பொது பிரிவு மற்றும் கணக்குப்பிரிவு

இராஜபாளையம் நகராட்சி சிறப்பு நிலை நகராட்சியாகும். மேலாளர் பொது நிர்வாகத்தில் நகராட்சி ஆணையாளருக்கு அடுத்ததாக அலுவலக நிர்வாகத்திற்கு  இவரே  பொறுப்பு.

வ. எண் பெயர்

(திரு/திருமதி/செல்வி)

பதவி  
1 திருமதி.காளியம்மாள் மேலாளர் (பொறுப்பு)
2 திருமதி.காளியம்மாள் கணக்கர்
3 பாலசுப்ரமணியன் உதவியாளர்
4 தங்கமலை சத்துணவு உதவியாளர்
5 திருமதி.வாசுகி இளநிலை உதவியாளர்
6  மகாலட்சுமி இளநிலை உதவியாளர்
7 செல்லையா இளநிலை உதவியாளர்
8 சாந்தி இளநிலை உதவியாளர்
9 அம்பிகா இளநிலை உதவியாளர்
10 சசிக்குமார் இளநிலை உதவியாளர்
11 ஆண்டாள் இளநிலை உதவியாளர்
12 சுப்புலட்சுமி இளநிலை உதவியாளர்
13 சங்கர் அலுவலக உதவியாளர்
14 திருப்பதி அலுவலக உதவியாளர்
15 பாஸ்கரன் அலுவலக உதவியாளர்
16 மருதுபாண்டியன் அலுவலக உதவியாளர்
17 மகாலட்சுமி அலுவலக உதவியாளர்