பொறியியல் பிரிவு

வ. எண் பெயர்

(திரு/திருமதி/செல்வி)

பதவி
1 திரு.நீலேஸ்வர் நகராட்சி பொறியாளர்
2 திருமதி.ஜ.கு.லெட்சுமி இளநிலை பொறியாளர்
3 காலி பணியிடம் பணி மேற்பார்வையாளர்
4 திரு.செல்வம் மின் பணியாளர் நிலை-1
5 திரு.பூபதி மின் பணியாளர் நிலை-2
6 காலி பணியிடம் மின் பணியாளர் நிலை-2
7 திரு.முனீஸ்வரன் குழாய் ஆய்வாளர்
8 திரு.ரபிபுல்லா கான் பொருத்துநர்
9 திரு.மதியழகன் மின்கம்பியாளர்
10 திரு.ஞானசேகரன் மின்கம்பியாளர்
11 திரு.கணேசன் மின்கம்பி உதவியாளர்
12 திரு.மாயழகு மின்கம்பி உதவியாளர்
13 திரு.அருள்தாஸ் மின்கம்பி உதவியாளர்
14 திரு.குமரேசன் ஓட்டுநர்
15 திரு.கார்மேகம் ஓட்டுநர்
16 திரு.பஷீர் அகமது ஓட்டுநர்
17 திரு.பூபதி ஊரணி காவலர்
18 திரு.ஆறுமுகம் ஊரணி காவலர்
19 திரு.பாண்டி ஊரணி காவலர்
20 திரு.சங்கரன் ஊரணி காவலர்
21 திரு.காந்தி ஊரணி காவலர்
22 திரு.விஜயகுமார் ஊரணி காவலர்
23 திரு.பாஸ்கரன் ஊரணி காவலர்
24 காலிப்பணியிடம் மேல்நிலை நீர்தேக்க தொட்டி காவலர்
25 காலிப்பணியிடம் மேல்நிலை நீர்தேக்க தொட்டி காவலர்
26 காலிப்பணியிடம் குழாய் ஆய்வர் உதவியாளர்
27 திரு.பொன்மொழி குழாய் திறப்பாளர்
28 காலிப்பணியிடம் குழாய் திறப்பாளர்
29 திரு.சூரபாண்டியன் குழாய் திருகுநர்
30 காலிப்பணியிடம் பூங்கா காவலர்
31 திரு.ஐயப்பன் அலுவலக உதவியாளர்