மருத்துவமனைகள்

வ.எண். மருத்துவமனை பெயர் முகவரி தொலைபேசி எண்
1. ராஜேஸ்வரி மருத்துவமனை என்.ஹெச் 46, இராணிப்பேட்டை
2. ஸ்கட்டர் நினைவு மருத்துவமனை கெல்லீஸ் ரோடு, நவல்பூர், இராணிப்பேட்டை 04172 272 741
3. அஞ்சுகம் மருத்துவமனை நவல்பூர், இராணிப்பேட்டை
4. திருமலை மிஷன் மருத்துவமனை வனப்பாடி ரோடு, தெற்கு திருமலை நகர், இராணிப்பேட்டை 04172 244 520
5. ரூபா நர்சிங் ஹோம் முத்துக்கடை, இராணிப்பேட்டை