கல்வி நிறுவனங்கள்

                                                                         இராணிப்பேட்டை நகராட்சி

தொடக்கப் பள்ளிகள்

வ.எண் பள்ளியின் பெயர் முகவரி வார்டு எண்
1 கங்காதரா தொடக்கப்பள்ளி 57 மணியக்கார தெரு நவல்பூர் 05
2 நகராட்சி தொடக்கப்பள்ளி(உருது) மசூதி தெரு, நவல்பூர் 05
3 நகராட்சி தொடக்கப்பள்ளி லேபர் ஸ்கூல் தெரு 18
4 லிட்டில் ஸ்டார் பள்ளி லேபர் ஸ்கூல் தெரு 18
5 நகராட்சி தொடக்கப்பள்ளி(உருது) மியான் சாகிப் தெரு 21
6 இராமகிருஷ்யா ஆங்கில பள்ளி பிஞ்சி தெரு 27
7 ராஜேஸ்வரி நிதியுதவி பள்ளி 15 சாமி தெரு 29
8 கங்காதரா தொடக்கப்பள்ளி 7 சாமி தெரு 29

 

நடுநிலைப் பள்ளிகள்

வ.எண் பள்ளியின் பெயர் முகவரி வார்டு எண்
1 கங்காதரா நடுநிலைப்பள்ளி 57 மணியக்கார தெரு நவல்பூர் 08
2 நகராட்சி நடுநிலைப்பள்ளி சீனிவாசன்பேட்டை 10
3 கங்காதரா பள்ளி எம்.பி.டி ரோடு, நவல்பூர் 13
4 தமிழ்த்தென்றல் திரு.வி.க. நடுநிலைப் பள்ளி 10 எல்.எப்.ரோடு 25
5 கிருஷ்ணா வித்யாலயா சோமு தெரு 27

 

உயர்நிலைப் பள்ளிகள்

1 செவன்த் டே அட்வென்டிஸ்ட் ஸ்கூல் பிஞ்சி காலனி ரோடு 27
2 கங்காதரா ஸ்கூல் 7 சாமி தெரு 29

 

உயர்மேல்நிலைப் பள்ளிகள்

வ.எண் பள்ளியின் பெயர் முகவரி வார்டு எண்
1 சித்தார்த்தா சீனியர் செகன்டரி ஸ்கூல் எல். எப், ரோடு, காரை 02
2 கிரேஸ் மெட்ரிக்குலேசன் உயர்மேல்நிலை பள்ளி மணிக்கார தெரு 04
3 லிட்டில் பிளவர் கான்வென்ட் கெல்லீஸ் ரோடு 15
4 வித்யாரத்னா வில்லா பெண்கள் உயர்மேல்நிலை பள்ளி கெல்லீஸ் ரோடு 15
5 ஆதிதிராவிடர் உயர்மேல்நிலை பள்ளி தெற்கு இரயில்வே ஸ்டேசன் ரோடு 17
6 அரசு ஆண்கள் உயர்மேல்நிலை பள்ளி 57 மணியக்கார தெரு நவல்பூர் 23