பொது சுகாதார பிரிவு

செயல்பாடுகள்:

பிறப்பு மற்றும் இறப்பு சான்றிதழ்களை பதிவு செய்தல் மற்றும் வழங்குதல் திடக்கழிவு மேலாண்மை, சுகாதாரம், பொது சுகாதாரம்.

நகராட்சி சுகாதார அலுவலர் பொது சுகாதார பிரிவின் ஒட்டுமொத்த பொறுப்பாளராக உள்ளார். உணவு கலப்படம், கன்சர்வேட்டரி பணிகள், வீதிகளை சுத்தப்படுத்துதல், வடிகால் பராமரித்தல், தொற்று நோய்களைக் கட்டுப்படுத்துதல், டி & ஓ வர்த்தகங்களுக்கு உரிமம் உறுதி செய்தல், பிறப்பு மற்றும் இறப்பு பதிவு செய்தல், பிறப்பு மற்றும் இறப்பு பதிவுக்கான சான்றிதழ்களை வழங்குவதை அவர் கவனித்து வருகிறார். சுகாதார ஆய்வாளர், சுகாதார மேற்பார்வையாளர்கள் மற்றும் தூய்மைப் பணியாளர்கள் நகராட்சி சுகாதார அலுவலருக்கு உதவுகிறார்கள்.

வ. எண் பெயர்

(திரு/திருமதி/செல்வி)

பதவி
1 காலிப்பணியிடம் சுகாதார அலுவலர்
2 எம், முருகன் சுகாதார ஆய்வாளர்
3 காலிப்பணியிடம் சுகாதார ஆய்வாளர்
4 எம். மகேந்திரன் களப்பணி உதவியாளர்
5 கேசவன். வி துப்புரவு பணி மேற்பார்வையாளர்
6 காலிப்பணியிடம் துப்புரவு பணி மேற்பார்வையாளர்
7 கோவிந்தசாமி. கா துப்புரவு பணி மேற்பார்வையாளர்
8 அஜய்குமார். கே துப்புரவு பணி மேற்பார்வையாளர்
9 பிரேம்நாத். எச் துப்புரவு பணி மேற்பார்வையாளர்
10 காலிப்பணியிடம் துப்புரவு பணி மேற்பார்வையாளர்
11 சங்கர். ஜே ஓட்டுநர்
12 செல்வராஜ். சி ஓட்டுநர்
13 காலிப்பணியிடம் ஓட்டுநர்
மருத்துவப் பிரிவு
1 காலிப்பணியிடம்  மருத்துவ அலுவலர்
2 காலிப்பணியிடம் மருத்துவ அலுவலர்
3 மருத்துவர் பாலாஜி. எம் மருத்துவ அலுவலர்
4 மீனாட்சி சி மகப்பேறு உதவியாளர்
5 காலிப்பணியிடம் ஆண் செவிலி உதவியாளர்
6 கௌரி. எஸ் மகப்பேறு ஆயா
7 காலிப்பணியிடம் மகப்பேறு ஆயா
8 காலிப்பணியிடம் மகப்பேறு ஆயா
9 காலிப்பணியிடம் மகப்பேறு உதவியாளர்
10 காலிப்பணியிடம் மகப்பேறு உதவியாளர்
11 காலிப்பணியிடம் மகப்பேறு உதவியாளர்
12 காலிப்பணியிடம் நகர்நலப் பணியாளர்