மக்கள் சாசனம்

அரசியலமைப்பு

தமிழ்நாடு அரசு மக்களுக்கான தனது சேவைகள் மிகவும் முனைப்புடனும் பொறுப்புடன் திறம்பட செயல்படுத்த முடிவு செய்துள்ளது

பொதுமக்களுக்கு எல்லா மட்டங்களிலும் அனைத்து ஆதாரங்களையும் வழங்க முடிவுசெய்தது. எனவே அரசாங்கம் அதன் அடிப்படையில் மக்கள் சாசனத்தை உருவாக்கியுள்ளது

இராமநாதபுரம் நகராட்சி தலைமை பொறுப்பு வகிக்கும் ஆணையர் மற்றும் நகர்மன்றம் இந்த மக்கள் சாசனத்தை பொதுமக்களுக்கு வழங்க முன்வந்துள்ளனர்.

மக்கள் சாசனத்தின் நோக்கங்கள்

விரைவான மற்றும் தரமான சேவைகளை வழங்க

சேவைகளை வழங்குவதற்கான கால வரம்பை அறிவிக்க

நுகர்வோரின் நம்பிக்கையைப் பெறுவதற்கான வெளிப்படைத் தன்மையினை கடைப்பிடிப்பதன் மூலம் நிர்வாகத்தை மேம்படுத்துதல்.

சிறந்த நிர்வாகத்தை வழங்குதல்

மேம்படுத்தப்பட்ட தரம் மற்றும் செயல்திறனுடன் நகர மக்களுக்கு சிறந்த குடிமை சேவைகளை வழங்கும் நோக்கத்திற்காக.

குடிமை பணிகளை  மிகுந்த கவனத்துடனும் நேர்மையுடனும் செயல்படுத்துவது.

முறையான மற்றும் காலவரம்பில் திறனுடன் மற்றும் சிறப்பு கவனத்துடன் குடிமை சேவைகளை வழங்குவது.

நிர்வாகத்தை செயல்படுத்துதல், செயல்படுத்துதல் மற்றும் பராமரித்தல் ஆகியவற்றில் இந்த குடிமை அமைப்பால் பல்வேறு பொது சேவைகளை வழங்குவது குறித்து

பொது சுகாதாரம், குடிநீர் வழங்கல், சாலைகள், வடிகால்கள் மற்றும் தெரு விளக்குகள் மற்றும் பொதுமக்களுக்கான பிற சேவைகள் தொடர்பான பணிகள் பின்வரும் குறிப்பிட்ட கால அட்டவணையில் உள்ளபடி செயல்படுத்துதல்.

குடிநீர் வழங்கல்

அ) வீட்டிணைப்பிற்கான விண்ணப்ப படிவம் வழங்குதல் நகராட்சி சேவை மையத்தில்  ரூ.50/- செலுத்தி பெற்றுக் கொள்ளலாம்.
ஆ) பூர்த்தி செய்த விண்ணப்பத்தினை பெறுதல் நகராட்சி சேவை மையத்தில்  சமர்ப்பிக்கலாம்.
இ) விண்ணப்பத்திற்கான ஒப்புகை சீட்டு பெறுதல் நகராட்சி சேவை மையத்தில்  பெற்றுக் கொள்ளலாம்.
ஈ) விண்ணப்பத்தில் ஏதேனும் கவனிக்கப்பட்ட குறைபாடுகள் இருந்தால் அது குறித்து பொதுமக்களுக்கு தகவல்களை வழங்குதல் விண்ணப்பம் பெறப்பட்ட 7 நாட்களுக்குள்.
உ) சரிபார்க்கப்பட்ட விண்ணப்ப படிவத்தின் காசோலை மற்றும் பிற பாக்கிகளுக்கான ரசீதுகளை அனுப்புவதற்கான அறிவிப்பு வெளியீடு திருந்திய விண்ணப்பம் பெறப்பட்ட 15 நாட்களுக்குள்.
ஊ) வீட்டிணைப்பு வழங்குதல் முழுமையாக பூர்த்தி செய்யப்பட்ட விண்ணப்பம் பெறப்பட்ட 30 நாட்களுக்குள்

அ) குடிநீர் வழங்கல் தொடர்பான புகார்கள் / குறைபாடுகள்

1) குடிநீர் விநியோகத்தில் குறைபாடுகள் / பழுதுபார்ப்பு புகார் பெறப்பட்ட 7 நாட்களுக்குள்.
2) குடிநீர் வழங்கல் உந்து நிலையம் / விநியோகங்களில் பழுதுபார்ப்பு / எரிதல் புகார் பெறப்பட்ட 2 நாட்களுக்குள்.
3) பொது குழாய் சேதங்கள் / பழுது புகார் பெறப்பட்ட 2 நாட்களுக்குள்.
4) இந்தியா மார்க் II பம்புகளின் குறைபாடுகள் சரிசெய்யப்பட புகார் பெறப்பட்ட 7 நாட்களுக்குள்.
5) குடிநீர் விநியோகத்தில் மாசுபாடு மற்றும் மாசுபடுதல் புகார் பெறப்பட்ட 10 நாட்களுக்குள்.
6) குடிநீர் மீட்டர் மாற்றி தருதல் புகார் பெறப்பட்ட 15 நாட்களுக்குள்.
7) தீ விபத்துக்களுக்கு தண்ணீர் வழங்குதல் 24 மணி நேரமும் உடனடி சேவை.

ii) சமூக சேவைகள்:-

1) லாரிகள் மூலம் குடிநீர் வழங்குதல் குடிநீர் விநியோகம் தடைப்பெற்ற புகார் பெற்ற 24 மணி நேரத்திற்குள்
2) திருமணம் மற்றும் இதர நிகழ்ச்சிகளுக்கு லாரிகள் மூலம் குடிநீர் விநியோகம் செய்தல் திருமணம் மற்றும் இதர நிகழ்ச்சி நடைபெறும் மூன்று நாட்களுக்கு முன்னதாக உரிய தொகையினை நகராட்சி கருவூலத்தில் செலுத்தி ரசீது பெற்றுக் கொள்ள வேண்டும். மினிலாரி நடை ஒன்றிற்கு ரூ.200/-

லாரி நடை ஒன்றிற்கு ரூ.400/-

 

iii) சாலைகள் மற்றும் நடைபாதைகள் பராமரிப்பு :

கீழ்க்கண்ட நடவடிக்கைள் விண்ணப்பம் / புகார் பெற்ற உடன் சரிசெய்யப்படும்.

a) சாலைகள் / பாதைகளில் சிறு குழிகள் மற்றும் மேடுகளை நிரப்புதல்
b) சாலைகளில் இணைப்பு வேலைகள் செய்வது
c) ஆட்சேபிக்கத்தக்க அத்துமீறல்கள் மற்றும் பாதைகளை ஆக்கிரமித்தல் அகற்றுதல்
d) கழிவுநீர் வடிகால் மேன்ஹோல் மூடிகளை மாற்றுதல்
e) கட்டிடங்களின் உரிமையாளர் / குடியிருப்பாளர்களால்  இடிக்கப்பட்ட கட்டிட குப்பைகளை சாலை பக்கங்களிலும் பொது இடங்களிலும்  இருந்து அகற்றுவது
f) குப்பைகள் அகற்றப்படாவிட்டால் அகற்றப்படுவது
g) சாலைகளை வெட்டுவதற்கான அனுமதி வழங்குதல்.

iv) தெருவிளக்குகள்:

1) பிரதான தெருக்களில் உள்ள மின்விளக்குகள்/குழல் விளக்குகள் சரிசெய்தல்/பழுதுநீக்குதல்/மாற்றுதல்
2) உள்தெருக்களில் உள்ள மின்விளக்குகள்/குழல் விளக்குகள் சரிசெய்தல்/பழுதுநீக்குதல்/மாற்றுதல்

V)    பொதுசுகாதார உரிமங்கள்:

தொழில் தொடங்குவதற்கான அனுமதி வழங்குதல் (தமிழ்நாடு மாவட்ட நகராட்சி சட்டம் 1920 பிரிவு 249(2)ன்படி)

1) விண்ணப்பம் பெறுதல் நகராட்சி சேவை மையத்தில் பெற்றுக் கொள்ளலாம்
2) பூர்த்தி செய்த விண்ணப்பத்தினை உரிய சேவை கட்டணங்களுடன் சமர்ப்பித்தல் நகராட்சி சேவை மையத்தில் செலுத்தலாம்
3) விண்ணப்பத்தில் உள்ள குறைகளை தெரிவித்தல் விண்ணப்பம் பெறப்பட்ட 10 நாட்களுக்குள்.
4) விண்ணப்பத்தினை சரிபார்த்தல், உரிய சேவை கட்டணங்களை செலுத்துதல் முழுமையாக பூர்த்தி செய்யப்பட்ட விண்ணப்பம் பெறப்பட்ட 15 நாட்களுக்குள்
5) உரிமம் வழங்குதல் 30 நாட்களுக்குள்

vi) உரிமங்கள் புதுப்பித்தல் (தமிழ்நாடு மாவட்ட நகராட்சி சட்டம் 1920 பிரிவு 249(2)ன்படி)

1 விண்ணப்பம் வழங்குதல்
2 விண்ணப்பம் மற்றும் விண்ணப்ப கட்டணம் பெறுதல்
3 புதுப்பிக்கப்பட்ட உரிமங்கள் வழங்குதல்
4 பிறப்பு/இறப்பு சான்றிதழ்கள்:-
1) பிறப்பு/இறப்பு சான்றிதழ்கள் பதிவு செய்யப்பட்ட 1 முதல் 14 நாட்களுக்குள்
2) சாலைகளை வெட்டுவதற்கான அனுமதி வழங்குதல்
3)  பிறப்பு/இறப்பு பதிவுகள் 1 முதல் 12 மாதங்களுக்குள் செய்தல்
4) பிறப்பு/இறப்பு சான்றிதழ்கள் 1 வருடத்திற்கு பின் வழங்குதல்

vii) பிறப்பு/இறப்பு சான்று நகல் (ஏற்கனவே பதிவு செய்தது):

1 விண்ணப்பம் வழங்குதல் நகராட்சி சேவை மையத்தில் பெற்றுக் கொள்ளலாம்
2 விண்ணப்பம் மற்றும் விண்ணப்ப கட்டணம் செலுத்துதல் நகராட்சி சேவை மையத்தில் பெற்றுக் கொள்ளலாம்
3 விண்ணப்பத்தினை சரிபார்த்தல், பிறப்பு/இறப்பு சான்று நகல் வழங்குதல் விண்ணப்பம் பெறப்பட்ட 7 நாட்களுக்குள்.

 

5) பொதுசுகாதாரம் மழைநீர் வடிகால் மற்றும் கழிவுநீர்:

பொது சுகாதார கிளை அனைத்து சாலைகள் / பிற முக்கிய இடங்களை வழக்கமாக துடைப்பது / சுத்தம் செய்வது தொடங்குகிறது, அதாவது பஸ் ஸ்டாண்ட், சந்தை போன்றவை. தினமும் இரண்டு முறை காலை 6 மணி முதல் 11 மணி வரை,  மாலை 2.30 மணி முதல் மாலை 4.30 மணி வரை.

பொதுசுகாதாரம் தொடர்பான புகார்கள் / குறைபாடுகள்

1) பொது இடங்களில் தேங்கி நிற்கும் வடிகால் நீரின் சரிசெய்தல் புகார் பெறப்பட்ட 3 நாட்களுக்குள்.
2) வீடுகளில் தேங்கி நிற்கும் வடிகால் நீரின் சரிசெய்தல் புகார் பெறப்பட்ட 3 நாட்களுக்குள்.

கழிவுநீர் தொட்டிகளை சுத்தம் செய்தல்:

1) விண்ணப்பம் மற்றும் விண்ணப்ப கட்டணம் செலுத்துதல் நகராட்சி சேவை மையத்தில் பெற்றுக் கொள்ளலாம்
2) கழிவுநீர் தொட்டிகளை சுத்தம் செய்தல் விண்ணப்பம் பெறப்பட்ட 3 நாட்களுக்குள்.
3) கழிவுநீர் (பாதாள சாக்கடை) இணைப்பு வழங்குதல்:-
1) விண்ணப்பம்  பெறுதல் நகராட்சி சேவை மையத்தில் பெற்றுக் கொள்ளலாம்
2) பூர்த்தி செய்த விண்ணப்பத்தினை உரிய விபரங்களுடன் சமர்ப்பித்தல் நகராட்சி சேவை மையத்தில் செலுத்தலாம்
3) சமர்ப்பித்த விண்ணப்பத்திற்கு உரிய ஒப்புகை சீட்டு பெறுதல் நகராட்சி சேவை மையத்தில் பெற்றுக் கொள்ளலாம்
4) பூர்த்தி செய்த விண்ணப்பத்தில் உள்ள குறைகளை விண்ணப்பதாரருக்கு தெரிவித்தல் பூர்த்தி செய்த விண்ணப்பம் பெறப்பட்ட 3 நாட்களுக்குள்.
5) விண்ணப்பத்தினை சரிபார்த்தல், உரிய சேவை கட்டணங்களை செலுத்த விண்ணப்பதாரருக்கு அறிவுறுத்தல் முழுமையாக பூர்த்தி செய்யப்பட்ட விண்ணப்பம் பெறப்பட்ட 3 நாட்களுக்குள்
6) விண்ணப்ப கட்டணம் செலுத்துதல் நகராட்சி சேவை மையத்தில் விண்ணப்ப கட்டணம் செலுத்தலாம்
7) கழிவுநீர் (பாதாள சாக்கடை) இணைப்பு வழங்குதல் விண்ணப்பம் கட்டணம் பெறப்பட்ட 30 நாட்களுக்குள்.

6) கட்டிட அனுமதி வழங்குதல்:

1) கட்டிட அனுமதி விண்ணப்பம்  பெறுதல் நகராட்சி சேவை மையத்தில் பெற்றுக் கொள்ளலாம்
2) சமர்ப்பித்த விண்ணப்பத்திற்கு உரிய ஒப்புகை சீட்டு பெறுதல் நகராட்சி சேவை மையத்தில் பெற்றுக் கொள்ளலாம்
3) பூர்த்தி செய்த விண்ணப்பத்தில் உள்ள குறைகளை விண்ணப்பதாரருக்கு தெரிவித்தல் பூர்த்தி செய்த விண்ணப்பம் பெறப்பட்ட 7 நாட்களுக்குள்.
4) கட்டிட அனுமதி வழங்குதல் முழுமையாக பூர்த்தி செய்யப்பட்ட விண்ணப்பம் பெறப்பட்ட 30 நாட்களுக்குள்

7)  சொத்துவரி மதிப்பீடு செய்தல்:

1) சொத்துவரி மதிப்பீட்டிற்கான விண்ணப்பம்  பெறுதல் நகராட்சி சேவை மையத்தில் பெற்றுக் கொள்ளலாம்
2) சமர்ப்பித்த விண்ணப்பத்திற்கு உரிய ஒப்புகை சீட்டு பெறுதல் நகராட்சி சேவை மையத்தில் பெற்றுக் கொள்ளலாம்
3) பூர்த்தி செய்த விண்ணப்பத்தில் உள்ள குறைகளை விண்ணப்பதாரருக்கு தெரிவித்தல் பூர்த்தி செய்த விண்ணப்பம் பெறப்பட்ட 7 நாட்களுக்குள்.
4) சொத்துவரி மதிப்பீடு செய்தல் முழுமையாக பூர்த்தி செய்யப்பட்ட விண்ணப்பம் பெறப்பட்ட 30 நாட்களுக்குள்

7)  சொத்துவரி பெயர் மாற்றம் செய்தல்:

1) சொத்துவரி பெயர் மாற்றம் செய்வதற்கான விண்ணப்பம்  பெறுதல் நகராட்சி சேவை மையத்தில் பெற்றுக் கொள்ளலாம்
2) சமர்ப்பித்த விண்ணப்பத்திற்கு உரிய ஒப்புகை சீட்டு பெறுதல் நகராட்சி சேவை மையத்தில் பெற்றுக் கொள்ளலாம்
3) பூர்த்தி செய்த விண்ணப்பத்தில் உள்ள குறைகளை விண்ணப்பதாரருக்கு தெரிவித்தல் பூர்த்தி செய்த விண்ணப்பம் பெறப்பட்ட 7 நாட்களுக்குள்.
4) சொத்துவரி பெயர் மாற்றம் செய்தல் முழுமையாக பூர்த்தி செய்யப்பட்ட விண்ணப்பம் பெறப்பட்ட 30 நாட்களுக்குள்

குறிப்பு: பெயர் மாற்றத்திற்கான அனைத்து விண்ணப்பம், வாடகை மதிப்பு சான்றிதழ்களை வழங்குவதற்கான விண்ணப்பம் ஆகியவற்றுடன் அரை வருடத்தின் வரி ரசீது ஜெராக்ஸ் நகலுடன் உரிய கட்டணங்களுடன் விண்ணப்பம் செய்யப்பட வேண்டும்.

பொதுவானவை:-

நகராட்சியுடன் தொடர்புடைய எந்தவொரு விண்ணப்பமும் விண்ணப்பம் கிடைத்தவுடன் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டு, உடன் அதற்குரிய ஒப்புகை சீட்டும் வழங்கப்படும்.

எந்தவொரு காரணத்தினாலும் மேற்கண்ட சேவைகளை வழங்குவதில் ஏதேனும் தாமதம் காணப்பட்டால், அது சம்பந்தப்பட்ட விண்ணப்பத்தாரருக்கு தெரிவிக்கப்படும்.

நகராட்சியுடன் தொடர்புடைய எந்தவொரு விண்ணப்பமும் விண்ணப்பம் கிடைத்தவுடன் 30 தினங்களுக்குள் முடிக்கப்படும்.

நகராட்சி தகவல் மையங்களில் பெறப்படும் அனைத்து மனுக்களும் / விண்ணப்பங்களும் பொதுவாக நகராட்சி சட்டங்கள் மற்றும் அரசாங்கத்தின் கீழ் முறைப்படுத்தப்பட்ட விதிகளுக்கு உட்பட்டே செயல்படுத்தப்படும்.

நகராட்சி சேவைகளின் தரத்தை மேம்படுத்துவதற்கு ஏதேனும் தெரிவிப்பதாக இருந்தால், தங்களின் மதிப்புமிக்க பரிந்துரைகளை நகராட்சி ஆணையர், இராமநாதபுரம் நகராட்சி அல்லது நகராட்சி மன்றத்தின் தலைவர் ராமநாதபுரம் அவர்களுக்கு  அனுப்புமாறு இராமநாதபுரம் நகர மக்கள் கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறார்கள்.