விடுதிகள்

வ எண்
ஹோட்டல் பெயர் முகவரி
தொலைபேசி எண்
1 ராமவிலாஸ் ஹோட்டல் கச்சேரி தெரு 04295-220316
2 வசந்தம் ஹோட்டல் கோபி ரோடு 04295- 220916
3 அருண் ஹோட்டல் மைசூர் டிரங்க் ரோடு 04295-222474
4 கௌரிசங்கர் ஹோட்டல் கோபி ரோடு 04295- 222725
5 பி.வி. லாட்ஜ் (போர்டிங் லாட்ஜிங்) 223 M.T.ரோடு
6 லட்சுமி லாட்ஜ் (போர்டிங் லாட்ஜிங்) 70, M.T.ரோடு
7 ராமவிலாஸ் ஹோட்டல்  (போர்டிங் லாட்ஜிங்) 11 61,  கச்சேரி தெரு
8 S.R.M.லாட்ஜ் (போர்டிங் லாட்ஜிங்) கொட்டணக்கார வீதி
9 Zia லாட்ஜ் (போர்டிங் லாட்ஜிங்) 121, M.T ரோடு
10 S.V. லாட்ஜ் (போர்டிங் லாட்ஜிங்) 124, கொட்டணக்கார வீதி
11 S.M. லாட்ஜ் (போர்டிங் லாட்ஜிங்) 116, கொட்டணக்கார வீதி