பல்பொருள் அங்காடிகள்

Shopping Centers, Markets
Shopping Centers

Fancy Stores Address
BABU FANCY 807A4-MUTHU CENTRAL BAZAR – PH223739
A.K.D.R. AGENCY 732-TENKASI ROAD – PH 222930
AKASH GIFT CENTRE 378-MUDANGIAR ROAD – PH-227882
KOVAI GIFT CORNER 260/2-AMBALABULI BAZAR – PH-98421-22135
KUMAITH TOYS 419-TENKASI ROAD-PH-9842180923
SINGAPORE FANCY 380-TENKASI ROAD-98421-78671

 

Textiles Address
THEIVA JOTHI 7-BHOOPAL PATTI ST. PH225851
HARIS TEXTILES NEAR RAILWAY GATE, CHATRAPATTI ROAD
PH-232579
SRI JAYALAKSHMI TEXTILES 31-JAVULIKADAI BAZAR – PH-220063
KUMAR SILKS 1-AMBALAPULI BAZAR – PH-222758
NEW BOMBAY STORE BACK SIDE OF SOUTH POLICE STATION
PH-230016
SRI GANGA BOMBAY DYING SHOW ROOM 157A-RAILWAY FEEDER ROAD – PH-224428
PARAMESWARI HALL 461C-JAVULIKADAI BAZAR – PH 222166
FASHION WORLD 815E-TENKASI ROAD – PH220803
SHABNAM READYMADE 878/885-TENKASI ROAD – PH-231583
SURYA READY MADES 886C-TENKASI ROAD – PH-232352

GAS AGENCY

S.No Name Of The Agencies Address Telephone Number
1 SRI JEYANTHI GAS AGENCY PSK NAGAR RAJAPALAYAM 236448      235448
2 SRI LALITHA GAS AGENCY 551-KUMARAN STRETT 220070         220880
3 KUMAR GAS AGENCY 221328
4 VEENA GAS AGENCY 191A-LAKSHMIYA PURAM ST 231461

 FUNCTION NEEDS

S.No Name Of The Centres Address Telephone Number
1 Beauty Decoration 136-ambalapuli bazaar 230151
2 MADERN DECORATORS 518-AMBALAPULI BAZAR 223942
3 FRIENDS DECORATORS 363-TENKASI ROAD 226464

JEWELLERY SHOPS

SL. NO. NAME AND ADDRESS TELEPHONE NO.
(STD CODE:04563)
1 S.M.T. JEWELLERS
AMBALAPULI BAZAR
222336
2 SRI GURUBALAJI JEWELLERS
399A-AMBALAPULI BAZAR
223317
3 ANANDA JEWELLERS
32C-RAILWAY FEEDER ROAD
223583
4 AMBIKA JEWELLERS
414-NAGAI KADAI BAZAR
230354
5 KARTHIK JEWELLERS             402-AMBALAPULI BAZAR 220879
6 VAIBAV JEWELLERS            223/1-MADASAMI KOIL ST.RAJAPALAYAM 232984

COURIER SERVICE

PROFESSIONAL COURIER 231119
DHL World Wide Express Courier 220611
ICC World Wide ( International ) 221366