மருத்துவமனைகள்

வ எண்
மருத்துவமனை பெயர் மருத்துவர் பெயர் Specialist (நிபுணர்) தொலைபேசி எண்
1 அமுதா மருத்துவமனை Dr.P.தங்கவேலு பொது மருத்துவம்
04295 -220036
2  உதயம் மருத்துவமனை Dr.R.உதயகுமார் ENT (காது, மூக்கு,தொண்டை) 04295 -220634
3  விஜயா மருத்துவமனை Dr. விஜயா மகப்பேறு மருத்துவம்
04295 -220637
4 K.G.R. மருத்துவமனை Dr.K.G. ரங்கநாதன் பொது மருத்துவம்
04295 -220406
5 T.M.A. மருத்துவமனை Dr.அமானுல்லா பொது மருத்துவம்
04295 -221314
6 சக்தி மருத்துவமனை Dr. கஸ்தூரி மகப்பேறு மருத்துவம்
04295 – 220666