விடுதிகள்

வ.எண் ஹோட்டல் முகவரி அலைபேசி எண்
1. ஹோட்டல் மகாலெட்சுமி எம்.பி.டி ரோடு, ராணிப்பேட்டை 9944446969
2. ஹோட்டல் தனலட்சுமி எம்.பி.டி ரோடு, ராணிப்பேட்டை 9443369369
3. ஹோட்டல் கிரான்ட் எம்.பி.டி ரோடு, ராணிப்பேட்டை 9952186080
4. ஹோட்டல் பத்மா எம்.பி.டி ரோடு, ராணிப்பேட்டை  04172-272757
5. ஹோட்டல் முத்தீஸ் எம்.பி.டி ரோடு, ராணிப்பேட்டை 9944863772