அலுவலர் விவரங்கள்

வ. எண் அலுவலரின் பெயர்
பதவியின் பெயர்
தொடர்பு எண்
மின்னஞ்சல் ஒப்படைக்கப்பட்ட பொறுப்பு
(திரு . திருமதி) குடியிருப்பு கைபேசி
1 சு. மூர்த்தி ஆணையர் 7397382160 commr.rameswaram[at]tn[dot]gov[dot]in அனைத்து நிர்வாகங்களும்
2 பா.சக்திவேல் நகராட்சி பொறியாளர் 7397382159 பொறியியல்
3 சி. தியாகராஜன் மேலாளர் அலுவலக நிர்வாகம்
4 காலிபணியிடம் நகரமைப்பு ஆய்வர் நகரமைப்பு
5 கு.புஷ்பகலா புள்ளி விபரக்குறிப்பாளர் தகவல் தொழில்நுட்பம்
6 க.பிரசன்னா வருவாய் ஆய்வாளர் வருவாய்
7 எம்.பாண்டி சுகாதார ஆய்வாளர் பொதுசுகாதாரம்