நிலைக் குழு உறுப்பினர்கள்

இராஜபாளையம் நகராட்சி

நிலைக்குழு உறுப்பினர்கள்

நியமனக் குழு சுமதி பி ( வார்டு 27)
ஒப்பந்தக் குழு செந்திகுமார் வி.பி ( வார்டு 19)
வரி விதிப்பு மேல் முறையீடு குழு சங்கர் கணேஷ் எ.த ( வார்டு 1)

வைரமுத்து கோ ( வார்டு 7 )

மாரியப்பன் .அ ( வார்டு 26 )

கோபிநாத் கோ.ரா ( வார்டு 36 )