பொது பிரிவு

மேலாளர் பொது நிர்வாகத்தில் நகராட்சி ஆணையாளருக்கு அடுத்து அலுவலக நிர்வாகம் மற்றும் அனைத்து விவகாரங்களும் மேற்பார்வைக்கு இவரே  பொறுப்பு.

வ. எண் பெயர்

(திரு/திருமதி/செல்வி)

பதவி  
1 கே.நாகராஜ் மேலாளர்
2 காலிப்பணியிடம் கணக்கர்
3 பி. ஆயிஷா உதவியாளர்
4 இ, வேல்முருகன் உதவியாளர்
5 ஆர்.கௌரி இளநிலை உதவியாளர்
6 ஆர்.கமலவாணி இளநிலை உதவியாளர்
7 பி.சுப்ரமணி இளநிலை உதவியாளர்
8 வி.எம்.ராபின்ராஜ் இளநிலை உதவியாளர்
9 எ.கோபால் இளநிலை உதவியாளர்
10 பி.பொன்னுசாமி பதிவு எழுத்தர்
11 காலிப்பணியிடம் தட்டச்சர்
12 பி.சசிகுமார் அலுவலக உதவியாளர்
13 சி.பிரசாந்த் அலுவலக உதவியாளர்
14 எஸ்.அமுதா இளநிலை உதவியாளர்