பொது சுகாதார பிரிவு

செயல்பாடுகள்:

பிறப்பு மற்றும் இறப்பு சான்றிதழ்களை பதிவு செய்தல் மற்றும் வழங்குதல் திடக்கழிவு மேலாண்மை, சுகாதாரம், பொது சுகாதாரம்.

நகராட்சி நல அலுவலர் சுகாதார பிரிவின் ஒட்டுமொத்த பொறுப்பாளராக உள்ளார். உணவு கலப்படம், கன்சர்வேட்டரி பணிகள், வீதிகளை சுத்தப்படுத்துதல், வடிகால் பராமரித்தல், தொற்று நோய்களைக் கட்டுப்படுத்துதல், டி & ஓ வர்த்தகங்களுக்கு உரிமம் உறுதி செய்தல், பிறப்பு மற்றும் இறப்பு பதிவு செய்தல், பிறப்பு மற்றும் இறப்பு பதிவுக்கான சான்றிதழ்களை வழங்குவதை அவர் கவனித்து வருகிறார். சுகாதார ஆய்வாளர்கள், சுகாதார மேற்பார்வையாளர்கள் மற்றும் சுகாதாரத் தொழிலாளர்கள் நகராட்சி சுகாதார அலுவலருக்கு உதவுகிறார்கள்.

வ. எண் பெயர்

(திரு/திருமதி/செல்வி)

பதவி
1 திரு.ரெத்தினகுமார் நகர்நல அலுவலர்
1 திரு.நல்லுச்சாமி துப்புரவு அலுவலர்
2 திரு.ஸ்ரீஜேஸ்குமார் துப்புரவு ஆய்வாளர்
3 திரு.மாரிமுத்து துப்புரவு ஆய்வாளர்
4 திரு.சரவணகுமார் துப்புரவு ஆய்வாளர்
5 காலி பணியிடம் துப்புரவு ஆய்வாளர்
6 திரு.பாலுச்சாமி துப்புரவு பணி மேற்பார்வையாளர்
7 திரு.முருகன் துப்புரவு பணி மேற்பார்வையாளர்
8 திரு.சாத்தையா துப்புரவு பணி மேற்பார்வையாளர்
9 திரு.ஆறுமுகம் துப்புரவு பணி மேற்பார்வையாளர்
10 காலி பணியிடம் துப்புரவு பணி மேற்பார்வையாளர்
11 காலி பணியிடம் துப்புரவு பணி மேற்பார்வையாளர்
12 திருமதி.ஜெயந்தி மகப்பேறு உதவியாளர்
13 திருமதி.சுசிலா மகப்பேறு உதவியாளர்
14 காலி பணியிடம் மகப்பேறு உதவியாளர்
15 திருமதி.அழகி மகப்பேறு ஆயா
16 திருமதி.ஆராயி மகப்பேறு ஆயா
17 திருமதி.பாண்டியம்மாள் மகப்பேறு ஆயா
18 திருமதி.சுதா களப்பணி உதவியாளர்
19 திரு.மூர்த்தி ஓட்டுநர்
20 திரு.கணேசன் ஓட்டுநர்
21 திரு.ராமைய்யா ஓட்டுநர்
22 திரு.வீரக்குமார் ஓட்டுநர்
23 திரு.தியாகராஜன் ஓட்டுநர்
24 திரு.ராமச்சந்திரன் ஓட்டுநர்
25 திரு.சிராஜுதீன் ஓட்டுநர்
26 மாற்றுப்பணி சமுதாய அமைப்பாளர்