மழைநீர் வடிகால்

தற்போதைய நிலை

மழைநீர் வடிகால் மொத்த நீளம்
145.555 கிமீ
திறந்த நிலை வடிகால் 133.40 கிமீ
மூடிய நிலை வடிகால் 12.15 கிமீ