நகர் மன்ற உறுப்பினர்கள்

வரிசை எண் வார்டு பெயர் நகர்மன்ற உறுப்பினரின் பெயர் திருவாளர்கள் பதவி
1 1 ரா மலையம்மாள் 1வது வார்டு நகர்மன்ற உறுப்பினர்
2 2 க பிரபாகர் 2வது வார்டு நகர்மன்ற உறுப்பினர்
3 3 க முருகன் 3வது வார்டு நகர்மன்ற உறுப்பினர்
4 4 பா தில்லைபுஷ்பம் 4வது வார்டு நகர்மன்ற உறுப்பினர்
5 5 சு தில்லைநாயகி 5வது வார்டு நகர்மன்ற உறுப்பினர்
6 6 நா பிரபுக்குமார் 6வது வார்டு நகர்மன்ற உறுப்பினர்
7 7 ம ஜீவரேகா 7வது வார்டு நகர்மன்ற உறுப்பினர்
8 8 சே சங்கர் 8வது வார்டு நகர்மன்ற உறுப்பினர்
9 9 இ நாசர்கான் 9வது வார்டு நகர்மன்ற உறுப்பினர்
10 10 கா அர்ச்சுணன் 10வது வார்டு நகர்மன்ற உறுப்பினர்
11 11 ஜோ புஷ்பலதா 11வது வார்டு நகர்மன்ற உறுப்பினர்
12 12 நா சத்தியமூர்த்தி 12வது வார்டு நகர்மன்ற உறுப்பினர்
13 13 பா கோட்டைப்பிரியா 13வது வார்டு நகர்மன்ற உறுப்பினர்
14 14 தே முகேஷ்குமார் 14வது வார்டு நகர்மன்ற உறுப்பினர்
15 15 ரா ராஜாத்தி 15வது வார்டு நகர்மன்ற உறுப்பினர்
16 16 ச ராஜலெட்சுமி 16வது வார்டு நகர்மன்ற உறுப்பினர்
17 17 தி அண்ணக்கொடி ராணி 17வது வார்டு நகர்மன்ற உறுப்பினர்
18 18 வெ தட்சணாமூர்த்தி 18வது வார்டு நகர்மன்ற உறுப்பினர்
19 19 ர மகேஸ்வரி 19வது வார்டு நகர்மன்ற உறுப்பினர்
20 20 செ காளீஸ்வரி 20வது வார்டு நகர்மன்ற உறுப்பினர்
21 21 அ அர்ச்சுணன் 21வது வார்டு நகர்மன்ற உறுப்பினர்