சந்தைகள்

இராஜபாளையம் நகராட்சியில் உள்ள  சந்தைகள்  ஒரு முக்கியமான வணிக மையமாகும். இது சுற்றியுள்ள கிராமப்புறங்களிலும் நகரத்திலும் வசிக்கும் மக்களின் அன்றாட தேவைகளை பூர்த்தி செய்கிறது. இந்நகரில் நகராட்சிக்கு சொந்தமான  சந்தை இல்லை. வர்த்தக நடவடிக்கைகள் அனைத்தும் தென்காசி சாலை, அம்பலாபுலி பஜார் மற்றும் முடாகியர் சாலை ஆகியவற்றில் நடைபெறுகிறது.  A.K.D.R தனியார் காய்கறி சந்தை மற்றும் உலவர் சந்தை  ஆகியவை இராஜபாளையம் நகராட்சியின் முக்கிய காய்கறி சந்தையாகும்.