காவல் நிலைய, தீயணைப்பு நிலைய மீட்பு

Police Stations 

 

S.NO NAME&ADDRESS PHONE NO
1 D.S.P. OFFICE , Tenkasi road 230746
2 All Women Police Station 224352
3 North Police Station 230749
4 South Police Station 230739
5 Home Guard 222382

 

Rescue Phone  No.
Fire Service 101/220101