Hospitals

Urban Health Centre

Alvattamman Koil Street, Chennai-600073.

New Life Hospital

Velachery Main Road, Chennai – 600073.

Vani Hospital

Velachery Main Road, Chennai – 600073.

Jolen Hospital

Velachery Main Road, Chennai – 600073.

Annai Arul Hospital

Madambakkam Main Road, Chennai – 600073.

PG Dental Clinic

Thirumalai Nagar 3rd Main Road, Chennai-600073

KIDs Clinic

Madambakkam Main Road, Chennai – 600073

Homepathy Clinic

Madambakkam Main Road, Chennai – 600073

Moonshine alco care Foundation

Samraj Nagar 8th Street, Chennai – 600073

SONO Centre

Velachery Main Road, Chennai – 600073

Pet Clinic

Velachery Main Road, Chennai – 600073

Dr.Kumar Ortho Clinic

Velachery Main Road, Chennai – 600073

Siddha Clinic

Parasakthi Nagar, Camp Road, Chennai – 600073

Rajendra Ayurvedic Clinic

Chitalapakkam Main Road, Chennai – 600073

Bio Line Lab Technology

Velachery Main Road, Chennai – 600073

Bethel Clinic

Manimegalai Street, Ganesh Nagar, Chennai-600073

K.Leena Clinic ( Skin Specialist)

4, Ranga Colony Main Road, Chennai – 600073

Shanthi Clinic

M.G.R. Street, Chennai – 600073