பொது பிரிவு

இராமநாதபுரம் நகராட்சி சிறப்பு நிலை நகராட்சியாகும். மேலாளர் பொது நிர்வாகத்தில் நகராட்சி ஆணையாளருக்கு அடுத்து அலுவலக நிர்வாகம் மற்றும் அனைத்து விவகாரங்களும் மேற்பார்வைக்கு இவரே  பொறுப்பு.

வ. எண் பெயர்

(திரு/திருமதி/செல்வி)

பதவி  
1 காலி பணியிடம் மேலாளர்
2 காலி பணியிடம் கணக்கர்
3 திரு.ஆனந்தம் உதவியாளர்
4 திருமதி.இசக்கியம்மாள் உதவியாளர்
5 திருமதி.சிந்துஜா உதவியாளர்
6 திரு.வே.பாலமுருகன் உதவியாளர்
7 திரு.த.ஐஸ்வர்யா உதவியாளர்
8 திருமதி.நாகலெட்சுமி இளநிலை உதவியாளர்
9 திருமதி.அனிதா இளநிலை உதவியாளர்
10 திருமதி.ஸ்டெல்லா மேரி இளநிலை உதவியாளர்
11 திரு.செல்லக்குமார் இளநிலை உதவியாளர்
12 திரு.சதீஷ் இளநிலை உதவியாளர்
13 திருமதி.ஆதிசெல்வி இளநிலை உதவியாளர்
14 திரு.முனிஸ்வரன்.வி இளநிலை உதவியாளர்
15 திரு.பாலமுருகன் இளநிலை உதவியாளர்
16 காலி பணியிடம் இளநிலை உதவியாளர்
17 காலி பணியிடம் இளநிலை உதவியாளர்
18 காலி பணியிடம் தட்டச்சர்
19 காலி பணியிடம் தட்டச்சர்
20 காலி பணியிடம் தட்டச்சர்
21 காலி பணியிடம் தட்டச்சர்
22 திருமதி.சித்ரா பதிவறை எழுத்தர்
23 திரு.கிருஷ்ண ராஜவர்மா அலுவலக உதவியாளர்
24 திரு.வி.கே.மாரிமுத்து அலுவலக உதவியாளர்
25 காலி பணியிடம் அலுவலக உதவியாளர்
26 காலி பணியிடம் அலுவலக உதவியாளர்
27 திரு.கே.வேலு இரவு காவலர்