பொது பிரிவு

இராசிபுரம் நகராட்சி முதல் நிலை நகராட்சியாகும். மேலாளர் பொது நிர்வாகத்தில் நகராட்சி ஆணையாளருக்கு அடுத்து அலுவலக நிர்வாகம் மற்றும் அனைத்து விவகாரங்களும் மேற்பார்வைக்கு இவரே  பொறுப்பு.

வ. எண் பெயர்

(திரு/திருமதி/செல்வி)

பதவி  
1 வசந்தா அ. மேலாளர்
2 வாசுதேவன் சீ. கணக்கர்
3 முருகேசன் பெ. உதவியாளர்
4 பழனிசாமி பி. இளநிலை உதவியாளர்
5 நாகராஜன் இ. இளநிலை உதவியாளர்
6 கவிதா மு. இளநிலை உதவியாளர்
7 சண்முகசுந்தரம் மு. இளநிலை உதவியாளர்
8 ஜீவா க. இளநிலை உதவியாளர்
9 சுதா கு. இளநிலை உதவியாளர்
10 நிலவழகன் அ. இளநிலை உதவியாளர்
11 கார்த்திகா மோ. இளநிலை உதவியாளர்
12 சிந்து ஷாலினி ச. இளநிலை உதவியாளர்
13 லதா அ. தட்டச்சர்
14 காலிப்பணியிடம் தட்டச்சர்
15 முத்துக்குமார் ஜெ. பதிவறை எழுத்தர்
16 சௌந்தரபாண்டியன் இரா. அலுவலக உதவியாளர்
17 சித்ரா ர. அலுவலக உதவியாளர்
18 காலிப்பணியிடம் இரவு காவலர்
19 காலிப்பணியிடம் தங்கும் விடுதி காவலர்