வருவாய் பிரிவு

வ. எண் பெயர் (திரு/திருமதி/செல்வி) பதவி
1 திரு.V.R.சேகர் வருவாய் ஆய்வாளர்
2 திரு.வ.கார்த்திக்கேயன் வருவாய் ஆய்வாளர்
3 திரு.முகமது பிலாலுதின் வருவாய் உதவியாளர்
4 திரு.ரிஷிகேசவன் வருவாய் உதவியாளர்
5 திருமதி.ரேணுகா வருவாய் உதவியாளர்
6 திரு.விஸ்வநாதன் வருவாய் உதவியாளர்
7 திரு.மாரிமுத்து வருவாய் உதவியாளர்
8 திரு.அருண்பிரசாத் வருவாய் உதவியாளர்
9 திரு.சந்துரு வருவாய் உதவியாளர்
10 திரு.முத்துப்பாண்டி மு வருவாய் உதவியாளர்
11 திரு.முத்துப்பாண்டி ந வருவாய் உதவியாளர்
12 திரு.கணேசன் (பணியிடை நீக்கம்) வருவாய் உதவியாளர்
13 திரு.காளீஸ்வரன் (பணியிடை நீக்கம்) வருவாய் உதவியாளர்
14 காலி பணியிடம் வருவாய் உதவியாளர்