மழைநீர் வடிகால்

 

தற்போதைய நிலை

மழைநீர் வடிகால்களின் மொத்த நீளம்
67.580 கி.மீ
திறந்த வடிகால் 55.430  கி.மீ
மூடிய வடிகால் 12.150 கி.மீ