Chairman Vice-Chairman

Chairman Vice-Chairman
Thiru.Gurusamy.S

S/o.Sadaiyandi Thevar

526, Periyar Nagar, Sattur.

Cell No.9443248979

Thiru.Ashok.P

S/o.Palrajan.V

32, Nehruji 1st Street, Sattur.

Cell No.9443544607