நகரத்தை அடைவது எப்படி

விமானம் மூலம்: அருகிலுள்ள விமான நிலையம்

மதுரை விமான நிலையம் ராமேஸ்வரத்திலிருந்து 177 கிமீ தொலைவில் உள்ளது

தூத்துக்குடி விமான நிலையம் (டிசிஆர்), தூத்துக்குடி, ராமேஸ்வரத்தில் இருந்து சுமார் 196 கிமீ தொலைவில் உள்ளது

திருச்சிராப்பள்ளி சர்வதேச விமான நிலையம் ராமேஸ்வரத்திலிருந்து 229 கிமீ தொலைவில் உள்ளது

ரயில் மூலம்: அருகில் உள்ள ரயில் நிலையம்

ராமேஸ்வரம் ரயில் நிலையம் உள்ளது மற்றும் நாட்டின் முக்கிய நகரங்களுடன் எக்ஸ்பிரஸ் / பயணிகள் ரயில்கள் மூலம் நன்கு இணைக்கப்பட்டுள்ளது.

சாலை வழியாக: பேருந்து / கார்

ராமேஸ்வரத்தில் பேருந்து நிலையம் உள்ளது. தமிழ்நாட்டின் முக்கிய நகரங்களில் இருந்து Mofussil பேருந்துகள், உள்-நகர பேருந்துகள், தனியார் ஆம்னி பேருந்துகள் உள்ளன.

ராமேஸ்வரம் தமிழ்நாட்டின் தலைநகரான சென்னையில் இருந்து சுமார் 600 கிமீ தொலைவில் உள்ளது.