Council Resolution

 

2018 2019 2020
2021
2022 2023 2024
Jan 2018 Jan 2019 Jan 2020
Jan 2021
 Jan 2022 Jan 2023 Jan-2024
Feb 2018 Feb 2019 Feb 2020
Feb 2021
 Feb 2022 Due to Ulb Election no meeting Conducted  No Meeting Conducted   12 Feb 2024

27 Feb 2024

Mar 2018 Mar 2019 Mar 2020  Mar 2021 Due to TNSLA Electn no meeting conducted   Mar 2022  02 Mar 2023 

23 Mar 2023 

 12 Mar 2024

15 Mar 2024

Apr 2018 Apr 2019 Due to MP Electn no meeting conducted 
Apr 2020  April 2021 Due to TNSLA Election no meeting conducted   April 2022 

April Urgent Meeting 11/04

 April 2023  Apr 2024 Due to MP Election no meeting conducted 
May 2018 May 2019 May 2020  May 2021  May 2022 May 2023

No Meeting Conducted

 Apr 2024 Due to MP Election no meeting conducted 
June 2018 June 2019  June 2020  June 2021  June 2022 No Meeting Conducted  June 2023  

11 June 2024

July 2018 July 2019  July 2020  July 2021   July 2022 08/07/22

 July 2022 19/07/22

 July 2023

No Meeting Conducted

 
Aug-2018 Aug-2019  Aug-2020  Aug 2021 No Council Meeting  Aug-2022  Aug-2023  
Sep-2018 Sep-2019  Sep-2020  Sep 2021    Sep-2022   Sep-2023  
Oct-2018 Oct-2019  Oct-2020  Oct 2021  Oct-2022  Oct-2023  
Nov-2018 Nov-2019 Nov-2020 No Council Meeting Nov 2021  Nov-2022   Nov-2023  
Dec-2018

Dec-2019

Dec-2020

Dec 2021

 Dec-2022

 Dec-2023