பொது சுகாதார பிரிவு

செயல்பாடுகள்:

பிறப்பு மற்றும் இறப்பு சான்றிதழ்களை பதிவு செய்தல் மற்றும் வழங்குதல் திடக்கழிவு மேலாண்மை, சுகாதாரம், பொது சுகாதாரம்.

நகராட்சி துப்புரவு அலுவலர் சுகாதார பிரிவின் ஒட்டுமொத்த பொறுப்பாளராக உள்ளார். கன்சர்வேட்டரி பணிகள், வீதிகளை சுத்தப்படுத்துதல், வடிகால் பராமரித்தல், தொற்று நோய்களைக் கட்டுப்படுத்துதல், டி & ஓ வர்த்தகங்களுக்கு உரிமம் உறுதி செய்தல், பிறப்பு மற்றும் இறப்பு பதிவு செய்தல், பிறப்பு மற்றும் இறப்பு பதிவுக்கான சான்றிதழ்களை வழங்குவதை அவர் கவனித்து வருகிறார். சுகாதார ஆய்வாளர்கள், சுகாதார மேற்பார்வையாளர்கள் மற்றும் சுகாதாரத் தொழிலாளர்கள் துப்புரவு அலுவலருக்கு உதவுகிறார்கள்.

வ. எண் பெயர்

(திரு/திருமதி/செல்வி)

பதவி
1 செல்வராஜ் எம். துப்புரவு அலுவலர்
2 லோகநாதன் அ. துப்புரவு ஆய்வாளர்
3 மணிவண்ணன் எஸ். துப்புரவு ஆய்வாளர்
4 சிவா பி. துப்புரவு ஆய்வாளர்
5 காலிப்பணியிடம் துப்புரவு ஆய்வாளர்
6 மோகன் எஸ். ஓட்டுநர்
7 சீரங்கன் பி. ஓட்டுநர்
8 வெங்கடேசன் பி. ஓட்டுநர்
9 காலிப்பணியிடம் ஓட்டுநர்
10 காலிப்பணியிடம் ஓட்டுநர்
11 காலிப்பணியிடம் மகப்பேறு உதவியாளர்
12 காலிப்பணியிடம் மகப்பேறு உதவியாளர்
13 பன்னீா் செல்வம் எஸ். துப்புரவு பணி மேற்பார்வையாளர்
14 சுப்ரமணியன் அ. துப்புரவு பணி மேற்பார்வையாளர்
15 சுப்ரமணி எம். துப்புரவு பணி மேற்பார்வையாளர்
16 சேகா் கே. துப்புரவு பணி மேற்பார்வையாளர்
17 இராஜேந்திரன் கே. துப்புரவு பணி மேற்பார்வையாளர்
18 முத்தமிழ்செல்வன் எம். துப்புரவு பணி மேற்பார்வையாளர்
19 கோபாலகிருஷ்ணன் பி. களப்பணி உதவியாளர்
20 காலிப்பணியிடம் மகப்பேறு ஆயா
21 காலிப்பணியிடம் மகப்பேறு ஆயா