ஆணையாளர்

நகராட்சி ஆணையாளர்

 

பெயர் திரு.ஆ. முத்துசாமி, பி.எஸ்சி.,
அலுவலக முகவரி 72, பாரதிதாசன் சாலை,

இராசிபுரம்-637408

தொலைபேசி 04287-222859
மெயில் commr.rasipuram@tn.gov.in