Z_jyEqWtRis”]

Services v1

[pa_distance type=”2″][pa_distance type=”5″]

Services

What We Do

[pa_distance type=”5″][pa_distance type=”2″]
[pa_distance type=”5″][pa_maxtitle maxtitle_content=”Our Services”]

We offer a wide range of Digital Marketing & Web Development Services. Our services include web design, web development, Social media marketing, SEO & more.

[pa_distance type=”2″]
[pa_iconbox type=”19″ icon_title=”Website Design ” iconbox_content=”Having a unique website design is important part of the branding and marketing process of your business” icon_link_text=”Learn More” icon_link_url=”#” icon_name=”sl-screen-desktop”][pa_distance type=”2″]
[pa_iconbox type=”19″ icon_title=”ONLINE MARKETING” iconbox_content=”Our specialized marketing teams work to increase your conversions, repeat traffic, and expand your online visibility” icon_link_text=”Learn More” icon_link_url=”#” icon_name=”sl-globe-alt”][pa_distance type=”2″]
[pa_iconbox type=”19″ icon_title=”DIGITAL BRANDING” iconbox_content=”Our new fangled approach to advertising is directed creating and building deep love for your brand” icon_link_text=”Learn More” icon_link_url=”#” icon_name=”sl-layers”][pa_distance type=”2″]
[pa_iconbox type=”19″ icon_title=”SEO OPTIMIZATION” iconbox_content=”Obtain top rankings for desired search terms and drive qualified leads that are crucial to building your business” icon_link_text=”Learn More” icon_link_url=”#” icon_name=”sl-equalizer”][pa_distance type=”2″]
[pa_iconbox type=”19″ icon_title=”WORDPRESS HOSTING” iconbox_content=”Our new Managed WordPress Hosting solution is high-grade, affordable and easier than ever” icon_link_text=”Learn More” icon_link_url=”#” icon_name=”fa-wordpress”][pa_distance type=”2″]
[pa_iconbox type=”19″ icon_title=”VPS HOSTING” iconbox_content=”Our new Professional-grade Virtual Private Servers gives you the ultimate in control, power and security” icon_link_text=”Learn More” icon_link_url=”#” icon_name=”li_data”][pa_distance type=”2″]
[pa_distance]
[pa_distance type=”5″][pa_maxtitle maxtitle_content=”Lets Get Started
your project”]

We will help you to achieve your goals and to grow your business.

[pa_distance type=”2″][pa_button shape=”square” btn_content=”REQUEST A QUOTE” size=”large” border=”true”]
[pa_distance type=”3″][pa_distance type=”3″]
[pa_distance type=”5″]
[pa_maxtitle white_color=”yes” maxtitle_content=”Things
We have done”]

We are building bridges in web technology in order to connect the client’s goal to reality

[pa_distance]
[pa_button shape=”square” btn_content=”VIEW FULL PORTFOLIO” color=”white” size=”large” border=”true”]
[pa_distance type=”2″][pa_distance type=”2″]

Contact us v1

[pa_distance type=”5″][pa_distance type=”2″]

Contact Us

Keep In Touch With Us For More Information

[pa_distance type=”2″][pa_distance type=”5″]
[pa_distance type=”4″]
[pa_distance type=”4″]
[pa_distance][pa_maxtitle white_color=”” maxtitle_content=”Message
from john Smith”]

Revolutions of the lorem points that first lami or ipsum him to me. And benath the chanw toresta lete banvela skies I have toked the Argo-Navis, and joined the chase against the loter metusnarek far beyond the utmost stretch of Hydrus and the Flying gerex ipsma nevet rosc hervon.

Feel free to ask any question you desire about our activity to get essential informations activity to get.

Sedes sit amet neque malesuada, lobortis commodo magna ntesque pharetra metus vivera sagittis. You can call us by phone or send emails to get more information and also we’ll be gald to see you in one of our weekend services. It’s a friendly place for new memebers.

[pa_distance type=”3″]
[pa_gmap lat_center=”40.775583″ lon_center=” -74.435457″ height=”680″ map_type=”‘roadmap’,’terrain’,’satellite’,’hybrid'” scrollwheel=”” map_points=”%5B%7B%22latitude%22%3A%2240.775583%22%2C%22longitude%22%3A%22%20-74.435457%22%2C%22address%22%3A%22Mansion%20Mall%2C%20Madison%2C%20NJ%2007940%22%7D%5D” address=”Plymouth Creek Park, Fernbrook Lane North, Plymouth, MN, United States” latitude=”45.0105″ longitude=”93.4555″ hue=”#437df9″ map_api=”AIzaSyA4lCb1n5lswX08HSAZfbX8Z_jyEqWtRis”]
[pa_maxtitle white_color=”” maxtitle_content=”Contact Form”]
[pa_distance type=”3″][pa_iconbox type=”8″ icon_title=”OUR address” iconbox_content=”225 Wimbledon Park Road,
Southfields ,London, SW18 5RH” icon_name=”li_location”]
[pa_distance type=”3″][pa_iconbox type=”8″ icon_title=”Call US” iconbox_content=”020 7388 1461 – Dr Tom Ford
020 7388 1431 – Joe Doe7388 ” icon_name=”icon-basic-tablet”]
[pa_distance type=”3″][pa_iconbox type=”8″ icon_title=”OUR EMAIL” iconbox_content=”info@yourdomain.com
youremail@yourdomain.com” icon_name=”icon-basic-mail”]

​​​​Admin / Establishment

The major functions of Admin/Establishment department are:

 • Establishment of respective Officers
 • Transfer and Posting, Preparation of Panel for recruitment
 • Maintenance of Court Matters, Complaints/ Disciplinary cases in respect of Municipal Engineer
 • All Vigilance Complaints / Petitions

The following are specific roles of sections involved in the administration and the establishment wing of the Commissionerate of municipal administration.

C – Section: Commissioners Establishment
 • Municipal Commissioners Establishment
 • Maintenance of Confidential report of all Municipal Commissioners and RDMAs.
 • Disciplinary proceedings against Municipal Commissioner / RDMA Pay fixation to Municipal Commissioner
 • History of Service – Establishment list – Compulsory Wait – list of T.N.P.S.C. and all matter relating to T.N.G.S. Conduct Rules.
 • Departmental Promotion Committee.
 • Municipal Commissioners – Sanction of all kinds of leave, LTC, Pay fixation
OP Section: Office Proceedings & CMA & RDMA Employees establishment
 • Establishment matters connected with this Commissionerate.
 • Creation and Continuance of Posts
 • Complaints and Disciplinary cases against staff and Officers of this office.
 • Leave sanction for CMA office staffs.
 • Motor Vehicles – Stationery and Printing..
 • C.R. of Officers
Petition Section
 • RTI
 • CM Cell

The organizational hierarchy for the above sections is shown below:

 

F – Section: Engineering Establishment
 • Establishment process related to Municipal Engineers.
 • Granting permission to retire on Superannuating and Voluntary retirements to all staff coming under Engineering Branch in Municipalities
H – Section: Health Related Establishment
 • Establishment process related to Tamil Nadu Municipal Medical Service
 • Surprise inspection of Municipal Dispensaries
 • Appointment of legal heirs of the employees.
 • Maintenance of Municipal Hospitals and dispensaries.

The organizational hierarchy for the above section is shown below:

​ K- Section: Municipal Staff Establishment

 • All establishment subjects relating to Tamil Nadu Municipal General Service from Classes I to X
 • Retirement on Superannuation Voluntary retirement – Age exemption and all Vigilance Complaints / Petitions.

About Us

Sembakkam Municipality

Sembakkam Second Grade Municipality was reconstituted as per Government Orders No.68 Municipal Administration and Water Supply Department Dated: 16.5.2013 and it consists of three major Revenue Villages namely: Rajakilpakkam, Sembakkam and Gowrivakkam. This Municiplaity comes under South Chennai Parliamentary Constituency, Tambaram Assembly Constituency,  Tambaram Taluk and Kancheepuram District.

This Municipality is symbolic unique and model of a Urban Residential cum Educational Area. The area of the Town extents over 6.25 Sq.Km.  The Municipality is located in the Kancheepuram District of Tamil Nadu, 27 Km South of Chennai at 70°22’E longitude and 11°6’N latitude.

 

 

செம்பாக்கம் நகராட்சி அலுவலகம்

செம்பாக்கம் - மேல்நிலை நீர்தேக்க தொட்டி

செம்பாக்கம் மைக்ரோ உரம் தயாரித்தல் மையம்

previous arrow
next arrow
Slider

செம்பாக்கம்  நகராட்சி

செம்பாக்கம், ராஜகீழ்பாக்கம் மற்றும் கௌரிவாக்கம் ஆகிய மூன்று வருவாய் கிராமங்களை ஒன்றாக சேர்த்து அரசாணை (நிலை) எண்.68 நகராட்சி நிர்வாகம் மற்றும் (ந.நி.5) குடிநீர் வழங்கல் துறை நாள் 16.5.2013 ன்படி செம்பாக்கம் பேரூராட்சி இரண்டாம் நிலை நகராட்சியாக தரம் உயர்த்தப்பட்டு சிறப்புடன் செயல்பட்டு வருகிறது. நகராட்சி 6.25 சதுர கிலோ மீட்டர் பரப்பளவை கொண்டதாக உள்ளது.

முகவரி

நகராட்சி அலுவலகம்

எண்.1, கலைவாணி தெரு, காமராஜபுரம்,

செம்பாக்கம், சென்னை-600073.

தொலை பேசி எண் : 044-22282115.

இ-மெயில் : commr.sembakkam@tn.gov.in

 

 

நாவல் கொரோனா வைரஸ் நோய் [COVID 19]

விழித்திரு, விலகியிரு, வீட்டிலேயே இரு

நாவல் கொரோனா வைரஸ் நோய் (COVID-19) என்பது புதிதாக கண்டுபிடிக்கப்பட்ட கொரோனா வைரஸால் ஏற்படும் ஒரு தொற்று நோயாகும். COVID-19 வைரஸால் பாதிக்கப்பட்ட பெரும்பாலான மக்கள் லேசான மற்றும் மிதமான சுவாச நோயை அனுபவிப்பார்கள் மற்றும் சிறப்பு சிகிச்சை தேவையில்லாமல் குணமடைவார்கள். வயதானவர்கள், மற்றும் இருதய நோய், நீரிழிவு நோய், நாள்பட்ட சுவாச நோய் மற்றும் புற்றுநோய் போன்ற மருத்துவ பிரச்சினைகள் உள்ளவர்களுக்கு கடுமையான நோயை உருவாக்கும் வாய்ப்புகள் அதிகம்.

நாவல் கொரோனா வைரஸ் நோய் [COVID 19] தடுப்பு மற்றும் மேலாண்மை நடவடிக்கைகள்
வழிகாட்டுதல்கள்
காட்சி கூடம்
தினசரி அறிக்கை கட்டுப்பாட்டு மண்டலம் – Covid 19

எரிவாயு மின்தகனமேடை மற்றும் மயானங்கள் விபரம்

நகர்ப்புற உள்ளாட்சித் தேர்தல் 2022 நகரமன்றத் தலைவருக்கான இட ஒதுக்கீடு விவரம்
மேலும் தகவலுக்குWHO   &  MoHFW 

 

 

 

 

 

 

 

Contact Address

ஆர்.அழகு மீனா,  இ.ஆ.ப,

மாநகராட்சி ஆணையர்,

மண்டலம் – 3 அலுவலகம்

செம்பாக்கம்,

சென்னை-600073.

தொலை பேசி :044-22282115

இ-மெயில் : commr.sembakkam@tn.gov.in

 

மின்னணு சேவை

https://tnurbanepay.tn.gov.in என்ற வலைத்தளம் வாயிலாக சொத்து வரி, குடிநீர் கட்டணம், தொழில் வரி, கழிவுநீர் கட்டணம் மற்றும் குத்தகை வகைகளுக்கான வரி செலுத்தும் வசதி, பிறப்பு-இறப்பு  சான்றிதழ், கட்டிட அனுமதி,  வரிவிதிப்பு , குடிநீர் இணைப்பு,  தொழில் வரி, அச்சம் மற்றும் அருவருக்கத்தக்க இனங்களுக்கான உரிமம் ஆகியவைகளை பெறலாம்.  சென்னை மாநகராட்சி நீங்கலாக, தமிழ்நாடு முழுவதும் உள்ள அனைத்து நகராட்சிகள் மற்றும் மாநகராட்சிகளுக்காக உருவாக்கப்பட்டுள்ளது.

வலைத்தளத்தைப் பார்வையிட

நகராட்சி ஒரு பார்வை

 • பொது
  மாவட்டம்  : செங்கல்பட்டு
  மண்டலம்  : செங்கல்பட்டு
  மாநிலம்      : தமிழ்நாடு
 • பரப்பளவு
  மொத்தம்   :  6.25 சதுர கி.மீ.
 • மக்கள் தொகை
  மொத்தம்   :  45356
  ஆண்           :  22705
  பெண்          :  22651

 

 

 

விரைவான இணைப்பு

Read More…

Citizen

குடிமக்களுக்காக

Quick Links

விரைவான தொடர்புக்கு

 

காண வேண்டிய இடங்கள்

CORPORATION OFFICE - SEMBAKKAM

WATER TANK - SEMBAKKAM

MCC - SEMBAKKAM

previous arrow
next arrow
Slider

ABOUT CORPORATION

TAMBARAM CITY MUNICIPAL CORPORATION (SEMBAKKAM)  WAS CONSTITUTED IN THE YEAR 1984 FROM 27.09.1984 AS TOWN PANCHAYAT AND THEN IT WAS UPGRADED AS SECOND GRADE MUNICIPALITY FROM 16.05.2013 AS PER GO.NO.(MS) 68 DATED 16.05.2013.

LOCATION OF CORPORATION OFFICE

THE CORPORATION OFFICE IS SITUATED AT KAMARAJAPURAM  VELACHERY MAIN ROAD NEAR TAMBARAM RAILWAY JUNCTION.

Novel Corona Virus [COVID 19]

விழித்திரு, விலகியிரு, வீட்டிலேயே இரு

Novel Corona virus  disease ( COVID-19 )  is an infectious disease caused by a newly discovered coronavirus. Most people infected with the COVID-19 virus will experience  mild  to  moderate respiratory illness and recover without  requiring  special  treatment.   Older  people,  and  those  with underlying  medical  problems  like  cardiovascular  disease,   diabetes, chronic  respiratory  disease,  and  cancer  are  more  likely  to  develop serious illness.

Corona Virus (Covid-19) Prevention and Management Activities

Guidelines

Gallery

Daily Status Report -Containment Zone – COVID-19

Gasifier-Crematorium-Burial Ground Details

ULB-Election-2022-Reservation-of-Wards-Gazette-Notification

For More information just explore:  WHO   &  MoHFW

 

 

 

 

CONTACT ADDRESS

Tmt. R.ALAGUMEENA, I.A.S
CORPORATION COMMISSIONER,
ZONE-3 OFFICE, 
SEMBAKKAM, CHENNAI 600 073,

:044-22282115

E-mail: commr.sembakkam@tn.gov.in


ePay

The new website https://tnurbanepay.tn.gov.in has been created by incorporating All municipalities and Corporations across Tamilnadu, except Chennai by providing facilities pay tax for asset, drinking water, housing, sewerage and lease categories, and providing birth certificates on-line.

Visit Website 

Municipality at a Glance

 • General
  District  : Chengalpet
  Region   : Chengalpet Region
  State      : TamilNadu
 • Area
  Total     :  6.25 Sq.Kms
 • Population
  Total     :  45356
  Male      :  22705
  Female  :  22651

Quick Links

Read More…

Citizen

Citizen Corner

Quick Links

Quick Links

Places of Interest

Downloaded forms

Sample Page

This is an example page. It’s different from a blog post because it will stay in one place and will show up in your site navigation (in most themes). Most people start with an About page that introduces them to potential site visitors. It might say something like this:

Hi there! I’m a bike messenger by day, aspiring actor by night, and this is my website. I live in Los Angeles, have a great dog named Jack, and I like piña coladas. (And gettin’ caught in the rain.)

…or something like this:

The XYZ Doohickey Company was founded in 1971, and has been providing quality doohickeys to the public ever since. Located in Gotham City, XYZ employs over 2,000 people and does all kinds of awesome things for the Gotham community.

As a new WordPress user, you should go to your dashboard to delete this page and create new pages for your content. Have fun!