பொது சுகாதார பிரிவு

செயல்பாடுகள்:

பிறப்பு மற்றும் இறப்பு சான்றிதழ்களை பதிவு செய்தல் மற்றும் வழங்குதல் திடக்கழிவு மேலாண்மை, சுகாதாரம், பொது சுகாதாரம்.

நகராட்சி நல அலுவலர் சுகாதார பிரிவின் ஒட்டுமொத்த பொறுப்பாளராக உள்ளார். உணவு கலப்படம், கன்சர்வேட்டரி பணிகள், வீதிகளை சுத்தப்படுத்துதல், வடிகால் பராமரித்தல், தொற்று நோய்களைக் கட்டுப்படுத்துதல், டி & ஓ வர்த்தகங்களுக்கு உரிமம் உறுதி செய்தல், பிறப்பு மற்றும் இறப்பு பதிவு செய்தல், பிறப்பு மற்றும் இறப்பு பதிவுக்கான சான்றிதழ்களை வழங்குவதை அவர் கவனித்து வருகிறார். சுகாதார ஆய்வாளர்கள், சுகாதார மேற்பார்வையாளர்கள் மற்றும் சுகாதாரத் தொழிலாளர்கள் நகராட்சி நல அலுவலருக்கு உதவுகிறார்கள்.

வ. எண் பெயர்

(திரு/திருமதி/செல்வி)

பதவி
1 சரோஜா நகரநல அலுவலர்
2 பழனிகுரு துப்புரவு ஆய்வாளர்
3 காளி துப்புரவு ஆய்வாளர்
4 மாரிமுத்து துப்புரவு ஆய்வாளர்
5 சுதாகரன் துப்புரவு ஆய்வாளர்
6 ஆரியங்காவு துப்புரவு ஆய்வாளர்
7 சங்கரன் துப்புரவு ஆய்வாளர்
8 பிரபாகரன் துப்புரவு ஆய்வாளர்
9 அனிதா இளநிலை உதவியாளர் (எச்1)
10 சாந்தி இளநிலை உதவியாளர் (எச்2)
11  சந்திரன் ஓட்டுநர்
12 பழனி ஓட்டுநர்
13 வேலுச்சாமி ஓட்டுநர்
14 ஜெயபாலன் ஓட்டுநர்
15 முனிராஜ் ஓட்டுநர்
16 இளஞ்செழியன் ஓட்டுநர்
17 முருகானந்தம் ஓட்டுநர்
18 சமுத்திரக்கனி ஓட்டுநர்
19 மாடசாமி துப்புரவு பணி மேற்பார்வையாளர்
20 காலிபணியிடம் துப்புரவு பணி மேற்பார்வையாளர்
21 ராமர் துப்புரவு பணி மேற்பார்வையாளர்
22 சஞ்சீவி துப்புரவு பணி மேற்பார்வையாளர்
23 காலிபணியிடம் துப்புரவு பணி மேற்பார்வையாளர்
24 காலிபணியிடம் துப்புரவு பணி மேற்பார்வையாளர்
25 பெருமாள்ராஜ துப்புரவு பணி மேற்பார்வையாளர்
26 ரத்னா துப்புரவு பணி மேற்பார்வையாளர்
27 பரமசிவம் துப்புரவு பணி மேற்பார்வையாளர்
28 முருகன் துப்புரவு பணி மேற்பார்வையாளர்
29 காளிமுத்து துப்புரவு பணி மேற்பார்வையாளர்
30 கோபால் துலக்குநர்