பொறியியல் பிரிவு

வ. எண்

பெயர் (திரு/திருமதி)

பதவி

1 ருத்ரகோட்டி . கே
நகராட்சி பொறியாளர்
2 செல்வம். கே இளநிலை பொறியாளர்
3 ஜமூனாராணி. கே பணி ஆய்வர்
4 பாலச்சந்தர். து மின்கம்பியாள்
5 காலிப்பணியிடம் மின்கம்பியாள்
6 வெங்கடேசன். கோ மின்கம்பி உதவியாளர்
7 ரவி. அ மின்கம்பி உதவியாளர்
8 சிவக்குமார். அ குழாய் பொருத்துநர்
9 பாலு. கா குழாய் திருகுநர்
10 காலிப்பணியிடம் குழாய் துலக்குநர்
11 விநாயகம், வெ தண்ணீர்தொட்டி காவலாளி
12 காலிப்பணியிடம் தண்ணீர்தொட்டி காவலாளி
13 காலிப்பணியிடம் தண்ணீர்தொட்டி காவலாளி
14 காலிப்பணியிடம் தண்ணீர்தொட்டி காவலாளி