உதவி மையம்

உதவி அழைப்பு

மாநில கட்டுப்பாட்டு அறை

 

1070

மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் அலுவலக பேரிடர் மேலாண்மை கட்டுப்பாட்டு அறை

1077

காவல் கட்டுப்பாட்டு அறை

 

100

காவல் துறை புகார் வாட்ஸ் அப் எண்

9092700100

தீத்தடுப்பு மற்றும் மீட்பு பணித்துறை

101

விபத்துக்கால உதவிவிபத்துக்கால உதவி

108

அவசர கால ஊர்தி உதவி

 

102

பாலியல் வன்கொடுமை தடுப்பு

1091

குழந்தைகள் உதவி

1098

பி.எஸ்.என்.எல் உதவி

1500