பொறியியல் பிரிவு

நகராட்சி பொறியாளர்  பொறியியல் பிரிவின் அனைவருக்கும் பொறுப்பானவர். பிரிவில் பணிபுரியும் உதவி பொறியாளர்,  தொழில்நுட்ப உதவியாளர், சாலை மஸ்டூர், மின் கண்காணிப்பாளர், வயர்மேன், உதவி மற்றும் ஃபிட்டரை நகராட்சி பொறியாளர் கட்டுப்படுத்துகிறார். நகராட்சி பொறியாளர்  தெரு விளக்குகள் பராமரிப்பு, சாலை அமைத்தல், கட்டிடம் மற்றும் வடிகால் அமைத்தல், பூங்காக்களின் பராமரிப்பு, தலைமை நீரேற்று நிலைய வேலைகள் மற்றும் நகராட்சி வாகனங்களை கவனித்து வருகிறார். மற்ற துணை அதிகாரிகள் மேலேயுள்ள பணிகளைக் கவனிக்க பொறியாளருக்கு உதவுகிறார்கள்.

வ. எண் பெயர்

(திரு/திருமதி/செல்வி)

பதவி
1 ராமலிங்கம் • எஸ்  

நகராட்சி பொறியாளர்

2 கோமதிசங்கர் .பி இளநிலை பொறியாளர்
3 முருகன் இளநிலை உதவியாளர் (இ1)
4 சசிக்குமார் இளநிலை உதவியாளர் (இ2)
5 சரவணக்குமார் பணி ஆய்வர்
6 துர்காதேவி பணி ஆய்வர்
7 விஜயக்குமார் மின்கம்பியாளர்
8 அழகர்சாமி மின்கம்பியாளர்
9 பால்பாண்டியன் மின்கம்பியாளர்
10 மதுரைப்பாண்டியன் மின்கம்பியாளர்
11 அய்யனார் மின்கம்பி உதவியாளர்
12 குருசாமி மின்கம்பி உதவியாளர்
13 கிருஷ்ணப்பெருமாள் அலுவலக உதவியாளர்
14 முத்துலட்சுமணன் இயந்திரம் துலக்குநர்
15 விஜயராஜ் . ஆர் குடிநீர் பணி மேற்பார்வையாளர்
16 சிவராம் .எஸ் குழாய் பொருத்துநர்
17 விஜய் குழாய் திருகுநர்
18 பாலசுப்ரமணியன் கிளீனர்
19 மௌரியன் நீர்த்தேக்க நிலைய காவலர்
20 பாண்டியன் நீர்த்தேக்க நிலைய காவலர்
21 அர்ஜீனன் ஓட்டுநர்
22 அய்யனார் ஓட்டுநர்
23 நடராஜன் ஓட்டுநர்
24 இருளாண்டி குழாய் திருகுநர்