காவல் நிலைய, தீயணைப்பு நிலைய மீட்பு

Police Station

Town Police Station 04567-220354
Bazaar Police Station 04567-220725
Kenikarai Police Station 04567-232739

Fire Station

Fire Service Station 04567-230081