பொது பிரிவு

இராமேஸ்வரம் நகராட்சி இரண்டாம் நிலை நகராட்சியாகும். மேலாளர் பொது நிர்வாகத்தில் நகராட்சி ஆணையாளருக்கு அடுத்து அலுவலக நிர்வாகம் மற்றும் அனைத்து விவகாரங்களும் மேற்பார்வைக்கு இவரே  பொறுப்பு.

வ. எண் பெயர் (திரு/திருமதி/செல்வி) பதவி  
1 தியாகராஜன். சி மேலாளர்
2 உதயகுமார். சு உதவியாளர்
3 செந்திவேல். ஆ இளநிலை உதவியாளர்
4 பவானி. சு இளநிலை உதவியாளர்
5 வாசுகி. சு இளநிலை உதவியாளர்
6 உமாதேவி. ம தட்டச்சர்
7 பொய்யாமொழி. ஆ பதிவறை எழுத்தர்
8 ரமேஷ். சி அலுவலக உதவியாளர்
9 முனியசாமி. மு இரவு காவலர்