பொறியியல் பிரிவு

வ. எண் பெயர்

(திரு/திருமதி/செல்வி)

பதவி
1 சி. கிருபாகரன் நகராட்சி பொறியாளர்
2 கார்த்திக் க. உதவி பொறியாளர்
3 காலிப்பணியிடம் பணி ஆய்வாளர்
4 வடிவேல் எஸ். ஓட்டுநர்
5 ஜனார்த்தனம் கி. ஓட்டுநர்
6 காலிப்பணியிடம் ஓட்டுநர்
7 அழகேசன் ஆர். மின்கம்பியாளர்
8 காலிப்பணியிடம் மின்கம்பியாளர்
9 காலிப்பணியிடம் மின்கம்பி உதவியாளர்
10 காலிப்பணியிடம் மின்கம்பி உதவியாளர்
11 மூர்த்தி இரா. குழாய் பொருத்துநர்
12 ஸ்ரீதர் ம. குழாய் பொருத்துநர்
13 காலிப்பணியிடம் அளவுமானி கணக்கீட்டாளர்
14 காலிப்பணியிடம் குழாய் திருகுநர்
15 மாணிக்கவேல் ந. மேல்நிலை தொட்டி காவலர்
16 கிருஷ்ணமூர்த்தி ப. பூங்கா காவலர்
17 நைனாமலை செ. பூங்கா காவலர்
18 அகிலன் தி. கேங் மஸ்தூர்
19 காலிப்பணியிடம் கேங் மஸ்தூர்
20 காலிப்பணியிடம் குழாய் சுத்தம் செய்பவர்